Späť

ŠTYRI VEĽKÉ PODVODY CIVILIZÁCIE

V "Novom Jeruzaleme" je prehistorický Dekalog rovnako horúco ctený, ako v Jeruzaleme starom, (pozri sériu filmov Romana Kiešlovského na túto tému).

Angličanov so Židmi. Pozri článok na túto tému v periodiku "Dziš" n° 8/93, str.61 -62.

Snažiac sa čo najviac pripodobniť "bohu", doplnili intelektualisti do "Starého Zákona" ŠTYRI VEĽKÉ ZÁSADY, pred ktorých priam nadpozemskou mocou akoby sa dnes korilo obyvateľstvo celej planéty. Tieto "štyri (umelé) svetlá civilizácie" podal Krzystof Pomian - intelektualista populárny vo Francúzsku - v sotva siedmych slovách:

1/ Demokracia

2/Voľný Trh

3/ Veda a Technika

4/ Laické Spoločenstvo

Týmto Najväčším Prikázaniam Civilizácie treba posvätiť niekoľko myšlienok, keďžepodobne ako Dekalog slúžia na zamaskovanie zámerov a činov načisto opačných, než aké hlásajú.

Keď ide o laické spoločenstvo, je to len eufemizmus pre opísanie spoločenstva, v ktorom "jediným bohom" je Materiálny Úspech. (To predsa s takým "bohom" uzavrel dohodu legendárny Jakub). Laické spoločenstvo je v kontexte západnej civilizácie len zámienkou pre križiacke výpravy najbohatších štátov zahrnutých v skratke ako G 7, proti "divokým" a "pohanským" štátom, v ktorých vládnu buď brutálni ajatolláhovia, buď pokryteckí katolícki kmeti, alebo tiež ešte súkromnú iniciatívu ako aj bankový systém potláčajúci komunisti. Podobne ako v starovekej Teokracii Izraela, v ktorej predmetmi kultu boli výrobky uľahčujúce bežný život, tak aj v súčasnej Technokracii G 7 je predmetom kultu neustály hospodársky rast, majúci za cieľ zahltenie Zeme vlastne takými istými mŕtvymi protézami civilizácie, milovanými "bohom" symbolického Izraela.

, Veda, ktorej pravdivosť dnes strážia učenci-leviti, je tiež celkom podriadená "jedinému bohu", ktorým je komerčný úspech. Na mlčanie, biedu a "spoločnú smrť" sú dnes preto odsudzovaní tí "blúznivci", ktorí sa opovažujú - slovami proroka Malachiáša - priečiť sa Pánovi vraviac, že komerčný úspech si odnášajú len teórie ťažiace z hlúposti, zatiaľ čo tie logicky späté a odpozorované zo života sú úctivo odsúvané do nenávratná. Príkladom takého chovania sa učených "levitov" je prípad Zákonov Biológie sformulovaných už pred 200 rokmi Lamarckom20. Nikto z "levitov" nechce o tých zákonoch ani počuť, pretože by počul ozaj strašné veci o biologických zločinoch stechnizdvanej civilizácie, slepo uctievanej týmito "kadidelníkmi".

Akoby sumárom vedeckých výdobytkov "Nového Jeruzalema" sú práce amerického psychológa B.F.Skinnera. Podľa múdrostí tohoto vhodného následníka rabína Ben Akibu, je v mene lásky k blížnemu svojmu potrebné z ľudí úplne vykoreniť "vnútorného človeka", "homunculusa", čiže presne tú platónsku poznávajúcu dušu, ktorú sa s takým úsilím snažili u svojich žiakov prebudiť tak Sokrates, ako aj Ježiš. (Hodno pripomenúť, že Ježiš dokonca vravieval, že nie tých sa treba báť, ktorí zabíjajú telo, ale tých, čo zabíjajú dušu. Je to jednoznačné obvinenie zo zločinu dokonca horšieho ako genocída, namierené tak na adresu starovekého judaizmu, ako aj súčasného neoliberalizmu. Obe tieto "náboženstvá" sa totiž snažia zmeniť ľudí na Mojžišom vysnívané kukly-robotov, schopných len ničenia všetkých prejavov slobodného života, z ktorých sa nedá niečo vyťažiť Civilizáciou Techniky a Trhu.)

Takýto smer rozvoja novodobej vedy, ktorý má za cieľ zničenie "vnútorného boha" v ľuďoch, predvídal už pred 200 rokmi Johan Wolfgaag Goethe v románe "Doktor Faustus". V tejto knihe opísal históriu svojskej "dohody" akú uzavrel ctižiadostivý vedecký čarodejník so svojím "súkromným bohom" menom Mefistofeles: na Výmenu za predaj svojej duše diablovi, mal doktor Faust (symbolizujúci súčasné mariánske - zrejme slobodomurárske - združenie učencov) získať vládu nad svetom. Pre ľudí, ktorí majú bádavú dušu, je táto "Nová Zmluva"21 vedcov - čarodejníkov jednoducho otvorením Starej Zmluvy: to predsa egyptský učenec-čarodejník Mojžiš mal ako odmenu za predaj duše Izraela "bohu" menom Jahve obdržať od tohoto "boha" Zem Zasľúbenú. Vo svetle, ktoré vrhol Goethe, vydriapal Kamenné Tabule s Dekalógom svojimi pazúrmi sám Mefistofeles, vystupujúci dobovo pod pseudonymom YHWH. (Je zaujímavé, že úplne prvá socha Mojžiša zhotovená Michalom Aniolom pre pápeža Júliusa H. má na hlave vyslovene "diabolské" rohy, prezrádzajúce, koho sluhom bol tento prorok.)

20 Na tomto mieste treba pripomenúť, že Karol Darwin imitoval lamarekovskú teóriu evolúcie odsunutú do zabudnutia, urobiac z nej VEDECKÚ ATRAPU, ktorá má výraznú zásluhu na podnikateľskom zblbnutí "o existenciu bojujúcich" novodobých spoločenstiev. Karol Darwin, ktorý našiel nápad na knihu "O vzniku druhov" v lekciách "Knihy (vzniku) druhov" vo svojej bádateľskej činnosti tak trochu pripomína starovekého Mojžiša, ktorý o ideu monoteizmu okradol jeho súčasníkov, egyptských kňazov, urobiac z kultu jediného boha NÁBOŽENSKÚ ATRAPU povzbudzujúcu podnikateľské zblbnutie Židov "bojujúcich o existenciu" (a postupne aj ďalších národov otrávených Bibliou.

Späť
Prológ,
čiže o zásadách kamufláže biblického "Impéria Pretvárky" | "Vnútorný Boh" proti vonkajšiemu biblickému "Bohu" | Mamon bohom Jakuba Izraela
Útek Mojžiša zo zeme zasľúbenej Izraelu | Najväčšia hanba druhu Homo sapiens | Okuliare poznania prevracajúce obraz skutočnosti
Zlodej pod heslom "Nepokradneš" | Zlaté fetiše judaizmu | Truhla boha prírody | "Nesúďte, aby ste neboli súdení" | Návrat boha živého svetla
"Zmŕtvychvstanie" Hefaistosa - Boha Práce | Dve tváre neojudaizmu | Štyri veľké podvody civilizácie | Demokracia a voľný trh v zemi "levitov kadidelníkov"
Prílohy
I. "Zázraky" boha, ktorý zmizne a vstane z mŕtvych | II.List vo veci "Vojny Bohov" | III.Prospech zo záhuby baránka božieho
IV.Ótium a negótium v biblických povestiach | Vírus "666" a Kultúra Beštie
Epilóg
, čiže o "Evanjeliu" (Vše)Mocnej Hlúposti| Beštie postmodernizmu a ich pastieri* | Biblia pre globalistov*|
Literatúra
M.Glogoczowski: "Atrapy i paradoksy nowoczesnej biológií", Kraków 1993.
H.Grynberg: "Okrucieňstvo i zlo", Nowa Respublica, 5/1994.
J.Keller: "Zarys Dziejóv Religii", Iskry, Warszawa 1988
J.Keller: "Od Mojžesza do Mohameta", Iskry, Warszawa 1970.
Orygenes: "Przeciw Celsusowi", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.
T.Zieliňski: "Hellenizm a judaizm", J.Mortkiewicz, Warszawa 1927.
* Texty doplnené do slovenského vydania