hlavna stranka

Posledné zbohom čestnému predsedovi Sekcie násilne odvlečených - SZČPV Jánovi Košútovi


Vo veku nedožitých 87 rokov zomrel 19. júla 2013 jeden z posledných žijúcich pamätníkov stalinských gulagov Ján Košút.

Zdieľaj  | 

              Ján Košút Ján Košút sa narodil 26. augusta 1926 vo Vígľaši neďaleko Zvolena. Ľudovú školu vychodil v rodisku, na gymnáziu študoval vo Zvolene. Tesne pred koncom 2. svetovej vojny, bol zmobilizovaný. Po odpútani sa od útvaru prešiel cez front domov - do Zvolenskej Slatiny, kde ho neskôr 17. 4.1945 ako civilnú osobu zadržali sovietske orgány NKVD. Ako devätnásťročného študenta ho spolu s tisíckami iných Slovákov odvleklii do stalinských koncentračných táborov. Osem rokov a osem mesiacov pracoval ako väzeň číslo Ž - 602 v polárnej oblasti ZSSR a na Sibíri. V roku 1953, po rehabilitácii Najvyšším súdom ZSSR, sa Ján Košút vrátil ako dvadsaťsedemročný na Slovensko, kde kádrovo znemožnený-pracoval prevažne vo výrobných podnikoch až do odchodu do dôchodku. Jeho kniha Cez červený očistec sa dostala do rúk čitateľom s nemalým oneskorením. Pôvodne mala vyjsť v Mníchove s nadpisom IN TEMPESTATE SECURITAS Rukopis spomienok na sovietske trestanecké tábory JAGRINLAG A OZERLAG sa však vrátil na Slovensko a trvalo takmer päť rokov kým sa pre knihu CEZ ČERVENÝ OČISTEC našiel slovenský vydavateľ. Knihu vydala v roku 1995 v obmedzenom náklade Slovenská asociácia násilne odvlečených. V roku 2009 vydalo vydavateľstvo Mladá Detva rozšírené a doplnené vydanie. Ján Košút obetavo a aktívne pracoval v prospech obetí stalinizmu aj vo vysokom veku. Od roku 2006 bol čestným predsedom Sekcie násilne odvlečených -Svetového združenia bývalých československých politických väzňov.

Česť jeho pamiatke!

S Jánom Košútom sme sa rozlúčili 25. júla 2013 , v Bratislave v Kostole kráľovnej rodiny na Teplickej ulici, kde bola celebrovaná zádušná sv. omša za zosnulého. Ján Košút bol pochovaný na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Sv. omša v Kostole kráľovnej rodiny
Pohreb na Martinskom cintoríne
Ján Košút (druhý zľava) na sneme SZČPV v Poprade
Posledné zbohom čestnému predsedovi Sekcie násilne odvlečených

Ján Kušút: Cez červený očistec
Členská schôdza SZČPV -18.október 2008
Pietna spomienka za obete 2.sv. vojny v Poprade
Ján Košút 1926-2013
hlavna stranka