hlavna stranka

Sekcia podpory demokracie a dodržiavania základných ľudských práva a slobôd

Svetové združenie bývalých politických väzňov - so sídlom v Slovenskej republike
Poštová adresa: SZBPV, Nám. sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad,   
Hlavná kancelária: Tel: +421 903 142771, +421 52 7722626, Námestie sv. Egídia 102/10 ,058 01 POPRAD, úradné hodiny: Piatok 9.30 hod.-11.30
e-mail: szcpv@szcpv.org

Výzva-zastavme výpredaj Slovenska a nedovoľme vagabundom ukladať ich špinavé peniaze do nehnuteľností!

Politikom sa neverí-politikov je nutné kontrolovať!
Vážení občania, ak máte informácie o zakrývaní trestnej činnosti, poskytnite ich našej sekcii a my ich zverejníme

.
Vznik Sekcie podpory demokracie, s ponukou členstva hlavne pre mladých ľudí, ktorá bola založená rozhodnutím členov Svetového združenia bývalých politických väzňov v júni 2020, je reakciou na smerovanie Slovenska po 17. novembri 1989. Stav demokracie na Slovensku nás prinútil, aby sme nemlčali, tak ako sme nemlčali v čase totalitného komunistického režimu. Bývalí prisluhovači režimu, ktorý porušoval základné ľudské práva a slobody, sa zamatovo pretransformovali na demokratov a ako svorka hladných psov navzájom sa medzi sebou hryzúcich o čo najväčšiu korisť sa vrhli na bývalý štátny majetok, ktorý tvorilo niekoľko generácii. Na rozdiel od roku 1968 kedy išlo o ľudskú tvár systému a predovšetkým o človeka v roku 1989 už išlo len o peniaze a majetky. Je výsmechom obetí komunizmu, ktorých utrpením bola vykúpená cesta ku slobode, ak títo ľudia obetovali svoje životy, zdravie a slobodu len preto, aby pohrobkovia a prisluhovači bývalého režimu, zneužili politickú zmenu len k tomu, aby hanobili majetky a žili v blahobyte na úkor ostatných občanov.
Potvrdili sa slová bývalého Generálneho prokurátora ČSFR JUDr. Jiřího Šetinu, člena Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov, že na vedome neobjasnených zločinoch, sa nedá nič demokratického vybudovať. Tomu zodpovedá aj súčasný stav v polícii, prokuratúre a justícii v SR. Bývalí vyšetrovatelia Štátnej bezpečnosti, ktorí hoci boli na strane komunistického režimu, hájili záujmy ČSSR a z väčšej časti to robili z presvedčenia, na rozdiel od mnohých príslušníkov SIS a polície, ktorí ako potvrdzuje množstvo káuz, boli a sú na výplatnej páske mafie.
Zdieľaj  | 
Google Translator

Zatiaľ čo sa z bývalých totalitných porazených  a vojnou zničených štátov nacistického Nemecka a militaristického Japonska,  po zmene politického systému stali najsilnejšie ekonomiky a politici týchto krajín pracovali pre svojich občanov, zmena politického systému v bývalom Československu  a prechod od reálneho socializmu na trhový kapitalizmus sa stala len príležitosťou ako rýchlo zbohatnúť na úkor biedy vlastných občanov.

Modelom a vzorom  transformácie sa však nestali vyspelé škandinávske štáty ako Švédsko, Fínsko, Dánsko alebo Nórsko so silným sociálnym systémom, ale tá  najbrutálnejšia forma komunisticko-eštebácko-nomenklatúrneho kapitalizmu, často prepojeného s organizovaným zločinom a mafiami z ktoréj vznikol kríženec  toho najhoršieho čo tu doposiaľ existovalo. Tento hybrid vyprodukoval novú tzv. kapitálotvornú triedu  finančnej oligarchie a ponovembrových zbohatlíkov z radov politicky vopred vyvolených,  a na druhej strane čoraz viac sa prehlbujúcu majetkovú a  sociálnu nespravodlivosť s množstvom obetí sociálnych samovrážd, desatisícami obetí tzv. odvrátiteľnej úmrtnosti na vyliečiteľné choroby v dôsledku vykrádania zdravotníctva a frustrovanú generáciu mladých ľudí, ktorým ukradli budúcnosť  a ktorých vyhnali a vyháňajú do zahraničia.

Po arizácii a znárodnení prišla privatizácia, neraz za asistencie tých istých  ľudí a ich potomkov, často  ruka v ruke prepojených s organizovaným zločinom, ktorí malí vždy certifikát do každého režimu.  Neblahá história obdobia rokov  1938 -1989 opäť priniesla nových politických kolaborantov, ktorí pre svoj osobný blahobyt pripravili Slovensko o ekonomickú svojprávnosť a stratu energetickej bezpečnosti výpredajom strategických podnikov.  Ľavičiarov a pravičiarov spája spoločné puto boja o moc, preto neplatí hrá na dobrých a zlých politikov, pričom za zlých sú označovaní len Mečiar s jeho HZDS, alebo Ficov Smer-SD.  Rovnaký podiel viny majú aj  tzv. pravicové vlády tzv. Modrej koalície, SDKÚ, KDH a ďalších politických strán, do ktorých sa postupne recyklovali  ich  prominenti, ktorí princípom kolektívnej viny a tzv. nevyhnutnými ekonomickými reformami preniesli splácanie rozkradnutých miliárd, dlhov a ozdravenie bánk - na plecia daňových poplatníkov.  

Občania Slovenska vôbec nič nevedia o tom, že v tieni týchto  ekonomických  megazločinov, ktorých sprievodným javom bola korupčná kauza Dzurindovej vlády„Gorila“, ktorú  nesmie žiadna vláda vyšetriť, a ktorú pred voľbami Igor Matovič prezentoval ako kauzu na ktorej sa priživil Smer-SD,

prebieha systematický výpredaj pozemkov a nehnuteľností, ktoré sa po znehodnotení peňazí katastrofálnou menovou politikou centrálnych bánk  a tzv. kvantitatívnym uvoľňovaním – tlačením nekrytých peňazí, stali hlavným cieľom záujmových skupín a pozemkových mafii, krytých politikmi, políciou, prokuratúrou a súdmi.

Z viacerých zdrojov sme získali závažné informácie, ktoré bude v tejto rubrike postupne  uverejňovať Sekcia podpory demokracie.

            V mene obetí komunizmu  a stalinských gulagov nemôžeme mlčať  o  neukojiteľnej chamtivosti tých, ktorí v čase nafukovania hypotekárnej bubliny  a  deformácie trhu s nehnuteľnosťami  účelovým zvyšovaním ich cien, a pri nedosiahnuteľnosti mladých rodín na bývanie za cenu nižšiu než  je otroctvo v podobe celoživotného splácania hypotéky; cieľavedome devastujú životné prostredie, a spolu s ním aj  perspektívnu budúcnosť ďalších generácií.
Nadspotreba územia záberom poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov za účelom zmeny na stavebné parcely, sa nielenže vymkla z pod kontroly štátu, ale sa ním stala dokonca priamo podporovaná. Inštitucionálny aparát, povinný zabezpečiť udržateľný rast a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi využitím nástrojov územného plánovania, sa tak priamo podieľa na likvidácii strategických územných rezerv a kolektívneho dedičstva prírodného bohatstva všetkých Slovákov, aby tým uspokojil záujmy najbohatších, na úkor reálnych a preukázateľných potrieb spoločenskej väčšiny.

Výkladnou skriňou príživníctva záujmových skupín a pozemkových špekulantov na nefunkčnom úradnom molochovi, je okres Poprad na čele s Vysokými Tatrami. Štátom tolerované a podporované developerské barbarstvo  v oblasti Tatier a ich podhorí, kde množstvo nevkusných apartmánových  get zívajúcich prázdnotou už dnes prekračuje únosnú kapacitu prostredia slovenských veľhôr, umožnilo ironickú premenu symbolu Slovenska na skladisko „investičných nehnuteľností“. Len v Prešovskom kraji je podľa dostupných údajov vyše 18 000 prázdnych domov a bytov. Skúste si predstaviť jedno celé mesto bez ľudí. Devastačné účinky, čo-by z reťaze utrhnutého rozvoja, v ktorom si vydobyla hlavné slovo tzv. „pozemková mafia“, výstižne demonštruje objem poľnohospodárskej pôdy určenej k záberu, ktorý v súčasnosti prekračuje objem existujúcich zastavaných plôch v tatranskom a podtatranskom regióne! 

V čase dlhodobého znižovania počtu obyvateľov nielen v okresnom meste Poprad, je ničím nepodložený živelný rozvoj prejavom rozkladu funkcie štátnej moci a jej privatizácie záujmovými skupinami.

V rubrike z názvom „Monitor ekonomických zločinov a štátom legalizovaných podvodov  spáchaných po 17. novembri 1989“, budeme uverejňovať informácie nie len o pozemkovej mafii ale aj o množstve káuz tzv. „našich ľudí“, ktoré polícia  a prokuratúra z dôvodu zasahovania zhora nemôže riešiť a sú zamietané pod koberec podľa vzorca, skutok sa nestal, nebol preukázaný úmysiel a kradlo a podvádzalo sa v súlade so zákonom.
Ďalšou samostatnou rubrikou bude rubrika „Zastavme eko-barbarstvo a výpredaj Slovenska!“zameraná na ochranu životného prostredia, ktorá úzko súvisí s nekontrolovanou výstavbou a činnosťou pozemkovej mafie.

Žijeme vo svete v ktorom dobro a zlo, spravodlivosť a bezprávie zápasia o nadvládu. Na ktorú stranu sa postavíme?
 Obraciame sa preto na každého komu nie je ľahostajný osud Slovenska a chce sa postaviť proti výpredaju vlastnej  krajiny.

Ak nepatríte medzi mlčiacu a ľahostajnú väčšinu a máte informácie s ktorými by mala byť oboznámená verejnosť,  môžete sa stať členom Sekcie podpory demokracie,  stiahnutím si prihlášky z našej webovej stránky  http://www.szcpv.org/04/stanovy.html a jej zaslaním na našu mailovú adresu szcpv@szcov.org alebo nám tieto informácie poskytnúť pri zaručení dôvernosti z našej strany.

Tak ako v minulosti aj dnes sme pre naše kritické postoje k smerovaniu  Slovenska po novembri 1989 hrozbou aj pre súčasných politikov, ktorí sa nás snažia umlčať okrem iného aj likvidačnými dotáciami na činnosť združenia ako súčasný minister vnútra Roman Mikulec. Privítame preto každú aj skromnú finančnú podporu, ktorá nám pomôže pokračovať v našej činnosti.

Bankový účet združenia
 Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky.
Svetové združenie bývalých politických väzňov
č. účtu v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330,
IBAN : SK3983300000002400889071
SWIFT/BIC    FIOZSKBAXXX

            Sekcia podpory demokracie a dodržiavania základných ľudských práva a slobôdhlavna stranka