Späť

ZLATÉ FETIŠE JUDAIZMU

Zakladeteľ Izraela Jakub bol okrem svojho hriechu chamtivosti človekom natoľko rozumným, že vo svojom požehnanom proroctve varoval Izrael pred potomkami svojich dvoch synov gangstrov: Šimon a Lévi, bratia, pre ktorých nástrojom násilia boli ich meče. Do ich spolku (obrezancov) sa nepridajte. S ich konaním nespájajte moju slávu - keď vo svojom hneve mordovali ľudí a vo svojej svojvôli kaličili domovy. Prekliaty je ten ich hnev, keď plodil násilie a ich zarputilosť, plodiaca ukrutnosti (I Moj.49,5 7).

Napriek kliatby uvalenej Jakubom, vodcom Židov v Egypte sa stal popudlivý a mstivý Mojžiš, ktorý bol potomkom Léviho rovnako zo strany otca i matky (H Moj.2,1). Tento "prorok" špecializujúci sa na privolávanie najrozmanitejších pliag na Egypt a uzurpujúci si vodcovstvo (IV MOJ.16,13) vnútil Židom svoju rodinu Levitov ako kňazskú kastu prechovávajúcu evanjelické "kľúče poznania". Mojžiš urobil z časti svojej rodiny, známej svojou ukrutnosťou, niečo na spôsob Vnútornej Bezpečnostnej Služby, dozerajúcej, aby sa Izrael nevymkol spod zákonov, ktoré mu boli vnútené. A tak sa rodina levitov začala profesionálne zaoberať privodzovaním postupných pliag a nešťastí na Izrael, presne tak ako im to boli odkázali Mojžiš i Áron12, organizujúc najprv pliagy medzi Egypťanmi a potom aj pre svojich krajanov, ktorí sa dali nahovoriť na výpravu do Zeme Zasľúbenej.

Prvými obeťami teroru "rodiny" Levitov sa stali tisíce bezbranných Židov vyvraždených pred oltárom Zlatého Teľaťa. Z týchto uctievačov Zlatého Teľaťa bol časom urobený všeobecne známy symbol ľudskej chamtivosti, hoci ide evidentne o bádateľský podvod. Lebo, čo vlastne znamenal kult teľaťa - presnejšie býka - ktorého sochu Židia, ešte sa pamätajúci na Egypt, zhotovili zo zlata, pričom na jeho odliatie

nezištne odovzdali svoje vlastné (prípadne od Egypťanov ukradnuté - pozn.prekl.) cenné ozdoby? Bola to kópia jedného z hlavných egyptských bohov, býka Apisa, symbolizujúceho nielen biologickú silu, ale aj odvahu a vitalitu. V Egypte bol boh Apis často uctievaný priamo v podobe živého zvieraťa, spojený s kultom Stvoriteľa boha Ptaha, a tiež s kultom Slnka, ktorého kotúč umiestňovali (aj na novovekých rytinách ilustrujúcich biblické scény) medzi jeho rohmi. Podľa mýtu sa býk Apis po svojej smrti prevtelil do Ozirisa, univerzálneho boha prírody a tiež boha "dionýzskej" kultúry. (Odtiaľ je kult Serapisa, čiže Ozirisa Apisa z čias ptolemájovských.)

Zvalenie viny za hriech chamtivosti na ctiteľov Zlatého Teľaťa dosť účinne očistilo Izrael od obvinení za chtivosť po ulúpení Zasľúbenej Zeme. Tí ľudia zábavy, ktorí boli vyvraždení klanom Levitov sa potom stali biblickým "obetným baránkom" zloženým na oltár BOHA CIVILIZÁCIE VEČNÉHO BLAHOBYTU, ktorú začal budovať v civilizácii Egypta vychovaný šarlatán menom Mojžiš.

Kým boli v podstate svojej duše Mojžiš, ako aj jeho kňazská "rodina" levitov, sa dá najlepšie ohodnotiť podľa predmetov kultu Jahveho, ktoré zaviedla táto kasta. Všetky tie predmety museli byť zhotovené zo zlata, alebo obité zlatým plechom, zreteľne podľa vzoru Mojžišom nenávideného "teľaťa". Medzi tieto sakrálne predmety patrí predovšetkým Zlatý Svietnik. (Tento svietnik bol nepochybne ukovaný v dielňach Héfaistosa a oheň doň ukradol bohom na Olympe Prométheus. Tento Sedemramenný Svietnik predstavuje Umelé Svetlo, osvetľujúce rovnako históriu, ako aj budúce perspektívy Vyvoleného Národa. Tento atribút kultu radikálne odlišuje Izrael od všetkých pohanských kultov, v ktorých zdrojom svetla boli predmety prírodné, predovšetkým Slnko.

' Zo zlata - alebo obité zlatom - mali byť aj iné predmety kultu: obetný stôl, poháre é tiež Skrinka Dohody. Podobne ako aj Svietnik, tieto sakralizované predmety denného použitia naznačujú, že v judaizme Boha symbolizujú čisto úžitkové výtvory ľudskej práce, ktoré robia život pohodlnejším. Pritom neviditeľný boh nie je sym-ipiizovaný ako v iných náboženstvách ani živými bytosťami, ako napríklad ľudia, zvieratá, stromy, dokonca ani mŕtvymi výtvormi prírody v podobe slnka, hôr, alebo liek. Je to jednoducho čistý fetišizmus technických uľahčení života, z toho . (Takýto patologický kult bol časom nazvaný TECHNOFÍLIA.)

 

12 Bol to Mojžišov brat Áron, ktorý konal ako novodobý provokatér, keď odlial zo zlata sochu Teľaťa (II Moj.32,4).

 

 

Späť
Prológ,
čiže o zásadách kamufláže biblického "Impéria Pretvárky" | "Vnútorný Boh" proti vonkajšiemu biblickému "Bohu" | Mamon bohom Jakuba Izraela
Útek Mojžiša zo zeme zasľúbenej Izraelu | Najväčšia hanba druhu Homo sapiens | Okuliare poznania prevracajúce obraz skutočnosti
Zlodej pod heslom "Nepokradneš" | Zlaté fetiše judaizmu | Truhla boha prírody | "Nesúďte, aby ste neboli súdení" | Návrat boha živého svetla
"Zmŕtvychvstanie" Hefaistosa - Boha Práce | Dve tváre neojudaizmu | Štyri veľké podvody civilizácie | Demokracia a voľný trh v zemi "levitov kadidelníkov"
Prílohy
I. "Zázraky" boha, ktorý zmizne a vstane z mŕtvych | II.List vo veci "Vojny Bohov" | III.Prospech zo záhuby baránka božieho
IV.Ótium a negótium v biblických povestiach | Vírus "666" a Kultúra Beštie
Epilóg
, čiže o "Evanjeliu" (Vše)Mocnej Hlúposti| Beštie postmodernizmu a ich pastieri* | Biblia pre globalistov*|
Literatúra
M.Glogoczowski: "Atrapy i paradoksy nowoczesnej biológií", Kraków 1993.
H.Grynberg: "Okrucieňstvo i zlo", Nowa Respublica, 5/1994.
J.Keller: "Zarys Dziejóv Religii", Iskry, Warszawa 1988
J.Keller: "Od Mojžesza do Mohameta", Iskry, Warszawa 1970.
Orygenes: "Przeciw Celsusowi", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.
T.Zieliňski: "Hellenizm a judaizm", J.Mortkiewicz, Warszawa 1927.
* Texty doplnené do slovenského vydania