hlavna stranka

Odpoveď predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa na sťažnosť na prieťahy a nezákonný postup pani Kataríny Spišákovej, ktorej otec zahynul v sovietskom gulagu


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
      Na necitlivý prístup    ÚPN vo veci „vybavovania“ žiadostí obetí komunizmu sme poukazovali v článku s názvom„Súčasný postup a účelová zmena metodiky Ústavu pamäti národa PN pri posudzovaní žiadosti o priznanie postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam je zjavným popieraním zločinov stalinizmu rovnako akým je popieranie holokaustu!“

So súhlasom pani Spišákovej uverejňujeme jej list z 19. 3. 2023.

                                  Svetové združenie bývalých politických väzňov
Odpoveď predsedu Správnej rady ÚPN Jerguša Sivoša zo 14. 2. 2023 na sťažnosť na prieťahy a nezákonný postup

Sťažnosť na prieťahy a nezákonnú požiadavku preukazovania aktívnej protikomunistickej činnosti v dĺžke minimálne 12 mesiacov v prípade násilne odvlečených politických väzňov do pracovných táborov, ktorí zahynuli na území býv. ZSSR.
List pani Kataríny Spišákovej

hlavna stranka