hlavna stranka

Stanovisko Svetového združenia býv. čsl. politických väzňov k znevažovaniu bývalého politického väzňa Kardinála Jána Chrizostoma Korca

Žiaľbohu je historicky potvrdené, že najväčšou tragédiou kňaza je ak sa dá na politiku.
Bývalý františkán, donedávna sa prezentujúci ako Ján Krstiteľ Balázs, v súčasnosti vystupujúci po občianskym menom Marián, dňa 2. júla 2010 v príspevku „Spolitizované svedomie“ uverejnenom v denníku SME , kriticky napadol Kardinála Jána Chrizostoma Korca za to, že sa v roku 2006 stretol s vtedajším predsedom vlády R. Ficom, s ktorým mal uzavrieť údajne tajnú dohodu.

Uvedený zjavne politický príspevok považujeme za krajne nevhodný a urážajúci bývalého dlhoročného politického väzňa odsúdeného komunistickým režimom k 12 rokom za vlastizradu. Autor príspevku M. Baláž jednostranne reaguje na fakt, že po tohtoročných voľbách KDH nevyužilo možnosť vstupu do  koalície so sociálne  orientovanou stranou SMER-SD a uprednostnilo koalíciu s liberálmi. Hoci je naša organizácia apolitickým občianskym združením, prioritným pre nás je prístup politických strán k sociálnej a zdravotnej situácii obetí komunizmu vo vyššom veku. Z tohto dôvodu nemožno paušálne posudzovať koalíciu SMER - Mečiar a Slota s možnou koalíciou SMER-KDH. Súčasná ekonomická situácia na Slovensku po 20. rokoch od novembra 1989 už úplne potiera rozdiely medzi pravicou a ľavicou, a podstatný je prístup k občanom. Čas posúdi, či KDH presadí viac požiadaviek v sociálnej a cirkevnej oblasti v súčasnej koalícii, ako by ich presadilo v dvojkoalícii so Smerom.

M. Baláž prekročil hranice slušnosti a úcty k životom ťažko skúšanému J. Ch. Korcovi,  pričom  ako teológ by mal akceptovať aspoň základné kresťanské princípy, ak už nie o odpúšťaní, tak aspoň o tolerancii. Svojvoľné dnes môžeme napádať kardinála, zajtra pápeža a nakoniec samotného Krista, ktorý ak by dnes prišiel na tento svet, tak by ho s určitosťou obvinili z antisemitizmu, označili za extrémistu a ak by ho nevyhlásili sa nesvojprávneho, tak by zrejme skončil medzi bezdomovcami.

Hoci býv. Ján Krstiteľ Balázs, ako jeden z mála, našiel odvahu verejne poukázať na dodnes neobjasnenú smrť R. Remiáša, v súvislosti  so zneužitím Lexovej SIS, neskôr ale nedokázal odolať lákavému pokušeniu  zviditeľňovania sa v médiách, ktorým sa začal stále viac prispôsobovať, až sa v nich úplne stratil bývalý františkán a našiel sa nový Marián- poradca premiérky. Dodávame, že Svetové združenie, za nezáujmu médií a oslovených kompetentných politikov, nekompromisne stálo ako tretia strana v spore Lexa vs. Slovenská republika pred Európskym súdom pre ľudské práva a poukazovalo, že ľudské práva zločincov nemôžu byť nadradené právam ich obetí, a preto na trestné činy únosov sa podľa charty  OSN nemôže vzťahovať amnestia. Podrobnosti uvádzame na našej webovej stránke v rubrike „Nepotrestané zločiny“- http://szcpv.org/05/r4.html

Denník SME nedávno prezentoval M. Balázsa ako obeť režimu  sledovanú ŠtB, ktorej nedovolili ukončiť vysokú školu. http://korzar.sme.sk/c/4694218/sledovany-rebel-jan-krstitel-balazs.html.
Ako vyplýva z memoranda prvej ponovembrovej mládeže uverejnenom na webovej strábke http://www.szcpv.org/09/nov4.html , žiaľ aj dnes sú stovky mladých ľudí za ich názory sledované a monitorované SIS a oddelením pre boj s extrémizmom, ktoré vystriedali odbor pre boj s vnútorným nepriateľom bývalej ŠtB. Igor Cagáň z Prešova sa po kritike návštevy izraelského veľvyslanca na akademickej pôde nakoniec na protest proti nedemokratickým praktikám vedenia školy vzdal štúdia na vysokej škole. O týchto ľuďoch však už média mlčia.

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov   
 

Na margo neúčasti františkánov na odhalení pamätnej tabule pátrovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkov OFM v Liptovskej Tepličke: http://necenzurovane.cwahi.net/10/balazs.html
Odhalenie pamätnej tabule pátrovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi OFM v Liptovskej Tepličke - 6. jún .2010
Návrh na očistenie mena nebohého františkána P. Cyrila Bystríka Janíka- čestného člena SZČPV in memoriam
Modlitebná reťaz,  ktorú vytvoria ľudia po celom svete 12. septembra 2010 o 21.30 hod.

NALIEHAVÁ PROSBA PANNY MÁRIE

Drahí a milovaní, deti moje!

V tejto poslednej dobe, keď svet a ľudia tonú v stále hustejšej
temnote, kedy temnota obklopuje vašu Zem, a hrdúsi deti nevedomosťou
ľahostajnosti a strachom, volám ku vám, počúvajte môj hlas plný
úzkostí a starostí o vás.

Páchnuci dych Zlého prenikol i do sŕdc verných duší. Starosť o
chlieb
váš každodenný vám zabraňuje pozdvihnúť
svoj zrak k
Nebu a svoje srdcia k Bohu; zaspávate vysilení,

omdlievajúci a netušíte ako veľmi potrebujete byť práve teraz, v
tejto
dobe bdelými a čulými.

Deti moje drahé, počúvajte môj hlas!

Pomôžte mi, pripojte sa k mojim prosbám a modlitbám za vás a vašu
planétu Zem.

Váš hlas, náš spoločný hlas, hlas tisícov a tisícov mojich detí
spojených s hlasom vašej Nebeskej Matky po celej zemeguli prerazí
ťažký, temný príklop, ktorý vás dusí, ničí vašu planétu,
stavia hradby
medzi vás a milosrdnú Božiu Lásku.

Deti moje, volám vás,

aby ste sa spojili do jednej veľkej reťaze v modlitbe a pokore.

Omdlievate a uspávate nie len starosťami o hmotný život, ste
ukolísavaní aj falošnými náukami, ktoré vám bránia poznať pravdu
a
brániť sa Zlému.

Deti moje, vytvorte v jeden deň, v jednu hodinu a jednu minútu na
celom svete svetelnú reťaz; každý z vás nech je jednou čiastočkou
reťaze, ktorá spúta Zlého.

Vyšlite mocný paprštek svetla a lásky pre Zem, pre vás, pre celý
svet, pre túto dobu.

Diskusia


hlavna stranka