hlavna stranka

Poďakovanie

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov touto cestou vyslovuje poďakovanie Krajskému súdu v Košiciach, ktorý  na neverejnom zasadnutí konanom dňa 22.marca 2012 uznesením sp.zn. 7To 1/2012-140 ICS: 7211010734 zrušil v celom rozsahu rozsudok Okresného súdu v Košice II., ktorým bol Lukáš Gemza podmienečne odsúdený za nosenie mikiny s  nápisom Skrewdriver. Následne na návrh prokurátora, Okresný súd Košice II, dňa 20.6.2012 Lukáša Gemzu  oslobodil. O tomto prípade  naša organizácia informovala verejnosť v roku 2010, na základe žiadosti sestry bývalého politického väzňa Emila Labusa, pani Márie Svitanovej, starej mamy Lukáša Gemzu.

V obchode si kúpil mikinu, obvinili ho z rasizmu
http://kosice.korzar.sme.sk/c/6433412/v-obchode-si-kupil-mikinu-obvinili-ho-z-rasizmu.html

tak sa v Košiciach oslavoval boľševický sviatok ešte v roku 1989!

Príspevok okresnej prokuratúry v Košiciach k 21. výročiu 17. novembra 1989


(Brat M. Svitanovej politický väzeň komunizmu, jej vnuk budúci politický väzeň postkomunizmu)


boľševické smetisko,kde vraždili sovietski okupanti v roku 1968
http://flog.pravda.sk/ehmkkosice2013.flog?foto=369104
http://flog.pravda.sk/ehmkkosice2013.flog?foto=369734
Návrat na stránku 17. november -zamatový podvod

Ak sme si mysleli a nádejali sa, že  po  21. rokoch od prevratu v novembri 1989  už nebudeme nič počuť o štátnej represii, prenasledovaní za najnemožnejšie absurdnosti a väznení za slobodný prejav názoru, tak po prečítaní uznesenia okresnej prokuratúry v Košiciach sp. Zn. 2PV590/2010-7 z 27. októbra 2010 aj najväčší optimista musí prísť o poslednú ilúziu o stave údajnej demokracie na Slovensku. Asi jediná pozitívna zmena spočíva v tom, že aspoň nie sme na tom tak ako v 50. rokoch a bezcharakterný komunistický zločinec prokurátor Anton Rašla by si dnes už tak ľahko nemohol dovoliť poslať nás na šibenicu, tak ako poslal na šibenicu troch nevinných študentov Tesára, Pučika a Tunegu.
(Podrobnosti vrátane sumarizácie zločinov A. Rašlu, uvádza JUDr. Tibor Böhm býv. generálny prokurátor SR a ČSFR na stránke- http://www.kultura-fb.sk/new/old/stare/dejiny-23.htm

Uznesenie Okresnej prokuratúry Košice

Kanceláriu Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov  nedávno navštívila nešťastná stará žena Mária Svitanová, sestra bývalého a dnes už nebohého politického väzňa Emila Labusa zo Spišskej Belej, ktorému komunistickí zločinci celý život strpčovali život len za to, že sa ako mladý úprimný kresťan  angažoval v Bielej légii a so skupinou mladistvých chceli vyrobiť zopár letákov na obranu cirkvi.  Dostal 15 rokov Jáchymova a veľa nechýbalo, aby ho na žiadosť iniciatívnych a zmanipulovaných tiež „spoluobčanov“ z  rodnej Spišskej Belej,  žiadajúcich v petícii trest smrti, neposlali na šibenicu. Táto nešťastná žena sa nám vyžalovala, že jej rodinu prenasledujú opäť ako za komunizmu za to, že sa domáhajú spravodlivého prešetrenia ich dedičstva, ktoré im mal previesť z nemeckej banky do býv. ČSSR vtedajší zamestnanec banky Michal Kováč. Dnes im odpočúvajú telefóny a polícia hľadá zámienku ako zastrašiť a umlčať jej vnuka Lukáša Gemzu, ktorý sa v jej mene najviac angažuje v tejto veci. Práve jeho  nedávno polícia, ako jediného z niekoľko stočlenného zhromaždenia predvolebného mítingu organizovaného Ľudovou stranou – Naše Slovensko v Šaci, obvinila z prečinu Podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd podľa § 422 ods. 1 Tr. Zákona , to za to,  že mal na  sebe oblečenú bundu s anglickým nápisom Skrewdriver, ktorú si kúpil pred pár rokmi v čínskom obchode v Prahe a obišiel s ňou niekoľko štátov Európy, vrátane parlamentu  EÚ.
 
Pozn: Je pozoruhodné, že vo Veľkej Británii, ktorá je členským štátom EÚ, sú informácie, texty a hudba tejto skupiny voľne šíriteľne ako potvrdzuje webová stránka http://www.last.fm/music/Skrewdriver.
Na uvedenej stránke sa dá zistiť, že skupina okrem tzv. neo-nacizmu hrala vedúcu úlohu aj v hnutí kritikov komunizmu - the far right rock against communism movement, čo sa už ale v uznesení prokurátora neuvádza.

Uznesenie o vznesení obvinenia
Pozn: Obvinenie bolo vznesené na základe iniciatívneho údavača, ktorý bol údajne prítomný na zhromaždení ĽS- NS v Šaci.

Nechceli sme veriť, že je možné v skutočne demokratickej spoločnosti niekoho obviniť len za to, že má na sebe oblečenie s malým nápisom v anglickom jazyku.  Údajne sa má jednať o nejakú hudobnú skupinu zo 70. rokov.  Obviňovanie a väznenie za protištátny vtip alebo karikatúru Stalina sme tu už raz mali a mysleli sme si, že táto doba temna už definitívne skončila.  Okresný prokurátor Mgr. Miloš Svat, neakceptuje ani skutočnosť, že Lukáš Gemza nemohol mať úmysel nosením tejto riadne v obchode kúpenej bundy  potláčať základné ľudské práva, pretože ani nevedel čo nápis v angličtine znamená. Až do svojho obvinenia si myslel, že to má byť v slovenskom preklade skrutkovač.  Pre tohto prokurátora postačuje aj nepriamy úmysel, ktorý má potvrdiť samotná účasť na predvolebnom mítingu riadne registrovanej politickej strany ĽS- Naše  Slovensko. Už z tohto postupu je zrejmá zjavná predpojatosť voči tejto politickej strane a snaha o jej kriminalizovanie a spoločenskú diskreditáciu. 

Toto uznesenie žiaľ až príliš pripomína praktiky iniciatívneho prokurátora z Košíc JUDr. Dušana  Ivana, ktorý v snahe zapáčiť  sa svojim nadriadeným,  v obžalobe Krajskej prokuratúry Košice zo dňa 1.6.1984 1T23/84 uviedol: str-33 a str.35:

V skutočnosti, obvinený v roku 1984 nikdy nepovedal, že ľutuje len neúspešnú formu svojho útoku voči socialistickému spoločenskému zriadeniu. Keď sa na to pýtal svojho štátom prideleného pávneho zástupcu, ten mu odpovedal, že to je len taká "prokurátorska omáčka". Tento prokurátor bol po prevrate  údajne zainteresovaný na súdnych rehabilitáciách  podľa zákona č. 119/90 Zb.z. a neskôr prešiel do advokácie, kde figuroval ako obhájaca, z korupcie obvineného a neskôr oslobodeného, ex-starostu Pavla Bielika ako sa uvádza na webovej stránke: http://zivot.lesk.cas.sk/clanok/8182/dozvieme-sa-niekedy-kam-sa-vyparili-sta-miliony-eur.html

Žiaľ, dnes opäť iniciatívni prokurátori obviňujú, "obdobnou " prokurátorskou omáčkou"  tak isto ako ich komunistickí predchodcovia, nežiadúcich odporcov a kritikov  z najrôznejších nezmyselných údajných trestných činov, zakladajúcich sa len na tom, že niekto niečo povedal, alebo niekto mal na sebe niečo nepovolené oblečené. Žiaľ toto nie je George Orvell 1984, ale realita slovenského právneho systému, ktorý nestíha skutočných zločincov z vysokej politiky prepojených neraz na organizovaný zločin, ale realizuje sa na tých najbiednejších. Je viac ako isté, že Lukáš Gemza bol v duchu praktík komunistického prokurátora a zločinca Vyšinského, zastrašiť v rámci generálnej prevencie  LS-Naše Slovensko, vytipovaný ako obetný baránok  na exemplárne potrestanie pre výstrahu iným.  Taktiež s  vysokou pravdepodobnosťou možno predpokladať, že sa môže jednať v tomto prípade aj o objednávku z kruhov býv. prezidenta M. Kováča a jeho syna, ktorého podvodná trestná činnosť je doposiaľ krytá diplomatickou imunitou, pretože práve Lukáš Gemza je nežiadúcou osobou, ktorá  nežiaducou medializáciou upozorňuje na závažnú trestnú činnosť prominentov.  

Je poľutovaniahodné, že anglická skupina iniciatívnym policajtom a prokurátorom vadí, ale  komunistické a boľševické symboly, dnes už neexistujúceho ZSSR ktorý má na svedomí nepomerne viac obetí ako nacizmus vrátane obetí Gulagov, ktoré sa nachádzajú priamo pred očami Okresnej prokuratúry v Košiciach  ako potvrdzuje fotografia, nikomu nevadia. Čo iné sa dá aj očakávať,  keď v Košiciach ešte v roku 1989 oslavovali Veľkú októbrovú revolúciu.  Rovnako je absurdné, že tak ako si Lukáš Gemza kúpil  bundu s preňho nič nehovoriacim anglickým nápisom hudobnej skupiny,  na internete a v rôznych obchodoch sa predávajú trička s nápismi NKVD, KGB, CCCP, portrétom Stalina alebo Karola Marxa a nikto ich nosenie  nepovažuje za podporu  a propagáciu hnutí potláčajúcich ľudské práva.  Tvrdenia prokurátora o tom, že šéf anglickej skupiny "Skrewdriver" bol neonacista, založil hnutie a že táto skupina sa stala obľúbenou medzi skynheads,  je to isté ako keby v Norimbergu odsúdili  a popravili hudobného skladateľa Horsta Wessela za to, že zložením nacistickej hymny, ktorú si obľúbili nacisti, vyvolal II. sv. vojnu.  Tak ako je na cigaretách varovanie o škodlivosti fajčenia, rovnako by malo byť varovanie aj na oblečení o škodlivosti jeho nosenia, resp. v tomto prípade o možnom väznení za nosenie tohto oblečenia.  Súčasný režim  a jeho polícia by mala vytlačiť  špeciálnu brožúrku, ktorú by mal dostať každý občan súčasne s občianskym preukazom kde by boli všetky zakázané symboly ktorých nosenie alebo znázorňovanie je trestné, tak aby mladí ľudia mohli vopred vedieť za čo ich môžu zavrieť.  Podobný problém neexistuje v USA kde sa polícia s niečím podobným nezaoberá, občanov nešikanuje  a venuje sa tomu na čomu má podľa zákona –stíhaniu zločincov o ochrane občanov.

Toto všetko sa verejne predáva v obchodoch, ale naším pseudodemokratom z polície a prokuratúry to nič nehovorí, rovnako ako im nič nehovoria desiatky miliónov obetí komunizmu!
V rozpore s touto galériou sa plytvá peniazmi slovenských občanov, z dani ktorých je polícia a prokuratúra platená, na "znalecké" posudky o tom, čo je extrémistické a čo nie, aby sa opäť mohli vyrábať nepriatelia "pseudo-kapitalisticko-komunisticko zriadenia" a nepriatelia demokracie a aby v konečnom dôsledku mohli opäť ničiť mladým ľuďom životy a rozširovať rady tých, ktorí začínajú nenávidieť spoločenský systém!

http://www.armpek.sk/tricko-cccp-new-cervene
http://www.rajdarcekov.sk/product/tricko-kgb-297/
http://www.redmolotov.com/catalogue/tshirts/all/nkvd/naturaltshirt.html
http://www.zazzle.com/stalin_man_of_steel_tshirt-235795243540568168
http://www.cccp-shirts.com/product_info.php?products_id=41

            Takže na záver možno konštatovať, že bývalí súdruhovia a robotnícki prokurátori by boli dnes hrdí, že majú nových nasledovníkov, ktorí budú schopní obviniť hocikoho z hocičoho a ak by na neho neexistovalo vhodné ustanovenie zákona, tak si ho jednoducho vymyslia, aby potom iní poslušní a dnes už pre zmenu kapitalistickému zriadeniu oddaní  sudcovia,  mohli opäť aplikovať ustanovenia §2.ods. 6 Tr. por.  ktoré komunistickej justícii umožňovalo  jednoducho nadobudnúť presvedčenie o vine obvineného aj bez dôkazov. Aby sa tak nestalo,  je našou morálnou povinnosťou voči naším nebohým bratom a sestrám, nedopustiť, aby sa  z právneho systému stal opäť nástroj na zastrašovanie občanov.  Práve preto bude naša organizácia sledovať ďalší postup orgánov činných v trestnom konaní a v prípade, že sa dostane prípad Lukáša Gemzu, ktorý sa nedávno stal členom našej organizácie  - sekcie príbuzní politických väzňov pred súd, bude žiadať o účasť na konaní ako tretej strany, rovnako ako  sme žiadali o účasť na spore  býv. riaditeľa SIS I. Lexu v spore proti  Slovenskej republike vedenom na Európskom súde pre ľudské práva. Nakoľko pani Svitanová je súčasne aj členkou  Konfederácie politických väzňov Slovenska, obraciame sa na túto organizáciu ako aj na našu partnerskú organizáciu Politickí väzni –Zväz protikomunistického odboja,  aby nás podporili  v našom úsilí.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

Na vedomie:
Konfederácia politických väzňov Slovenska
Politickí väzni-Zväz protikomunistického odboja
Amnesty International


hlavna stranka