Späť

II. LIST VO VECI "VOJNY BOHOV"

M.W.

Vážený pane, Kanada

Dostal som od Vás "teologický" list a pokiaľ možno v krátkosti odpovedám na kritiku mojej osoby.

 1. Napísal som svoju "Vojnu Bohov" ako druh bádateľského "Pohrávania sa s
  diablom". (Bola taká knižočka od poľského filozofa prof. Leszka Kolakowského;
  Kolakowský mimochodom, po prehliadnutí si mojej "Vojny" potvrdil to čo aj Vy,
  totiž že ostro píšem. Žiaľ, taká je už moja genetická nátura.)
 2. Ako píšete, "profesionáli" by zo mňa ľahko mohli urobiť "neonacistu" (napr.
  a základe domnienky, že Hitler kopíroval Mojžiša tvoriac mýtus Lebensraumu pre
  Vyvolený Národ). "Profesionáli" sa skôr hodia do "morálky" zlodejskej mafie,
  opisovanej Chomským, ktorá aby odvrátila od seba pozornosť, prvá začína kričať
  Chyťte zlodeja!"
 3. Len tak vo všeobecnosti, ja sa predsa nezaoberám Židmi, ale len výtvorom
  ich "bádateľskej práce" v podobe Biblie. Existuje samozrejme hypotéza, že
  odobne ako "Protokoly Sionských Mudrcov" v 20.storočí, tak aj Starý Zákon v
  .storočí p.n.l., napísali v Babylone zamaskovaní nepriatelia Židov, za účelom ich
  hanobenia a v budúcnosti aj vyhnania z Palestíny. Faktom je, že tento "plán" sa
  podarilo realizovať v 2.storočí a niet pochýb, že to bolo biblické "Učenie" Mojžišovo,
  k
  toré spôsobilo takmer úplnú záhubu Židov.
 4. Píšete, že moja odvaha je hlúpa. Súhlasím. Pri tej príležitosti pripomínam, že
  podľa téz judaizmu je odvaha vo svojej definícii nielen hlúpa, ale aj zločinná:
  odvaha totiž môže vyznávača judaizmu vystaviť nebezpečiu predč
  asnej smrti, v
  dôsledku ktorej bude miesto povinného "vládnutia nad zemou", v tej zemi on sám
  niť. (História biblického Mojžiša poúča, že akákoľvek odvaha - napr: protivenie sa
  :mu, alebo jeho bohu - je prejavom zločinnej hlúposti. Mojžiš sám vždy zabíjal
  svojich "ne-blížnych", buď podvodom, alebo keď boli bezbranní. To on vlastne naučil
  Angličanov a Američanov likvidovať "ne-blížnych" - napr.Indiánov, či posledne
  Iračanov - použitím subtílnych genocídnych metód nevyžadujúcich si žiadnu odvahu.)
 5. Pri príležitosti na objednávku napísaného článku o POĽSKOM FRYMARKU,
  písal som sa ako "starozákonný Žid z pokolenia Ezaua" (ironizujúc na tému
  Milosza, ktorý sa nazval novozákonným Židom). Ak mi chce na tomto základe niekto
  vyčítať, robí zo seba beznádejného hlupáka, alebo ešte niečo horšie.
 6. V prípade "bohom znenávideného" Ezaua, sa odvaha vypláca. Sám som videl,
  ako Adam Michnik utiekol z kaviarne už len pri počutí môjho mena.
 7. Zhováral som sa s I.K. na tému príčin, kvôli ktorým judaizmus je (či radšej:
  bol) takým trvalým náboženstvom. Zhodli sme sa, že kreténizmus je nesmrteľný. V
  novom Zákone pripomenul vedeckú podstatu tohoto nesmrteľného kreténizmu
  sv.Pavol v "Liste Rimanom" 4,8: "Blahoslavený zločinec, ktorého hriechy neboli
  o
  dhalené..." Práve s takýmito zločincami dokonale maskovanými "objektívnou
  vedou" a tiež "ľudskými právami" nás v blízkej budúcnosti čaká rozprava - a to nielen
  Juhoslávii, ale aj v Poľsku. A podľa Chomského aj v Kanade.

Ostávam s biblicko revolučnými pozdravmi, M.G. (1995)

Späť
Prológ,
čiže o zásadách kamufláže biblického "Impéria Pretvárky" | "Vnútorný Boh" proti vonkajšiemu biblickému "Bohu" | Mamon bohom Jakuba Izraela
Útek Mojžiša zo zeme zasľúbenej Izraelu | Najväčšia hanba druhu Homo sapiens | Okuliare poznania prevracajúce obraz skutočnosti
Zlodej pod heslom "Nepokradneš" | Zlaté fetiše judaizmu | Truhla boha prírody | "Nesúďte, aby ste neboli súdení" | Návrat boha živého svetla
"Zmŕtvychvstanie" Hefaistosa - Boha Práce | Dve tváre neojudaizmu | Štyri veľké podvody civilizácie | Demokracia a voľný trh v zemi "levitov kadidelníkov"
Prílohy
I. "Zázraky" boha, ktorý zmizne a vstane z mŕtvych | II.List vo veci "Vojny Bohov" | III.Prospech zo záhuby baránka božieho
IV.Ótium a negótium v biblických povestiach | Vírus "666" a Kultúra Beštie
Epilóg
, čiže o "Evanjeliu" (Vše)Mocnej Hlúposti| Beštie postmodernizmu a ich pastieri* | Biblia pre globalistov*|
Literatúra
M.Glogoczowski: "Atrapy i paradoksy nowoczesnej biológií", Kraków 1993.
H.Grynberg: "Okrucieňstvo i zlo", Nowa Respublica, 5/1994.
J.Keller: "Zarys Dziejóv Religii", Iskry, Warszawa 1988
J.Keller: "Od Mojžesza do Mohameta", Iskry, Warszawa 1970.
Orygenes: "Przeciw Celsusowi", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.
T.Zieliňski: "Hellenizm a judaizm", J.Mortkiewicz, Warszawa 1927.
* Texty doplnené do slovenského vydania