Pietna spomienka za obete 2.sv. vojny

Účastníci pietnej spomienky

Foto: SZČPV

Pamätník obetiam 2.sv. vojny v Poprade-Veľkej

Kladenie kvetín

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, Sekcia násilne odvlečených a Klub Veličanov zorganizovali pri príležitosti 62. výročia ukončenia 2. sv. vojny pietnu spomienku za jej obete pri unikátnom pamatníku obetiam 2. sv. vojny autora Akad. maliara Michala Trembáča na Velickom námestí v Poprade-Veľkej. Ako hostia sa zúčastnili, Prednosta Obvodného úradu v Poprade PaedDr. Peter Šuca a poslanec MZ v Poprade JUDr. Adrián Kromka. Ospravedlnili sa Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, z dôvodu neodkladného zastupovania predsedu vlády SR, Minister Obrany František Kašický z dôvodu plnenia pracovných povinností, podpredseda NR SR Miroslav Číž z dôvodu účasti na ďalších akciách spojených s oslobodením, Spišský diecézny biskup Mons. ThDr. Prof. František Tondra a Veľvyslanec ČR na Slovensku. V príhovoroch, pietnej spomienky, ktorú moderovala Elena Bačkorová vystúpili, predseda SZČPV František Bednár a čestný člen výboru Sekcie násilne odvlečených Ján Košút z Bratislavy. Pietna spomienka bola ukončená hymnou SR a EÚ.
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov vyslovuje poďakovanie televízii TV Poprad http://www.tvpoprad.sk/tv/
ako aj prítomným zástupcom regionálnych novín.


Elena Bačkorová a predseda SZČPV

Foto: SZČPV

Ján Košút

Príhovor predsedu SZČPV

Vážení hostia, milí priatelia!

Pred 62 rokmi 8. mája 1945 skončila kapituláciou Nemecka jedna z najväčších tragédii ľudstva - 2. svetová vojna so šesťdesiatimi miliónmi obetí. Stretli sme sa dnes pri tomto skromnom pamätníku, ktorí hoci nepatrí medzi tie veľké a honosné akých je na Slovensku mnoho, ale je výnimočný tým, že nie je venovaný armádam, ktoré sa dostávali na naše územie po ústupe Wermachtu, ale obyčajným ľuďom, ktorých osudy kruto poznamenali vojnové udalosti.

História opäť potvrdila, že totalitné ríše a  režimy  založené na rasovej či inej nadradenosti, propagande stokrát opakovanej lži – ktorá sa má stať pravdou, či pomýlenej ilúzii o tzv. vyvolenom národe bohom predurčeným na ovládanie sveta, skončia skôr či neskôr v ruinách a na smetisku dejín.

Táto strašná vojna zasiahla aj do osudov mnohých našich občanov,

  padlých na frontoch či povstaní,

 desatisícov židov deportovaných do táborov smrti,

 deportovaných na nútené práce do Nemecka,

 či napokon tisícov násilne odvlečených  do Gulagov

Je nemožné obyčajnými slovami opísať toto megamnožstvo ľudských tragédii a utrpenia, ktoré sa postupom času stáva čoraz vzdialenejšie pre mladú generáciu, ktorá vďaka Bohu vojnové šialenstvo nikdy nezažila.

            Bez rozdielu si ctím  všetky tieto obete, dovolím si však na tomto symbolickom mieste pod majestátom Tatier zamyslenie týkajúce sa dnes tu prítomných  účastníkov, z ktorých niektorí samotní, alebo ich rodinní príslušníci boli  násilne odvlečení jednotkami NKVD do Gulagov v býv. sovietskom zväze, čo možno označiť za najsmutnejší paradox tejto vojny. Týmto barbarským aktom v rozpore s medzinárodným právom sa Bohužiaľ potvrdila výmena jednej  totality za inú totalitu - pod diktátom Stalina.  Tragické následky neniesli len tisíce odvlečených do Gulagov ale dlhodobo poznamenali celý štát. Z bývalého Československa, ktoré medzi dvoma svetovými vojnami patrilo medzi 10 priemyselne najvyspelejších štátov sveta a ktoré  na nátlak Moskvy odmietlo v roku 1947 Marshallov plán na obnovu vojnou zničenej Európy sa po roku 1948 stala krajina, ktorú predstihli všetky štáty západnej Európy. Paradoxne sa tak porazené Nemecko stalo najvyspelejšou ekonomikou  Európy. Bývalé  Československo, mohlo mať miliardy dolárov za urán, ktorí  ťažili politickí väzni pod dozorom sovietskych poradcov a ešte v roku 1966 bolo na úrovní Rakúska. Dnes sa Slovenská republika ako  nástupnícky  štát napokon vracia späť do Európy ale už v postavení  krajiny s daňovými úľavami pre zahraničných investorov, lacnou pracovnou silou, či gesterbeitrov cestujúcich za prácou do zahraničia.

 Aj to bola naša daň, ktorú sme nechtiac museli priniesť ako následok 2. svetovej vojny, čím sme sa stali aj my jej obeťami bez ohľadu na to či si to chceme pripustiť.

            Klaniam sa pred pamiatkou týchto obetí a prajem si aby bola mementom a poučením pre súčasnú a budúcu generáciu.

Vám všetkým, ktorí ste si našli čas a prišli na  dnešné pietne stretnutie patrí prejav hlbokého uznania a vďaky.

                        Česť pamiatke obetí druhej svetovej vojny!


Svedectvo Jána Košúta- autora knihy Cez červený očistec.
Veľavážení prítomní, milé dámy milí páni

Trošku som zaskočený aj poctený týmto pozvaním a chcel by som povedať niekoľko slov o nás väzňov sovietskych trestaneckých táborov -Gulag.
Vymierame! Už sme len šiesti, jeden je tu medzi nami pán Ján Korpáš. Šiesti čo žijeme, bolo nás väznených 204 v trestaneckých táboroch systému GULAG, ostatní deportovaní do táborov systému GUPVI, Bolo ich vyše 7000. V Gulagu nás bolo 204.
Veľký rozdiel bol medzi trestaneckým tábormi nemeckými a sovietskými. V nemeckých táboroch ľudia boli odsúdení na rýchlu smrť. Do plynu a do pece. My sme boli odsúdení na pomalú smrť vysilením o hlade a príšerne ťažkej robote.
Čo vám ešte môžem povedať. Ľudia boli mimoriadne dobrí, ruskú ľudia majú ohromné srdce. Len režim bol strašný. Stalinov režim bol pre nich strašný. Nám mohol byť Stalin ukradnutý ale oni sa ho báli. Stalin bol strašiak pre Sovietsky zväz. On nepoznal cenu ľudského života. Jemu jeden patrón bol drahší ako jeden ľudský život. Preto nešetril ľudí. Tí priam mreli, aj civili aj my v táboroch.
Počuli by ste, žeby si niekto od trestanca pýtal chleba? Mne sa to stalo, je tak Janko Korpáš? Našu porciu 30 dekového chleba sme menili za machorku. Tam aj civili hladovali. Preto týchto ľudí prosím neosočujte. Bol to ohromne dobrý národ ale režim bol zverský. Daj bože aby sa takéto niečo už neopakovalo.
Čo by som ešte mohol povedať. Treba nám vydržať. Vydržať a modliť sa aby sa takáto apokalypsa už nikdy neopakovala. Boli to všetko nevinné obete. Ich vinníkov bolo málo. Tých krutých trestov bolo neúrekom veľa. Veď ešte aj po vojne 25 miliónov sovietských občanov nemalo strechu nad hlavou. Ešte dva roky po vojne ľudia žili v zemliankach, ako krti. Kto by dneska chcel žiť v zemliankách? Veď dnes keby nám len elektrický prúd vypli na dva dni tak je katastrófa. A tí ľudia nevedeli čo je to elektrika, čo je to teplo, čo je to oblečenie. Však bol zákaz ísť na oslavy Veľkej októbrovej revolúcie -VOSR, lebo tí ľudia si nemali čo obliecť a obuť aby tam neboli na posmech. Taká bola povojnová situácia v sovietskom zväze. Toto si musíme uvedomiť. Treba odsúdiť tento režim, to bola hrôzovláda a naň nezabúdať.

Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Hore