hlavna stranka

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k protestu občanov v Bratislave 27.1.2012

Spis gorila

Zdieľaj  | 

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov plne podporuje protest občanov, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 27. januára na námestí SNP, pred prezidentským palácom a pred budovou NR SR v súvislosti s tzv. kauzou Gorila.

Ako bývalí politickí väzni a obete stalinských gulagov sme vždy upozorňovali na to, že nevysporiadaniesa so zločinmi komunizmu a ich prisluhovačmi z radov ŠtB bude mať zhubné následky na ďalší vývoj v spoločnosti.  Najmä hrubá čiara a neprijatie lustračného zákona umožnili  agentúre ŠtB napojenej na  KGB úspešne pretransformovanie do najvplyvnejších ekonomických a finančných štruktúr.

Vinu na tom nesú všetky ponovembrové vlády, ktoré umožnili vznik tzv. komunistického kapitalizmu ovládaného finančnými skupinami.  Bez zákonov prijatých NR SR by nikdy nemohla vzniknúť finančná skupina Penta, či J&T  a komunistický zločinec Alojz Lorenc, právoplatne odsúdený v Českej republike, by nemohol pôsobiť priamo v tejto slovensko-česko-rusko-kágebácko-eštebáckej finančnej skupine. Kauza Gorila je vďaka odborne odvedenej práce príslušníkov SIS v rokoch 2005-2006 len špičkou ľadovca a nezvratným dôkazom o zločineckom charaktere tohto štátu za posledných 22 rokov.

V mene obetí komunizmu vyhlasujeme finančnú skupinu Penta a im podobné za zločinecké organizácie  a ponovembrové vlády ako aj NR SR za spolupáchateľov ich ekonomických zločinov a vlastizrady, kedy v spojení s cudzou mocou ohrozili energetickú bezpečnosť a ekonomickú svojprávnosť Slovenskej republiky a z jej občanov urobili gastarbeitrov vo vlastnom štáte.

Pokiaľ Slovenská vláda, NRSR, Generálna prokuratúra, SIS a Ministerstvo vnútra vrátane Ministerstva spravodlivosti a justície neočistia svoje meno, nemajú morálne právo zastupovať občanov Slovenskej republiky. Ak by na Slovensku platil zákon a právo tak, ako v iných civilizovaných krajinách, všetci podozriví v kauze Gorila by boli už vo v kolúznej vyšetrovacej väzbe v zmysle ust. §71. Tr. Por, aby nemohli ovplyvňovať vyšetrovanie a všetok ich majetok by bol zablokovaný až do ukončenia vyšetrovania -- tak, ako je to bežne zaužívané v USA a štátoch EÚ.

Rovnako vyhlasujeme, že Slovenská ústava ako aj viaceré rozhodnutia Ústavného súdu SR popierajú základné ľudské práva, pretože ochranu práv páchateľov ekonomických zločinov a právo na ochranu ich majetku povýšili nad právo na dôstojný život a prístup k zdravotnej spravodlivosti.

Slovenskí občania majú morálne právo v zmysle charty OSN a základnej listiny ľudských práv a slobôd postaviť sa na odbor proti každému kto upiera tieto ich práva. Protest 27. januára v Bratislave bol oprávnený a je výzvou, aby sme sa zbavili svojho strachu a nenechali ďalej okrádať seba i  naše deti o budúcnosť.

Vážení občania Slovenska na transparentoch ste niesli heslá, v roku 2012 nevolíme nikoho. Rezignovať by však znamenalo umožniť zločincom pokračovať aj naďalej v inej -- skrytej forme v páchaní zločinov.
- Nevoľte tých ktorí sľubujú len pred voľbami!
- Nevoľte tých ktorí budú mať silné reči len dovtedy kým nepôjdu do Bruselu!
- Voľte tých, ktorí majú vo volebnom programe to za čo ste demonštrovali a majú odvahu postaviť sa na odpor proti prehnitému a skorumpovanému systému!
Jedinou politickou stranou, ktorá prijala návrh Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov, prešetriť ekonomické zločiny po novembri 1989 a navrátiť rozkradnutý majetok do vlastníctva štátu, bola Ľudová strana - Naše Slovensko ako dokazuje názov jej programového vyhlásenia a bod. č.1. jej Desatora. Preto ak chceme skutočne, aby skončilo po vyše 40 rokoch vlády komunistov aj obdobie už vyše 20 rokov trvajúce komunistického kapitalizmu, nevoľte politikov ale volebný program v prospech ľudí.

Podporte aj náš návrh  na založenie Občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny, ktorý je uverejnený na webovej stránke www.szcpv.org

     28. január 2012 Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov


  • Návrh na založenie Občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti



  • Protesty proti Gorile sa chystajú aj v ďalších mestách
  • Čo sa stalo na Slovensku a čo to pre nás všetkých znamená
  • hlavna stranka