hlavna stranka
STANOVY

SVETOVEHO ZDRUŽENIA BÝVALÝCH

POLITICKÝCH VÄZŇOV

Stanovy vo formáte PDF

   

Štruktúra organizácie

SZBPV - Registracia v Slovenskej republike: Sídlo NSE 102/10, 058 01 Poprad SR

Predseda - František Bednár

Ondrej Bartko              I. podpredseda za sekciu VTNP PTP
Dr. Augustín Köteles   II. podpredseda
Klára  Fuhrmanová      III. podpredseda a  predsedníčka Sekcie násilne  odvlečených
Marek Duda                 IV. podpredseda  - sekcia Podpora demokracie 

Sekcia násilne odvlečených do býv. ZSSR
Klára Fuhrmanová predsedníčka Sekcie násilne odvlečených
Dr. Augustín Köteles - podpredseda Sekcie násilne odvlečených

Sekcia FCL- Účastníci bojov proti komunizmu v indočíne v Orient extreme - Francúzska cudzinecká légia a ich príbuzní
Eva Farkašovská –predsedníčka Sekcie FCL

Sekcia US POWs - Dokumentačné a tlačové oddelenie, pátranie po amerických vojnových zajatcoch
Vedúca sekcie - Hana Catalanova, zástupca Josef Bilek

Výbor SZBPV:

  1. František Bednár ml.                  9.  Mgr. Gizela Jasovská
  2. Elena Bačkorová                      10.  Elvíra Kručinská
  3. MVDr. Mária Bačová               11.  Dr. Ing. Augustín Köteles
  4. Ondrej Bartko                           12.  Štefan Lazorišák
  5. Marek Duda                              13.  Štefan Martoš
  6. Eva Farkašovská                      14.  Ondrej Meltzer
  7. Helena  Ferencová                   15. Mgr. Mária Tureková
  8. Klára Furmanová                       
Revízna a kontrolná komisia

1. Rudolf Schmidt
2. Anna Malá
3. Aurélia Čarnoká

hlavna stranka