hlavna stranka

Možnosti cenovo zvýhodnených rekreačných a liečebných pobytov pre členov SZBPV


Zdieľať  | 
Po prijatí diskriminačného zákona č. 365/2004 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom, Ústav pamäti národa účelovo  zmenil metodiku vydávania  preukazov  Veterána protikomunistického odboja (VPKO) tak ako tomu bolo od roku 2016 do roku 2021 a žiadosti politických väzňov, vrátane žiadosti  násilne odvlečených, ktorým zahynuli v gulagu živitelia rodín, začal zamietať.

 Keďže nárok na bezplatnú kúpeľnú liečbu   majú len držitelia  preukazu ÚPN evidovaný Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, z tohto dôvodu informujeme členov Svetového združenia bývalých politických väzňov, ktorí nie sú držiteľmi preukazu Veterána protikomunistického odboja,   o možnosti rekreačných a liečebných pobytov  pre členov SZBPV za zvýhodnené ceny až do výšky 40 %. v závislosti od  obdobia. Na požiadanie  telefonicky alebo elektronickou poštou poskytneme našim členom bližšie informácie o výške zliav. Podmienkou pre získanie zliav je preukázanie sa členským preukazom a potvrdením SZBPV o zaplatení členského.


                        Svetové združenie bývalých politických väzňov


Horezza, a.s. HOREZZA, a.s.

PIešťany
Ružomberok

Hotel Granit Smrekovica***
REZERVÁCIA

Smrekovica 7784, Ružomberok

recepcia.sm@granithotels.sk
+421 914 324 188

Nová Polianka
Tatranské Zruby
hlavna stranka