hlavna stranka

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na opravu havaríjneho stavu „Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade“ odoslaná Kancelárii prezidenta SR

Vážená Pani Prezidentka, nedávno ste pri príležitosti 53. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave povedali, že tento deň si potrebujeme pripomínať preto, aby sme nepripustili falšovanie a skresľovanie histórie. A potrebujeme si ho pripomínať tiež preto, aby sme boli citlivejší voči tomu, čo sa aj dnes deje okolo nás.
Žiaľ na Slovensku stále nie je centrálny pamätník obetiam okupácie. Malá pamätná tabuľka v Bratislave s troma menami obetí a jednou vetou, ktorá mladej generácii už veľa nehovorí, nie je dôstojným miestom na uctenie si obetí okupácie a tragických udalostí , ktorých následky nesieme dodnes. Skromný pamätník v Poprade, ktorý sme odhalili 21. augusta 2002 plní úlohu centrálneho pamätníka s popisom historickej udalosti a uvedením štatistiky obetí v rámci celého Československa, ktoré návštevníkom Popradu zrozumiteľne vysvetľujú augustové udalosti.


Žiadosť o pokytnutie finančného príspevku na opravu „Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade“bola odoslaná aj ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi.

Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
                                                                                                                                  
 Nám. Sv. Egídia 102/10,
 058 01 Poprad
                                                                                                             
                              
Vážená pani Prezidentka
Mgr. Zuzana Čaputová
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
P.O. Box 128

810 00 Bratislava 1

                                                                                                       Poprad 24. 8. 2021

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na opravu havaríjneho stavu „Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade“

Vážená Pani Prezidentka,  nedávno ste pri príležitosti 53. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave  povedala, že  tento deň si potrebujeme pripomínať preto, aby sme nepripustili falšovanie a skresľovanie histórie. A potrebujeme si ho pripomínať tiež preto, aby sme boli citlivejší voči tomu, čo sa aj dnes deje okolo nás.
Žiaľ na Slovensku  stále nie je centrálny pamätník  obetiam okupácie. Malá pamätná tabuľka v Bratislave s troma menami obetí a jednou vetou, ktorá mladej generácii už veľa nehovorí, nie je dôstojným miestom na uctenie si obetí okupácie  a tragických udalostí , ktorých následky nesieme dodnes.
Skromný pamätník v Poprade, ktorý sme odhalili 21. augusta 2002 plní úlohu centrálneho pamätníka s popisom historickej udalosti a uvedením štatistiky obetí v rámci celého Československa, ktoré návštevníkom Popradu  zrozumiteľne  vysvetľujú augustové udalosti.  

Text na pamätníku

  V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhla na územie  
  Československa sovietska okupačná armáda a armády  
  Varšavského paktu. Úsilie Čechov a Slovákov o socializmus
  s ľudskou tvárou  bolo zmarené.

Počet obetí vpádu komunistických armád do ČSSR v auguste 1968:                      

      mŕtvych................................................................90
      ťažko zranených ...............................................302
      ľahko zranených ...............................................532
      internovaných, zadržaných a unesených .........172                                                               
V meste Poprad, na tomto námestí, dňa 21. augusta 1968 o 13.00 hod. vojaci sovietskych vojsk nachádzajúci sa na tankoch č. 622 a č. 638    spustili streľbu do protestujúcich občanov.
Pri streľbe bol usmrtený 19. ročný Jozef Bonk z Hôrky,  ťažko zranených bolo 6 a ľahko zranených 8 osôb.
                                                                
                                                Občania mesta  Poprad,
                                                rodina Jozefa Bonka.
                                                Svetové združenie bývalých  československých politických väzňov

V čase odhalenie pamätníka sme vychádzali z v tom čase dostupných údajov, ktoré je po 20 rokoch už potrebné aktualizovať pretože počet obetí je vyšší.

Dôvodom, prečo sa na Vás obraciame so žiadosťou o pomoc je však najmä ten, že pamätník v Poprade je po takmer 20 rokoch v havarijnom stave a hrozí, že múr na ktorom je umiestnený sa rozpadne.

Ako potvrdzujú fotografie, múr na ktorom  boli v roku 2002 inštalované dve žulové dosky pamätníka praská a rozpadáva sa. Je len otázkou času kedy spadne celá predná časť múru, čo možno očakávať po zime, keď sa do medzery vo vrchnej časti múru dostane voda a zamrzne.
V čase  kedy sa  po prvý krát pripomínal 21. august ako pamätný deň, preto hrozí, že jediný dôstojný pamätník venovaný obetiam okupácie na Slovensku v dôsledku  nevyhovujúceho stavu nosného múru spadne aj s múrom  a dôjde k jeho  zničeniu.

Z dôvodu radikálneho zníženia dotácie poskytovanej  MV SR na činnosť občianskych združení v zmysle zákona č. 526/2010 Z.z. na príkaz ministra vnútra Roman Mikulca nie je v možnostiach nášho združenia riešiť havarijný stav na Slovensku zatiaľ jediného centrálneho pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 na námestí v Poprade.

Oproti rolu 2020 nám bola znížená dotácia o polovicu. Suma poskytnutá MV SR v roku 2021 vo výške 4 000 eur, na činnosť združenia s počtom cca 1 000 členov je zjavne likvidačná s porovnaním s výškou dotácií poskytovaných združeniam KPVS (80 000 eur) a PV ZPKO (40 000 eur).  Vyše polovicu dotácie, ako potvrdzujeme faktúrou v prílohe, sme zaplatili za vydanie publikácie „August 1968 a Košice  Okupácia Košíc a východného Slovenska –august 1968“, keďže sme dali slovo našim členom v Košiciach, že táto kniha musí vyjsť a sľuby sa majú plniť.  Túto knihu  sme si Vám  dovolili zaslať ako dar združenia. V dôsledku  zníženia dotácie sme museli zrušiť viaceré plánované pietne spomienkové akcie a naši členovia na rozdiel od združení KPVS a PV ZPKO pracujú z presvedčenia bez nároku na odmenu.

Z uvedených dôvodov preto nie je v našich finančných možnostiach  riešiť havarijný stav pamätníka obetiam okupácie, ktorý je na Slovensku ojedinelý. Keďže údaje o počte obetí uvedené na pamätníku boli čerpané z v tom čase dostupných  zdrojov, pri oprave nosného múru by sme chceli tieto údaje aktualizovať s počtom obetí uvádzaných v súčasnosti.

Predpokladané náklady na sanáciu nosného múru a reštauráciu pamätníka s aktualizáciou údajov predstavujú cca 2 000 eur.

Vážená pani Prezidentka,  viacerí naši členovia zareagovali na Vaše slová, ktorými ste pripomenuli, aby sme  nepripustili falšovanie a skresľovanie histórie a aby sme boli citlivejší voči tomu, čo sa aj dnes deje okolo nás.
Mrzí nás, že tomu tak po zmene v 17. novembri 1989 nie je. Aké vzory dávame našej mládeži ak sa za tribúna 17. novembra 1989 vyhlásil  vedomý spolupracovník ŠtB a odhaľujú  sa busty  nešťastnému človeku, ktorého vo väzení zlomili, podľa viacerých svedectiev z nášho archívu udával svojich spoluväzňov a jeho meno je uvedené medzi agentmi ŠtB?  Nie je to jednou z príčin, prečo  časť mládeže podľa prieskumov podporuje tzv. extrémistické politické strany?

Mrzí nás, že sa jednostranne zúčastňujete na pietnych spomienkových akciách organizovaných len jedným z troch združení zastupujúcich politických väzňov  po boku ľudí, ktorí sa priživujú na obetiach komunizmu a z dotácii si urobili zárobkový podnik. Zmena stanov KPVS a zníženie členov predsedníctva zo siedmych  na troch 35 ročným pánom Petrom Sandtnerom, ktorý nebol politickým väzňom ani jeho príbuzným je účelová, pretože podľa zmenených stanov už môže byť členom predsedníctva aj ten, kto nebol politickým väzňom alebo jeho príbuzným.  Mrzí nás  to hlavne preto, lebo  v roku 1999 som bol  zakladajúcim členom obnovenej KPVS ako potvrdzujem v prílohe a členom 15 členného predsedníctva KPVS. Naše ponuky na zjednotenie KPVS odmieta ako potvrdzuje žiadosť o poskytnutie informácie podľa infozákona, ktorú pripájame v prílohe, na ktorú sme  od prednostu Okresného úradu v Bratislave Branislava Borovského, ktorý je poverený vedením KPVS, v zákonnej lehote nedostali odpoveď.

S úctou

František Bednár
predseda SZBPV

Prílohy: 

František Bednár
predseda SZBPV

Odpoveď Kancelárie prezidenta SRDátum: 7.01.2022

Druhý list prezidentke SR Zuzane Čaputovej

Veľavážené zastupiteľské úrady v SR.
Ako bývalý (plne rehabilitovaný) politický väzeň, ktorý vyslovene živorí, vás informujem kto a ako reprezentuje politických väzňov.

S úctou Peter Klyučkovič Weisz,65 rokov,dôchodca,občas SR od narodenia 


Na môj Prvý list prezidentke SR, som dostal túto odpoveď:

Vážený pán Klyučkovič,
ďakujeme Vám za Váš podnet, v ktorom vyjadrujete znepokojenie ohľadom vedenia OZ Konfederácie politických väzňov Slovenska. V danej veci Vám odporúčame obrátiť sa na kompetentné orgány, ktoré vedia situáciu prešetriť a počkať na ich rozhodnutie. Dovtedy rešpektujeme prezumpciu neviny.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemný zvyšok dňa.
S pozdravom Dušan Jaura riaditeľ odboru vnútornej politiky Štefánikova 2, 811 05  Bratislava
www.prezident.sk

Na túto odpoveď som reagoval takto:

Dobrý večer,vážený pán Jaura,

chcem Vám poďakovať za reakciu na môj mail.
Ja som poukazoval na to,či si pani prezidentka neoveruje s kým kladie vence na pamiatku politickým väzňom.
Ak to robí s človekom,ktorý na svojej pozícii nemá čo robiť, nie je to úcta k obetiam komunistov,ale výsmech do tváre všetkým, ešte žijúcim,
politickým väzňom. Ja som jeden z nich. TO BOLA PODSTATA VECI, ktorú zdá sa si  kancelária prezidentky vysvetlila po svojom...
Otázka bola a je LEGITIMITA p. Petra Sandtnera ZASTUPOVAŤ POLITICKÝCH VÄZŇOV.
Tu nejde o otázku  "viny,alebo neviny" p. Petra Sandtnera ako predsedu Občianskeho združenia Konfederácie politických väzňov Slovenska - OZ KPVS, pretože proti p. Sandtnerovi nie je vedené trestné stíhanie.
Opakujem ešte raz:"Otázka bola a je LEGITIMITA p. Petra Sandtnera ZASTUPOVAŤ POLITICKÝCH VÄZŇOV."
Poukazujem na to, že p. Sadtner je vo funkcii nelegálne, no môže nakladať so státisícami eur  €, ktoré OZ KPVS dostalo za posledných päť rokov - od 12. 6. 2016 dodnes odkedy je vo funkcii predsedu OZ KPVS ?? A znovu opakujem: Nie je na pováženie, ak štát dá 434 000 €, do rúk človeka,ktorý na svojej pozícii nemá čo robiť?
A to v štáte, kde dôchodcovia nemajú čo jesť?T oto sa môže diať v právnom štáte?

S pozdravom   Peter Klyučkovič Weisz,65 rokov, dôchodca, plne rehabilitovaný politický väzeň
Vox populi vox dei  Omnia cum tempore


DRUHÝ LIST PREZIDENTKE SR:

Vzhľadom k tomu, že kancelária prezidentky SR pre vnútornú politiku, na otázku LEGITIMITY funkcie predsedu OZ KPVS, p. P. Sandtnera nereagovala, píšem tento druhý list prezidentke Slovenskej republiky:
Prezidentka SR, aj napriek tomu, že vie, že p. Peter Sandtner je vo funkcii predsedu OZ KPVS NELEGÁLNE, (pretože to STANOVY OZ KPVS, Článok 8,ods.1),druhá veta,ktoré sú pripojené ako príloha,to NEDOVOĽUJÚ), znovu sa s týmto "samozvaným" predsedom OZ KPVS, prezentuje na  verejnosti,(17.11.,v deň symbolizujúci boj proti komunizmu),čo považujem,ako bývalý politický väzeň za pľuvanec do tváre, všetkým,ešte žijúcim, politickým väzňom.
Fotografie sú na strane 55 v čísle 6 (ktoré nie je číselne označené) časopisu OZ KPVS "Naše Svedectvo" zaplatený aj z financií bratislavského samosprávneho kraja a trnavského samosprávneho kraja..

Komunistickú svojvôľu vymenila postkomunistická svojvôľa? Aký je v tom rozdiel?
Toto je vizitka PRÁVNEHO ŠTÁTU?

V tejto súvislosti spomeniem paškvil nazvaný "zákon č.365/2020",kde zo zákona O odškodnení politických väzňov,zákon vylúči 31 rokov rehabilitovaných politických väzňov? Vytvorením novej skupiny politických väzňov:: Internovaných rehoľníkov? A prezidentka tento "paškvil",bez mihnutia oka podpísala?
Exkomunisti nás odškodnili a títo pseudodemokrati na čele s prezidentkou SR nám benefity neuznali?
Respektíve benefity podmienili držaním preukazu Ú/V PKO?
To si majú starí (mnohí nad 70 rokov) politickí väzni po 31 rokoch od Rehabilitácie teraz vybavovať preukaz Ú/V PKO,ktorý po mnohých mesiacoch vybavovania svojvoľne vydáva/nevydáva ÚPN?
Každý kto bol poškodený komunistami si zaslúži odškodné, (ako politickí väzni,t ak aj rehoľníci, etc..), no vylúčiť zo zákona "O odškodnení politických väzňov", samotných politických väzňov?!? Taký paškvil nemá ani Bourkina Fassó.

Čo môžeme čakať od "advokátky", ktorá vykonávala živnosť aj keď jej to zákon nedovoľoval?
A po odhalení tejto skutočnosti, sa nechá vyškrtnúť zo zoznamu advokátov?
Tieto údaje sú na portáloch Právne listy, Denník N, Pravda, SAK,etc...
K tomu sa kancelária prezidentky nevyjadrí? Ako prosím, vážený pán riaditeľ Joura?...

Vo svojej svojvôli, týmto neodemokratom, komunisti nesiahali ani po členky.
Vo väzení v Leopoldove,v 80-tých rokoch (1982-1984),nás,ako politických väzňov, týrali hladom,zimou,etc..
Teraz v roku 2021 !!! "NA SLOBODE" nám zákonom č.365/2020 odobrali benefity, čím nás tiež likvidujú hladom?
Lebo mnohí dôchodcovia - bývalí politickí väzni máme existenčné problémy?
Mnohé postkomunistické štáty slušne odškodnili politických väzňov, aby neživorili,ale dôstojne dožili.
SR zákonom č.365/2020 benefity nepriznáva všetkým politickým väzňom?
Len tým  čo majú preukaz Ú/V PKO? Takto sa má postupovať v právnom štáte? Dovoľujem si pochybovať.

Hlavne, že ten istý štát,dá samozvanému predsedovi OZ KPVS P. Sandtnerovi, počas rokov 2016 až 2021 sumu 434 000 € v Dotáciách?
V roku 2020 Dotáciu 74 000 €, z ktorej si malá skupina troch ľudí v predsedníctve OZ KPVS, rozdelí na platy 37 200 €,čo je vyše 50 % Dotácie,hoci na platy má ísť podľa MV SR SVS maximálne 15% ročnej Dotácie? Nie 50 %?! A aké boli platy za ostatné roky - 2016 - 2019?
Daňoví poplatníci opýtajte sa na MV SR SVS, kde idú vaše dane?A ako s nimi nakladajú?A na rok 2021 OZ KPVS dostalo Dotáciu 80 000 €?
Aké mali platy v OZ KPVS v roku 2021??

V úrade prezidentky SR sedí osoba, ktorá nemá žiadnu sebareflexiu a opäť sa na verejnosti pri pietnych akciách prezentuje so "samozvaným predsedom OZ KPVS", ktorý na mieste predsedu OZ KPVS nemá čo robiť?
Politickí väzni sa musia v hroboch obracať, ak sa prezidentka Slovenskej republiky stotožňuje so "samozvaným predsedom OZ KPVS", pretože tieto spôsoby, nie sú vzdanie úcty pamiatke týraným,umučeným a popraveným politickým väzňom,ale naopak jej pošliapanie. Toto je vizitka prezidentky SR?

Kancelária prezidentky SR spomína Prezumpciu neviny? Aká PREZUMPCIA NEVINY?!? 35-ročný mládenec zastupuje a reprezentuje politických väzňov? Keď je ešte nažive vyše 100 svojprávnych politických väzňov,ktorí by dôstojne reprezentovali politických väzňov aj ich Občianske Združenie KPVS?
Jediný dôvod,prečo sa p. Sandtner zubami-nechtami drží funkcie predsedu OZ KPVS sú financie.
A má zavedený jednoduchý systém lojality "verných", ktorí nenamietajú,že je vo funkcii,hoci na tej pozícii nemá čo robiť.
P. Sandtner VŠETKÝCH PRAVIDELNE PLATÍ. Preto odmieta zverejniť,kto má aký plat v OZ KPVS,včetne svojho...
Platí oblastných predsedov,(z ktorých väčšina je vo funkcii neobmedzene),nie sú bývalí politickí väzni ani ich blízki príbuzní.
Sú len lojálni predsedovi p. Sandtnerovi, bez ohľadu na to, že je vo funkcii nelegálne.
Totiž títo Oblastní predsedovia by museli poznať Stanovy OZ KPVS, aby vedeli, že na mieste predsedu nemá,čo robiť
95% členov OZ KPVS Stanovy OZ KPVS nielenže nikdy nevidelo, no ani nečítalo.
A mnohí z členov OZ KPVS ani nevedia, že existujú nejaké Stanovy OZ KPVS...
Preto p. Sandtner každého kto má nejakú funkciu, pravidelne aj nepravidelne jednorazovo odmeňuje a platí.
A podľa toho vyzerajú voľby do orgánov OZ KPVS ak sú, kde pozýva len lojálnych členov OZ KPVS.
Opozíciu tají. Tak ako platy troch členov Predsedníctva OZ KPVS. Preto je na mieste predsedu uż šiesty rok.
Posledné voľby predsedu v roku 2019 boli zmanipulované,podľa p. M. K.,dlhoročnej členke OZ KPVS (bývalá "pravá ruka" p. Petra Sandtnera).

Po druhom boku p. prezidentky SR, je predseda Správnej rady ÚPN p. Ján Pálffy, ktorý podpisuje "paškvily" nazývané Rozhodnutie ÚPN, kde vo výrokovej časti viacerých zamietavých Rozhodnutí NIE JE uvedené ZÁKONNÉ USTANOVENIE, (teda zákon a jeho paragrafy) na základe ktorých bolo ROZHODNUTIE VYDANÉ? Presne také Rozhodnutie mi bolo doručené po vyše ôsmych mesiacoch (presne po 253 dňoch) "skúmania" mojej žiadosti o štatút Účastníka/Veterána Protikomunistického odboja,(Ú/V PKO) ktorého držaním je podmienené jednorázové odškodné 1989 € a zvýšený príplatok k dôchodku z 5€ na 10€ za každý mesiac väzenia,ako to uvádza (uż spomínaný a tisíckrát prekliaty) zákon č.365/2020.Preto,že nie som držiteľom preukazu Ú/V PKO, odškodné 1989 € som dodnes nedostal a tak isto mi nebol zvýšený príplatok k dôchodku z 5 € na 10 € za každý mesiac strávený vo väzení v Leopoldove ako politický väzeň.
To je pán predseda Správnej rady ÚPN, pán Pálffy...A to presne vystihuje príslovie "Vrana k vrane sadá."
S tým rozdielom, že pán Pálffy je legálne vo funkcii, avšak viacero politických väzňov, ktorým bola zamietnutá Žiadosť o priznanie štatútu Účastníka/Veterána Protikomunistického Odboja bez uvedenia zákonného ustanovenia na základe ktorého bolo Rozhodnutie vydané, máme pripravenú hromadnú žalobu pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa s uvedením mien všetkých aktérov tejto štátnej inštitúcie, ktorá je platená z verejných zdrojov, presne tak ako prezidentka SR,p. Peter Sandtner aj p. Ján Pálffy.

Mail posielam aj ambasádam českej, poľskej, maďarskej a rakúskej republiky, Nemecku a USA etc..
Nech vedia kto na Slovensku reprezentuje politických väzňov.
A tiež nech vedia ako SR odškodňuje politických väzňov, ktorí vo väčšine vyslovene živoria. Som jeden z nich.
(Dôchodok mám 320 € mesačne,za byt platím 170 €.A to nefajčím,nepijem žiadny alkohol, neužívam drogy ani nie som gambler ŽIVORÍM.)
Aj napriek mojim mnohým podaniam kompetentným úradom v tejto veci, štátne orgány proti tomu,že je p. P. Sandtner NELEGITÍMNE VO FUNKCII, zatiaľ účinne nezakročili. A nikomu nevadí,že 434 000 € Dotácií zo štátnej kasy išlo do rúk p. P. Sandtnera ako NELEGITÍMNEHO predsedu OZ KPVS? Toto je vizitka PRÁVNEHO ŠTÁTU? Naopak,štátne orgány zvýšili ročnú Dotáciu OZ KPVS,zo 74 000 € pre rok 2020 na 80 000 € pre rok 2021?

No Občianskemu Združeniu SZBPV - Svetové Združenie bývalých československých politických väzňov, ktoré taktiež poukazuje na to,že je p. Peter Sandtner nelegálne vo funkcii predsedu OZ KPVS, Ministerstvo vnútra SR, Sekcia Verejnej správy,ročnú dotáciu na rok 2021 oproti roku 2020 8 000 €, znížila na 4 000 €, teda 20 krát menej ako OZ KPVS, ktoré dostalo dotáciu 80 000€, hoci obidva Občianske združenia majú nasledovný počet členov :OZ KPVS 1704 členov (1.12.2021).OZ SZBPV 1002 členov (1.12.2021).No štátne Dotácie sú 20 násobne nižšie?? Na základe akých kritérií udeľuje MV SR SVS  Občianskym združeniam tieto dotácie?

Očakávam reakciu kancelárie prezidentky, za ktorú ďakujem....

S pozdravom
Peter Klyučkovič Weisz,občan SR od narodenia, 65 rokov,dôchodca,bývalý, plne rehabilitovaný politický väzeňDátum: 13.09.2021

List politického väzňa prezidentke Slovenskej republiky 

 
Dátum: 13.09.2021
Predmet: Re: Prezidentka a Predseda OZ KPVS Peter Sandtner
                                                                                 

      Vážená pani prezidentka,
            
      bez ohľadu na to, či tento mail budete čítať, nedá mi ako bývalému
      politickému väzňov, ostro sa ohradiť proti tomu, že ste na obálke
      časopisu Naše Svedectvo číslo 4/2021,v spoločnosti "samozvaného"
      predsedu Občianskeho združenia Konfederácie politických väzňov
      Slovenska, Petra Sandtnera. A tiež to, že spolu s týmto
      človekom, kladiete vence na pamiatku politickým väzňom.
      
      
      Teraz k dotyčnému Petrovi Sandtnerovi: Narodil sa 12. 6. 1986, má 35
      rokov, takže nemohol byť politickým väzňom a nie je ani blízky
      príbuzný politického väzňa, ako to vyžadujú Stanovy OZ KPVS v
      Článku 8), ods.1) druhá veta, kde je presne uvedené: "Za členov
      predsedníctva môžu kandidovať iba politickí väzni a ich blízki
      príbuzní". (Ako to, že vystupuje a podpisuje sa ako predseda OZ
      KPVS??)
      
      A túto podmienku P. Sandtner nespĺňa. Keď som sa voči jeho funkcii
      minulý rok ohradil, svojvoľne zmenil Stanovy, bez Valného
      zhromaždenia, svojvoľne s vyrobenou prezenčnou listinou (aj napriek
      tomu, že bol zákaz zhromažďovania) túto pasáž zo Stanov vyňal, no
      niekde na webe sa to ešte dá nájsť, pripájam link. Som člen OZ
      KPVS od 10. 8. 2020.Navrhoval som úpravu zákona č.365/2020. Novela
      zákona č.274/2007 O odškodnení politických väzňov. 
      Dôvod, prečo sa silou - mocou, zubami-nechtami drží funkcie predsedu
      sú (NEMALÉ) štátne Dotácie.
      
      Na rok 2021 dostalo OZ KPVS 80 000 €.
      
      Za roky, odkedy je p. Sandtner (NEZÁKONNE) vo funkcii predsedu OZ
      KPVS, od júna 2016,OZ KPVS dostalo 434 000 € Dotácií.
      
      Áno, 434 000 €...V štáte, kde dôchodcovia nemajú čo jesť??
      
      
      Za rok     2016 - 66 000 €
      
         >> >> 2017-  67 000 €
          
          >> >> 2018 -73 000 €
          
          >> >> 2019 -74 000 €
          
          >> >> 2020- 74 000 €
          
          >> >> 2021- 80 000 €
      
      
      SPOLU 434 000 €...ÁNO!!! ŠTYRISTO TRIDSAŤ ŠTYRI TISÍC EURO - v
      štáte, kde dôchodcovia nemajú, čo jesť. Som jeden z nich.
      
      (A to nepijem žiadny alkohol, nefajčím, neberiem drogy, nehrám
      automaty.
      
      Dôchodok mám 320 €.Za byt platím 170 €.)..Internet mám zdarma od
      suseda.
      
      Dať v štáte, kde dôchodcovia nemajú čo jesť, takmer pol milióna
      euro, do rúk človeka, ktorý na svojej pozícii nemá čo robiť, je na
      pováženie..
      
      
      Iba krátky úryvok z mailu jeho bývalej "pravej ruky", ktorá chodila
      vyberať poplatky za pohostenie, ktoré platilo OZ KPVS, plus prosiť v
      mene OZ KPVS, či 2% daní, alebo dobrovoľné príspevky.
      
      Tu je úryvok z mailu pani Márie K...:
      
      ..casopis som platil z platu....Odmeny som ja navrhla. Im za 2
      pandem. roky nevyplatit, odpisal, ze sa vsetci  vzdali, opak bol
      pravdou, vyplaca, schvaluje podpisom on...Tolko klamstiev ,a to 5
      r. v kuse, smutne, mlady muz, co z neho bude pozajtra...????
      
      m.k."                                            Toľko pani
      K...
      
      
      Myslím, že kancelária prezidentky by si mala overiť s kým pôjde
      pani prezidentka klásť vence.
      
      Všimnite si, že nikde už nemá šál s nápisom Konfederácia
      politických väzňov Slovenska..
      
      Samozrejme budeme informovať aj Ambasády krajín ,s ktorými máme
      podobnú, alebo identickú minulosť..
      
       Tento človek zastupuje politických väzňov?
      
      Veď politickí väzni sa musia v hroboch obracať, keby vedeli, že ich
      reprezentuje 35-ročný mládenec, ktorý na pozícii predsedu OZ KPVS
      nemá čo robiť. A ostatná úzka skupina vedenia OZ KPVS je ticho, lebo
      dostávajú slušné platy každý mesiac.
      
      Platy a príjmy členov OZ KPVS utajuje, aj tieto platy sú z
      členských príspevkov,(ktorý som zaplatil aj ja),zo štátnych
      Dotácií, teda peňazí daňových poplatníkov etc, etc...Proste z
      Občianskeho združenia si urobil súkromnú s.r.o...Všetky okolnosti
      tomu nasvedčujú..
            
      Mail posielam aj dotyčnému, nech už konečne prestane štvať členov
      OZ KPVS proti svojim oponentom..
      
      Poštval proti mne pani Žofiu Moresovú zo Žiliny, ktorá za to
      dostala odmenu. Pani Moresová ma nepozná, ani ja ju a nikdy sme sa
      nestretli.. Poštval proti mne aj Oblastného predsedu
      M. Stanovčáka, ktorému už roky platí plat a ten nič nerobí, "len  je
      ticho."
      
      Proste sa nestará, ako malá skupina z vedenia OZ KPVS, vyslovene
      tuneluje štátne Dotácie, čo môže byť trestný čin..
      
      Proti pani Márii K... poštval tiež pani ´Žofiu
      Moresovú, ktorá jej napísala dva štvavé listy..
      
      Toto je pravá tvár človeka, s ktorým pani prezidentka kládla vence
      na pamiatku umučeným politickým väzňom..
            
      Očakávam reakciu kancelárie prezidentky SR a ostávam s pozdravom

      Peter K... Weisz, Občan SR
      od narodenia (ČSR,ČSSR,ČSFR a SR) 65 rokov dôchodca, plne
      rehabilitovaný politický väzeň
      
      
      Vox populi vox dei   Omnia cum tempore   
      
      
      hlavna stranka