hlavna stranka
MUKL-INDEX stránky nezávislého informačno-politického portálu Svetového združenia bývalých československých politických väzňov.
Redakčná rada: 
Elena Bačkorová-SR, František Bednár-SR

Vo veku 86 rokov zomrel zakladateľ Syndikátu novinárov Miroslav Sigl

Známým se stal především v srpnových dnech roku 1968, kdy jako tehdejší redaktor Čs. televize a hlavní editor Zpráv zorganizoval vysílání proti okupantům za situace, kdy už televize byla okupanty obsazena a její redaktoři vyhnáni na ulici. Tento statečný odpor ho také stál místo v normalizačním Československu - nesměl už psát, ani vysílat...
Prečítať celé

V. Bureš o prvorepublikové generalitě, poválečných soudech a soudcích ... MUDr. Jaroslav Lhotka

Ďalšia ukážka z knihy MUDr. Jaroslava Lhotku... Prečítať celé

17. november 2012 - Protest- Berieme si späť svoju krajinu v Poprade

17. novembra si v Poprade približne 300 občanov protestom pripomenulo 23. výročie zamatového prevratu. V príhovore vystúpil aj predseda SZČPV, ktorý poďakoval oragnizátorom za uskutočnenie tejto akcie. ... Prečítať celé

Masaryk ako zradca ruských legií

Ukážky z knihy MUDr. Jaroslava Lhotku... Prečítať celé

Doplnené údaje o spolupracovníkoch ŠtB

Slovenská republika XI.časť
Česká republika - XI.část

94.výročie vzniku Československa

Na pamiatku Československých legionárov, ktorí bojovali za slobodu našich národov

Zakrývaju sa na Slovensku zločiny komunizmu?

V akom žalostnom stave sa nachádza vyrovnávanie sa so zločinmi komunizmu na Slovensku, svedčí práve tento prípad. Ak si ho porovnáme s prípadom vraždy kňaza Jerzyho Popiełuszka, zavraždeného príslušníkmi poľskej štátnej bezpečnosti 13. októbra 1984, tlak poľských veriacich a poľskej verejnosti ešte v čase totality prinútil poľský komunistický režim už v roku 1985 odsúdiť za podiel na tejto vražde štyroch príslušníkov bezpečnosti; hoci im uložené tresty boli neskôr znížené, odsúdení za svoj neľudský čin boli. Na Slovensku sa takéhoto zadosťučinenia pozostalým po nebohom Ing. Přemyslovi Coufalovi ani po tzv. páde komunizmu v novembri 1989 nedostalo dodnes. Naopak. Ako sa uvádza v dokumente Českej televízie „Prísne tajné vraždy“ , Generálna prokuratúra SR spis zablokovala v archíve na obdobie, kým neuplynie premlčacia doba tohto zločinu... Prečítať celé

Členská schôdza Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov

Po štyroch rokoch sa 6. októbra 2012 v Poprade uskutočnila členská schôdza Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV). Prejednali správu o činnosti združenia za roky 2008-2012 a správu o hospodárení organizácie.... Prečítať celé

Oznámenie o petičnej akcii za vyhlásenie referenda o odvolaní primátora mesta Poprad

Stanovisko predsedu PV ZPKO Arpáda Tarnóczyho
Trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa
Prečítať celé

Protikomunistický odboj v ČSSR v čase normalizácie

Protikomunistický odboj na Slovensku -- Popradská skupina
V záujme objektivity, vylúčenia dezinformácii a prekrúcania faktov je preto potrebné uviesť podstatné skutočnosti o Popradskej skupine protikomunistického odboja, ktorú založil František Bednár... Prečítať celé

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

História a organizácia združenia, Čestní členovia a funkcionári SZČPV, Činnosť SZČPV, Referencie, Externé odkazy Viac...

Obnovenie protestov „Gorila“ alebo pokus o oživenie mŕtvoly

Ako sa ukázalo, aktivisti, ktorí sa sami pasovali do úlohy organizátorov občianskych protestov známych pod názvom Gorila, sa dopustili zásadnej kardinálnej chyby pri ich iniciovaní už na samotnom začiatku. Privlastniac si protesty, začali selektovať a kádrovať, kto na nich môže vystúpiť a komu vystúpenie neumožnia. Títo amatérski rojkovia, manipulovaní z pozadia, takto úspešne odradili a znechutili značnú časť verejnosti nielen od priamej účasti, ale mnohých aj od podpory protestov. Viac...

Pietna spomienka pri príležitosti 44. výročia okupácie Československa v Poprade

Pri príležitosti 44. výročia okupácie Československa v auguste 1968 sa 21. augusta 2012 uskutočnila pri Pamätníku obetiam okupácie v Poprade pietna spomienková akcia. Podujatie, tak ako každý rok od odhalenia pamätníka v roku 2002, pripravilo Svetové združenie bývalých československých politických väzňov. Viac...

SPOVEĎ ODVLEČENÉHO krížová cesta gulagom - Alica Hovancová

16. august 2012 Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov vydalo ďalšiu publikáciu o tragických osudoch našich občanov, prežitých v sovietskych koncentračných táboroch. Autorka MUDr. Alica Hovancová, vo svojej knihe opisuje príbeh jej otca, násilne odvlečeného NKVD do Gulagu v Donbase. Publikáciu vydalo vydavateľstvo TypoPres v Košiciach -Myslave, ktorému vyslovujeme v mene našej organizácie úprimné poďakovanie. Viac...

Okresný súd v Košiciach rozhodol, že Marcel Děkanovský je vedený vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti ako agent neoprávnene

21. júl 2012 Dňa 15.6.2012 Okresný v Košiciach, na základe návrhu pána Marcela Děkanovského, rozhodol, že tento je vedený vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti ako agent neoprávnene. Odporca, ktorým je Ústav pamäti národa (ÚPN) je povinný do troch dni od právoplatnosti rozsudku upustiť od neoprávneného zásahu do práv na ochranu osobnosti pána Marcela Děkanovského a uverejniť na svojej webovej stránke www.upn.gov.sk výrok tohto rozsudku. Viac...

Európsky súd pre ľudské práva zamietol ako neprijateľnú sťažnosť pozostalých po bývalých príslušníkoch Francúzskej cudzineckej légie v rokoch 1946 - 1954

15. júl 2012 Oznámenie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 9. mája 2012, ktorým samosudca L. López, v rekordne krátkom čase, po niečo vyše štyroch mesiacoch, zamietol ako neprijateľnú sťažnosť č. 11342 z 23.12.2011 je výsmechom právneho stavu v Európskej únii a žalostným dôkazom , kam vtiahli predajní slovenskí politici Slovenskú republiku po tom, ako prestala byť satelitom bývalého ZSSR. Viac...

Pietna spomienka pri príležitosti druhého výročia odhalenia pamätnej tabule pátrovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi OFM v Liptovskej Tepličke

6.júla 2012 si Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov, Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja, starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč, správca farnosti Mgr. Pavol Kadučák a občania Liptovskej Tepličky, položením vencov, pripomenuli druhé výročie odhalenia pamätnej tabule pátrovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi OFM, ktorý zomrel vo veku 46 rokov na následky nespravodlivého odsúdenia v roku 1986 za vykonštruované obvinenie štatnou bezpečnosťou v rámci proticirkevnej akcie „Vír“. Viac...

Kauza arc. Róbert Bezák CSsR, alebo – rozdeľ a panuj

3. júl 2012 Výzva na neposlušnosť, na odpor, na petície, ostentatívne preukazovanie nesúhlasu, prípadne napokon nejaké demonštrácie, sú nahrávaním len a len nepriateľom Cirkvi. Ten, kto toto rozdúchava, je sám nepriateľom Cirkvi, pretože odmieta základné – hierarchické – usporiadanie a rozhodovanie (apoštolská postupnosť) Cirkvi založené samotným Kristom. Tí, ktorí toto všetko začali, a hovoria si katolíci, zrejme nevedia alebo horšie – ignorujú jeden zo základných pilierov Katolíckej Cirkvi, a tým je pápežský úrad: „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, budezviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16, 13- 20) Viac...

Poďakovanie

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov touto cestou vyslovuje poďakovanie Krajskému súdu v Košiciach, ktorý na neverejnom zasadnutí konanom dňa 22.marca 2012 uznesením sp.zn. 7To 1/2012-140 ICS: 7211010734 zrušil v celom rozsahu rozsudok Okresného súdu v Košice II., ktorým bol Lukáš Gemza podmienečne odsúdený za nosenie mikiny s nápisom Skrewdriver. Následne na návrh prokurátora, Okresný súd Košice II, dňa 20.6.2012 Lukáša Gemzu oslobodil. O tomto prípade naša organizácia informovala verejnosť v roku 2010, na základe žiadosti sestry bývalého politického väzňa Emila Labusa, pani Márie Svitanovej, starej mamy Lukáša Gemzu. Viac...

Pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 v Kežmarku

22. júna 2012 sa uskutočnila v Kežmarku, na historickom cintoríne, pri pamätníku venovanom vyše 400 obetiam na bývalých československých hraniciach v rokoch 1948-1989, pietna spomienka, ktorú pripravilo Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV). Ako hostia sa zúčastnili, za Mesto Kežmarok, prednosta mestského úradu Ing. Ladislav Faix, za Politických väzňov Zväz protikomunistického odboja (PV-ZPKO) Judita Kmecová a za Konfederáciu politických väzňov Slovenska (KPVS) Jozef Krajniak Viac...

Svedectvo MUDr. Jaroslava Lhotku
Medzi kolaborantmi nacizmu a komunizmu nie je rozdiel!

21.6.2012 Publikácia MUDr. Jaroslava Lhotku prináša šokujúce svedectvo o kolaborácii komunistických prominentov s nacistickým režimom. Autentické fakty rúcajú falošné mýty komunistickej propagandy a odhaľujú pravú tvár jej vodcov, ktorí sa neštítili ani najvyšších funkcii, či už na poste prezidenta, ministerstiev, štátnych inštitúcii, či dokonca Zväzu protifašistických bojovníkov. Podobnosť s prevracaním kabátov po novembri 1989 nie je vôbec náhodná, pretože podľa rovnakého scenára sa prisluhovači KSČ a Štátnej bezpečnosti infiltrovali do novovznikajúcich politických strán a politickú ideológiu vymieňali za moc ekonomickú. Tak ako komunisti mali svoju akciu „Norbert“, ktorej jedným z hlavných koordinátorov pre Východoslovenský kraj bol exprezident Rudolf Schuster, nacistické Gestapo malo svoju akciu „Vampír“, podľa ktorej sa nacistickí kolaboranti infiltrovali do komunistických organizácii. Prečítať celé

Návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku č. 101/2010 Z. z.

Namiesto zaťažovania živnostníkov a znižovania ich konkurencieschopnosti, o ktorú prišli najmä prijatím Eura, a rušenia tradičných kresťanských sviatkov navrhujeme riešenie spravodlivé a zákonné vo vzťahu k drvivej väčšine občanov Slovenskej republiky, pretože táto nenesie žiadnu vinu za súčasný stav, do akého sa Slovensko dostalo po ponovembrových divokých privatizáciách, holandských dražbách a výpredaji strategických podnikov do zahraničia. Prečítať celé

Projekt Centrálny pamätník násilne odvlečeným v Turni nad Bodvou - Kristov kríž na úpätí turnianskeho skalného štítu v údolí Bodvy Dr. Ing. Augustín Köteles

2.6.2012 Spojené štáty americké a Veľká Británia chceli vyhrať 2. svetovú vojnu bez obetovania životov vlastných vojakov, využijúc práve túto rozpínavosť bývalého Sovietskeho zväzu. Ten pod vidinou získania jednej biosféry zemegule - Východnej Európy- sa podujal na „žoldniersku“ vojnu. Stratu svojich vojakov padlých vo vojne dal nahradiť odvlečením 5-tich miliónov „otrokov“- práceschopných civilných obyvateľov, z ktorých urobili „vojnových zločincov“. Povojnový osud sveta nebol rozhodnutý, ako to uvádzajú historici, v Paríži ( okt. 1946, Postupimi (júl 1945) Jalte (4.-11.februára 1945), Teheráne (28.nov. až 1. dec.1943), ale rozhodnutie padlo už 17.-24. augusta 1943 na konferencii v kanadskom Quebecku. Prečítať celé
http://www.sme.sk/c/6395472/v-kazachstane-bude-pamatnik-slovenskym-obetiam-stalinizmu.html

Prečo zabili Heydricha? Ako odplatu za popravených vojakov

28.5.2012 Heydrich bol jeden z najväčších netvorov na tejto planéte. Je na škodu, že Američania a Rusi neuverejnia všetko, čo mal tento netvor v pláne, lebo v ČR a SR je ešte dosť hlupákov, ktorí atentátnikom na Heydricha pripomínajú Lidice, hoci je dostatok dôkazov o tom, že pokiaľ by dožil ešte 3-4 roky, bol by mal na svedomí minimálne jeden milión Čechov. Mimochodom, bol špičkový klavírny virtuóz a po viacerých masových vraždách či popravách sa išiel odreagovať práve hrou na klavír a skladbami najväčších hudobných géniov. Prečítať celé

Oneskorené vyznamenanie

30.3.2012 Po téměř dvaadvaceti letech od návratu do vlasti byl 8.května vyznamenán ing. Zbyněk Čeřovský, plukovník letectva v.v., ministrem obrany Dr.Alexandrem Vondrou vysokým vojenským vyznamenáním – Křížem obrany státu,. Co je na tom neobvyklého? Bývá přece zvykem ve slavnostní dny udílet metály. Pokusím se nastínit peripetie jeho i jeho rodiny nejen v době předlistopadové, ale bohužel i polistopadové. Prečítať celé
Pravda o novembri 1989

Prenasledovanie a zneužívanie psychiatrie proti odporcom komunizmu pokračuje aj po novembri 1989

4.5. 2012 Organizácie združujúce bývalých politických väzňov a obete komunizmu evidujú množstvo prípadov, ako proti režimu nepohodlným a tým, ktorí sa dôsledne domáhali prešetrovania zločinov a voči ním spáchaných krívd pretransformovaní demokrati použili a stále používajú bývalé praktiky, ktoré spočívajú v zastrašovaní a psychickom terore takýchto osôb – občanov Slovenskej republiky. Rozdiel je iba v tom, že ich pôvodné praktiky boli mierne upravené a pozmenené vzhľadom na to, že politickú ideológiu nahradila ideológia zisku a peňazí. Prečítať celé

62. výročie barbarskej noci

13.4. 2012 62. výročie likvidácie rehoľných rádov si 13. apríla 2012 pripomenuli na popradskom cintoríne pri Pamätníku obetiam komunizmu, členovia Konfederácie politických väzňov, Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov a Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja. Prečítať celé

Výzva za vznik Múzea zločinov komunizmu po roku

30.3.2012 Pred rokom, dňa 25. novembra 2010, v deň výročia prepustenia posledných politických väzňov v Československu zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) tlačovú konferenciu o potrebe vzniku Múzea zločinov komunizmu na Slovensku."Slovensko je posledným bielym miestom v postkomunistickej Európe, kde neexistujú konkrétne tragické miesta pamäti, či múzeum pripomínajúce zločiny komunizmu." Prečítať celé

Žiadosť o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z.

Vážená pani poslankyňa, 15. februára 2012 sme žiadali poslanecké kluby politických strán, ktoré boli v parlamente v tomto období, o novelu zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov a odstránenie tvrdosti a nespravodlivosti tohto zákona k sirotám po obetiach gulagov.  Na našu žiadosť nám neodpovedal ani jeden poslanecký klub. Uvedená žiadosť je uverejnená aj na našej webovej stránke http://szcpv.org/11/novela.html. Prečítať celé

Žiadosť o udelenie individuálnej milosti

Vážený pán prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič! Viacerí občania Slovenskej republiky, ktorí svojimi podpismi podporili petíciu za udelenie individuálnej milosti policajtom Miroslavovi Sisikovi, Jánovi Kubejovi a Ladislavovi Kišovi odsúdeným v súvislosti s rómskou kriminalitou, požiadali Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, aby sa na Vás obrátilo so žiadosťou o posúdenie opodstatnenosti žiadosti o udelenie individuálnej milosti v nadväznosti na petíciu občanov. Prečítať celé

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu prijal sťažnosť skupiny občanov Slovenskej republiky

príbuzných príslušníkoch Francúzskej cudzineckej légie pre je porušenie čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podaná Európskému súdu pre ľudské práva v Štrasburgu Prečítať celé

Návrh SZČPV na založenie Občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny

29.2.2012 Prečítať celé

Zomrel Stanislav Stránský, predseda Združenia bývalých politických väzňov

22.2.2012 Prečítať celé

Stanovisko Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k článku „Diamantová gorila“

14.2.2012 Prečítať celé

Protest Gorila II. protest proti ACTA a proti NWO- Košice 10.2.2012

10.2.2012 Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV) vyslovuje touto cestou poďakovanie týmu organizátorov a najmä pánovi Marošovi Ambrózovi za pozvanie na tento protest na ktorom mohol vystúpiť s príhovorom tajomník našej organizácie František Bednár, ktorý uverejňujeme v neskrátenej videonahrávke. Zároveň vyslovujeme hlboké poľutovanie nad krokom organizátorov protestu Gorila v Bratislave, ktorí sa oficiálne dištancovali od protestu v Košiciach. SZČPV v tejto súvislosti uverejňuje Otvorený list určený bratislavským organizátorom protestu Gorila. Prečítať celé

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k hlasovaniu poslancov Smer-SD a SNS o zrušení Mečiarových amnestií

3.2.2012 Poslanci NR SR za Smer –SD a SNS svojim hlasovaním o poslaneckom návrhu na zrušenie Mečiarových amnestií 3. 2. 2012 rozhodli, že Slovenská republika ostáva naďalej štátom, ktorý amnestiami zakrýva štátny terorizmus na ktorý bola zneužitá spravodajská služba, marí spravodlivosť a znemožňuje súdiť aktérov únosu a zavlečenia, vrátane s prípadom súvisiacej a dodnes nevyšetrenej vraždy Róberta Remiáša. Prečítať celé

Stanú sa slušní ľudia obeťou zamatovej gorily?

3.2.2012 Nebiť sprofanovanej zamatovej revolúcie, ktorá žiadnou revolúciou nebola, nemohli by ponovembrové vlády a ich parlamenty prijať zákony, ktoré umožnili ovládnutie ekonomiky finančnými skupinami prepojenými s ľuďmi ŠtB a KGB. Prečítať celé

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k protestu občanov v Bratislave 27.1.2012

28.1.2012 - Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov plne podporuje protest občanov, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 27. januára na námestí SNP, pred prezidentským palácom a pred budovou NR SR v súvislosti s tzv. kauzou Gorila. Prečítať celé

Prečo Gorila chce Euroval?

24.1.2012 - Gorila "zarevala". Slovensko ostalo otrasené. Čo to pre nás znamená?

Jan PALACH + 19. 1. 1969

16.1.2012 - 16. januára 1969 sa upálil na protest proti sovietskej okupácii a pokračujúcim ústupkom okupantom zo strany čs. politickej reprezentácie .

Američtí přeběhlíci v korejské válce a osud jednoho z nich v komunistickém Československu

5.1.2012 - Korejská válka se rozpoutala v červnu 1950, kdy severokorejská komunistická vojska (po domluvě s Čínskou lidovou republikou a Sovětským svazem) napadla jižní, prozápadní a demokratickou část poloostrova s cílem sjednotit obě části pod komunistickou diktaturu.Prečítať celé

Václav Havel - legenda, či ďalší falošný mýtus?

22. výročie amnestie prezidenta ČSSR z 1. januára 1990
1.1.2012 - K nedávnej smrti Václava Havla som sa nechcel vyjadrovať v období jeho pohrebu, a keby mi netelefonoval istý redaktor z denníka Sme, ktorý chcel vedieť podrobnosti o okolnostiach Havlovej amnestie z 1. januára 1990, kedy som bol väznený v Leopoldove na oddelení Hlava I. pre tzv. trestné činy proti republike, zrejme by som už nepovažoval za potrebné vyjadrovať sa k jeho osobe v súvislosti s amnestiou a prevratom v Novembri 1989. Zmienenému redaktorovi, ktorý si s mojim súhlasom rozhovor nahrával, som povedal približne to isté, čo tu uvádzam aj s podrobnosťami a autentickými dokumentmi. Ako sa dalo očakávať, tak ako z Havla vyrobili isté kruhy legendu už počas jeho života, rovnako im na vyrobenie falošného mýtu poslúžila aj jeho smrť, a preto má vôbec neprekvapilo, že v článku Dosah Havlovej amnestie sa nedá presne určiť denník Sme neuviedol ani slovo z toho, čo som v spomínanom rozhovore uviedol ja. Prečítať celé
hlavna stranka