hlavna stranka

Pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 v Kežmarku

22. júna 2012 sa uskutočnila v Kežmarku, na historickom cintoríne, pri pamätníku venovanom vyše 400 obetiam na bývalých československých hraniciach v rokoch 1948-1989, pietna spomienka, ktorú pripravilo Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV). Ako hostia sa zúčastnili, za Mesto Kežmarok, prednosta mestského úradu Ing. Ladislav Faix, za Politických väzňov Zväz protikomunistického odboja (PV-ZPKO) Judita Kmecová a za Konfederáciu politických väzňov Slovenska (KPVS) Jozef Krajniak. V príhovoroch vystúpili, predsedníčka SZČPV Elena Bačkorová a tajomník združenia František Bednár. Na záver odzneli hymny štátov, z ktorých pochádzali obete usmrtené pohraničnou strážou a protivzdušnou obranou bývalého komunistického režimu. Spomienková akcia bola ukončená recepciou v Hotelovej akadémii Otta Brücknera v Kežmarku, ktorá pripravila slávnostnú recepciu pre účastníkov pietnej spomienky. Touto cestou Svetové združenie vyslovuje úprimné poďakovanie zástupcovi riaditeľa Hotelovej akadémie Ing Jozefovi Ondrášikovi, pedagogičke pani Bc. Anne Zákutnej, ako aj absolventom akadémie za účasť na pietnej spomienke a prípravu dôstojnej recepcie v priestoroch Hotelovej akadémie Otta Brücknera v Kežmarku.


Návrat na stránku - Pamätník usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989

Zdieľaj  | 


Predsedníčka SZČPV Elena Bačkorová
Tajomník SZČPV František Bednár
Pietny akt

http://poprad.korzar.sme.sk/c/6430044/v-kezmarku-spominali-na-tych-ktori-umreli-na-hraniciach.html

hlavna stranka