Späť

III. PROSPECH ZO ZÁHUBY "BARÁNKA BOŽIEHO"

(Skrátený článok "Sie sterben, so Israel leben kann " - "Zomreli, aby Izrael mohol

žiť" napísaný pod dojmom obchodov s 50 ym výročím oslobodenia tábora v

Auschwitz - Osvienčime)

Oslavy osvienčimského výročia v januári 1995 prebiehali pod patronátom Voľného Trhu, ktorý dnes vládne svetom. Preto aj vyzerali ako trhovisko prázdnoty: Vedúci osvienčimskej komisie, barón Goldstein sa dlho handrkoval s prezidentom Walesom, komu pripadne politický profit z prednesenia najdôležitejších prejavov (pričom osloboditelia Osvienčimu samozrejme neboli pripustení k slovu); potom v predvečer úročitých obchodov priniesla televízia vystúpenie "osvienčimského blázna" rabína Weissa, ktorý ležal krížom v kostole v Brezinke prikrytý bezbožným transparentom v angličtine "Ani kostol, ani synagóga".

Noviny "Gazeta Wyborcza" stvorené americkým kapitálom samozrejme posvätili najviac miesta vystúpeniu predstaviteľa vlády USA, Elie Wiesela, bývalého osvienčimského väzňa. Ten povedľa spravodajcov tak pekne opísal osud židovských detí privádzaných do plameňov, že až účastníkom obchodov vystúpili slzy do očí. Orátorský talent Wiesela dokonale zaclonil históriu najnovšej ukrutnej genocídy asi pol milióna detí v Iraku, - a to ide už o oficiálne známe fakty - ktoré tam zahynuli od hladu v dôsledku povojnových ekonomických sankcií OSN vynútených Spojenými štátmi28.

Ako sa patrí na epochu Slobodnej Výmeny informácií, noviny sa vôbec nesnažili dopátrať hlbšej príčiny tejto plánovanej genocídy spred pol storočia. Vo vyjadrení pre "Gazetu Wyborczu" sa Elie Wiesel dokonca dištancoval od názoru osvietenejších, antisionisticky zmýšľajúcich Židov, že Holocaust bol trestom za sionizmus, a dodatočne zdôraznil, že ak sa niekto pokúša objasniť Záhubu z pohľadu teologického, tak ja takéto objasnenie nemôžem akceptovať. Nuž, dnes má každý v rámci Ľudských Práv aj PRÁVO NA NEVEDOMOSŤ, obzvlášť na nevedomosť na tému náboženských varovaní pred novodobou sociálnou patológiou.

Keď ale začneme bližšie študovať židovské teologické spisy - čo predsa stále robia milióny ľudí, zvlášť v Spojených štátoch, ktoré sú naším duchovným vodcom -tak sa tá vec stáva evidentnou. Lebo podľa Biblie - a to je Písmo, za ktorého šírenie hrozil v stalinských časoch Gulag - sa Izraelitovi obdarenému láskou Boha, dokonca ani tie najhnusnejšie podvody, krádeže a násilie "jeho Bohom nepočítali" a dokonca boli aj odporúčané, ako metóda dobytia Zeme Zasľúbenej a časom aj panovania nad celým svetom.

Takýto postoj židov k ostatnému svetu musel samozrejme vzbudzovať odpor a podozrievavosť k Izraelu, čo bolo prekážkou v realizácii plánov sľúbených mu "Bohom". Kňazi tohoto náboženstva však vypracovali dokonalú, skutočne diabolskú metódu, pomocou ktorej dokázali nielen neutralizovať, ale aj obrátiť vo svoj prospech, nimi samými vyvolanú nenávisť národov, ktoré plánovali ovládnuť a zničiť.

Táto metóda bola rozvinutím starovkého obetného kultu: Lebo Boh Izraela už hneď na začiatku "Knihy Druhov" odkázal, že vyššie než obetu z roľníckych plodín si cení krvavú obetu z prvorodených zvierat, ktorú mu zložil Ábel. A čo viac, povýšil Abraháma nad ostatných ľudí, keď mu kázal priniesť ako obetu svojho prvorodeného syna. Túto metódu "zmývania" vlastných hriechov a nachádzania lásky v očiach Boha, rozvinul do perverzie jeden z najznamenitejších profesionálov z Mojžišovej Jaskyne Lúpežníkov, zvaný Izaiáš. Podľa neho, tým najlepším spôsobom, ako získať pre Vyvolený Národ božie požehnanie, bolo dobrovoľné obetovanie "sluhu božieho", ktorý bol šikovne podsunutý ako nepriateľ Izraela, s cieľom vyprovokovať jeho potrestanie a popravu. (Samozrejme že "dobrovoľnosť" tejto obete bola taká istá, ako bola "dobrovoľnosť" krokov odsúdenca idúceho na kríž, či rozštvrtenie, resp. ovce vedenej na jatky. Doslova, podľa Biblie: (sluhu božieho) mučili, lenže on sám sa nechal trýzniť... ako baránok vlečený na jatky... ak on obetuje život za hriechy, hľa potomstvo, svoje dni predĺži... (jeho) potomstvo ovládne národy a zaľudni opustené miesta. (Kniha Izaiáša, 53, 7 10)

A vlastne, podľa tejto diabolskej schémy pripravenej okolo roku 550 pred Kristom, sa rozohrala v 20,storočí najprv tragédia Záhuby a potom fáza Zmŕtvychvstania Izraela. "Plán boží" totiž vyzeral nasledovne: vo Východnej Európe sa v 19.storočí rozmnožili "ako hviezdy na nebi" chudobní židia zvaní Ghasidi, čiže pobožní. Boli čistí a nevinní ako vyžadovalo Písmo a na dôvažok sa ustavične narkotizovali vychvaľovaním "dobrého Pána Izraela". Vďaka tomuto opiátu ich náboženstva stali sa hlúpymi ako tie príslovečné barany, teda zvieratá hodiace sa ideálne na obetu za hriechy Izraela. Naopak, na druhej - západnej strane - Európy vytvorili bohatí Židia agresívne novodobé hnutie sionizmu, ktorý všeobecne vyvolal takú mieru nenávisti k Židom, že národ Nemcov, ktorý bol v Európe zreteľne podceňovaný, ale rovnako ambiciózny ako sionisti, vypočul propagandu Hitlera, že to on a nie Izrael je Vyvoleným Národom a že podľa toho, má on PRÁVO NA VYHUBENIE (V Moj.7,2) národov stojacich mu v ceste k triumfu. V priebehu očistenia Zeme Zasľúbenej Nemcom bolo vyhubených veľmi veľa Židov (Poliaci mali nasledovať po nich). Vďaka tejto zodpovedajúco ohlasovanej obeti "sluhov božích", sotva dva roky po likvidácii tábora v Osvienčime, nastalo zázračné zmŕtvychvstanie štátu Izrael, kde zhodne s proroctvom Izaiáša Židia zaberali miesta opustené Palestíncami, ktorých donútili k úteku!

Nemal preto pravdu mladý Elie Wiesel, ktorý vidiac čo sa robí v Osvienčime, zapochyboval o existencii Boha, ktorý sa úzkostlivo stará o Izrael. Keby si totiž dôkladne prečítal Sväté knihy, pochopil by, že Holocaust - čiže doslova celospálenie

- ktorého sa takmer stal (ako biblický Izák) nie "dobrovoľnou" obeťou, to bola len súčasť Božieho Plánu urobiť zo Židov národ Vlastníkov Zeme. Lebo presne toto predpovedal skôr citovaný prorok Izaiáš: Cudzozemci budú u vás orať a obrábať vinohrady. Vy zas budete nazvaní kňazmi Pána,... budete konzumovať bohatstvo národov a privlastnite si ich blahobyt. (61,5 6).

Aby sa vzdala úcta "Baránkom božím" vyhladeným v obetnom tábore v Osvienčime, mala by osvienčimská komisia baróna Goldsteina na jeho vstupnej bráne vedľa slovutného fašistického nápisu "Arbeit macht frei" doplniť druhý nadpis -tiež podľa vzoru nacistickej propagandy, ktorá podobne vravela o Nemcoch zabitých v bitke pri Stalingrade - "Sie sterben, so Izrael kann leben": "Umreli, aby mohol žiť Izrael". (Pred niekoľkými rokmi túto myšlienku autora potvrdil vo svojom vystúpení v rakúskej televízii istý vysoko postavený rabín, ktorý takmer doslovne prehlásil: Potrebovali sme tie milióny obetí, aby sa Izrael stal tým, čím teraz je. -pozn.prekl.)

28 Vďaka rozvinutej technike transportu, nie je už potrebné používať - ako v Osvienčime - ani jedovaté plyny, ani iné násilné metódy. Postačí najnovšia mierová "binárna ekonomická zbraň": Najprv sa v štáte určenom na výmenu obyvateľstva zavedú Zásady Voľného Trhu, čím sa účinne likviduje domáca výroba, najmä poľnohospodárstvo. Potom sa zorganizuje provokácia a Spojené štáty cez OSN zavedú embargo, ktorého dôsledky sú, najmä pre deti, rovnako vražedné, ako Osvienčim. A tak ako o likvidačných táboroch pred 50 rokmi, aj dnes o genocídnych výčinoch tohoto najnovšieho modelu ekonomickej zbrane nik nechce ani počuť.

Späť
Prológ,
čiže o zásadách kamufláže biblického "Impéria Pretvárky" | "Vnútorný Boh" proti vonkajšiemu biblickému "Bohu" | Mamon bohom Jakuba Izraela
Útek Mojžiša zo zeme zasľúbenej Izraelu | Najväčšia hanba druhu Homo sapiens | Okuliare poznania prevracajúce obraz skutočnosti
Zlodej pod heslom "Nepokradneš" | Zlaté fetiše judaizmu | Truhla boha prírody | "Nesúďte, aby ste neboli súdení" | Návrat boha živého svetla
"Zmŕtvychvstanie" Hefaistosa - Boha Práce | Dve tváre neojudaizmu | Štyri veľké podvody civilizácie | Demokracia a voľný trh v zemi "levitov kadidelníkov"
Prílohy
I. "Zázraky" boha, ktorý zmizne a vstane z mŕtvych | II.List vo veci "Vojny Bohov" | III.Prospech zo záhuby baránka božieho
IV.Ótium a negótium v biblických povestiach | Vírus "666" a Kultúra Beštie
Epilóg
, čiže o "Evanjeliu" (Vše)Mocnej Hlúposti| Beštie postmodernizmu a ich pastieri* | Biblia pre globalistov*|
Literatúra
M.Glogoczowski: "Atrapy i paradoksy nowoczesnej biológií", Kraków 1993.
H.Grynberg: "Okrucieňstvo i zlo", Nowa Respublica, 5/1994.
J.Keller: "Zarys Dziejóv Religii", Iskry, Warszawa 1988
J.Keller: "Od Mojžesza do Mohameta", Iskry, Warszawa 1970.
Orygenes: "Przeciw Celsusowi", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.
T.Zieliňski: "Hellenizm a judaizm", J.Mortkiewicz, Warszawa 1927.
* Texty doplnené do slovenského vydania