hlavna stranka

ZBIERKA NA OPRAVU „PAMÄTNÍKA OBETIAM OKUPÁCIE 21. AUGUSTA 1968“ V POPRADE

Pre nezáujem štátu hrozí poškodenie jediného pamätníka na Slovensku s uvedením štatistiky obetí okupácie 21. augusta 1968


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
                                                                                                                                  
 Nám. Sv. Egídia 102/10,
 058 01 Poprad
                                                                                                                                           

Žiaľ na Slovensku stále nemáme  centrálny pamätník obetiam okupácie 21. augusta 1968. Malá pamätná tabuľka v Bratislave s troma menami obetí a jednou vetou, ktorá mladej generácii už veľa nehovorí, nie je dôstojným miestom na uctenie si obetí okupácie a tragických udalostí, ktorých následky nesieme dodnes. Skromný pamätník v Poprade, odhalený 21. augusta 2002, plní úlohu centrálneho pamätníka s popisom historickej udalosti a uvedením štatistiky obetí v rámci celého Československa a návštevníkom Popradu pripomína tragické augustové udalosti.

Múr na ktorom  boli na námestí sv. Egídia v Poprade v roku 2002 inštalované dve žulové dosky  praská a rozpadáva sa. Je len otázkou času kedy spadne celá  jeho predná časť, čo možno očakávať v zimnom období, kedy sa do medzery vo vrchnej časti múru dostane voda a zamrzne. Hrozí, že jediný dôstojný pamätník venovaný obetiam okupácie na Slovensku v dôsledku  nevyhovujúceho stavu nosného môže byť zničený.

Všetky žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu pamätníka  podané Ministerstvu vnútra, Ministerstvu obrany, Ministerstvu kultúry a Prezidentke Zuzane Čaputovej boli zamietnuté  ako potvrdzujeme na našej webovej stránke. Z dôvodu  diskriminačného zníženia dotácie poskytovanej  MV SR na činnosť občianskych združení v zmysle zákona č. 526/2010 Z.z. po nástupe  ministra vnútra Roman Mikulca, nie je v možnostiach nášho združenia riešiť havarijný stav pamätníka  a ako potvrdzuje odpoveď zo 16. júna 2022 na opravu pamätníka nesmieme použiť prostriedky z dotácie.

Keďže údaje o počte obetí uvedené na pamätníku boli čerpané z v tom čase dostupných  zdrojov, pri oprave nosného múru by sme chceli tieto údaje aktualizovať s počtom obetí uvádzaných v súčasnosti.
Predpokladané náklady na sanáciu nosného múru a reštauráciu pamätníka s aktualizáciou údajov predstavujú cca 2 000 eur.

Obraciame sa preto na každého komu nie je ľahostajný osud tohto pamätníka s prosbou o poskytnutie  finančného daru na  jeho záchranu.  Meno každého darcu, ktorý s tým vysloví súhlas,  bude uverejnené aj s poďakovaním na  samostatnej tabuľke na pamätníku a na našej webovej stránke.

Bankový účet združenia:
Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky. Svetové združenie bývalých politických väzňov
č. účtu v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330,
IBAN SK3983300000002400889071


Svetové združenie bývalých politických väzňov


Oznámenie o zbierke na opravu pamätníka  bolo odoslané elektronickou poštou aj poslancom NR SR. Veríme, že sa aj v súčasnej ťažkej ekonomickej situácii  podarí zachrániť pamätník v Poprade pod Tatrami a nebudeme nútení v prípade neúspechu zbierky zvažovať podanie žiadosti o poskytnutie finančného daru veľvyslanectvu Ruskej federácie  v Bratislave.


Darcovia a sponzori: (aktualizácia k 1. 7. 2022)

  1. Pavol Cap (Šuňava)....................................................................................................................................................................................100 eur
  2. Ing. Marián Barilla, MBA (poslanec Msz mesta Poprad a okresný predseda Hlas-sociálna demokracia v okrese Poprad)..........................100 eur

    Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na opravu havaríjneho stavu „Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade“ odoslaná Kancelárii prezidenta SR, vrátane odpovede

    Odpoveď Sekcie verejnej správy MV SR zo dňa 16.6.2022

    Odpoveď Ministerstva obrany SR

    Odpoveď Ministerstva kultúry SR


hlavna stranka