hlavna stranka

Predseda združenia bývalých politických väzňov vypovedal pred vyšetrovateľom NAKA vo veci údajného zničenia originálu nahrávky Gorila


Zdieľať  | 

            Dňa 18. 10. 2019 podalo Svetové združenie bývalých politických väzňov Úradu špeciálnej prokuratúry  trestné oznámenie  pre  podozrenie zo spáchania trestného činu  „Zneužívania právomoci verejného činiteľa“ podľa § 326, trestného činu „Nadržovania“ podľa § 339, trestného činu „Neoznámenia trestného činu“ podľa § 340 a trestného činu „Neprekazenia trestného činu“ podľa § 341 trestného zákona. Trestné oznámenie je uverejnené na webovej stránke združenia. http://www.szcpv.org/19/podanie.html

            Špeciálny prokurátor JUDr. Dušan Kováčik 13. 11. 2019 potvrdil príjem oznámenia v ktorom združenie uvádza, že neexistoval právne relevantný dôvod na zničenie originálu nahrávky Gorila, a tvrdenie, že to nariadil Ústavný súd je zavádzajúce a nezodpovedá skutočnosti,  čo dokazujú nálezy Ústavného súdu.

Predseda združenia pri výsluchu 13 .12. 2019 vyšetrovateľovi NAKA uviedol, že podnet podal na základe žiadostí viacerých členov združenia, z ktorých niektorí majú právnické vzdelanie.  Zámerom podania bolo upozorniť na zavádzajúce a nepravdivé skutočnosti o údajnom zničení originálu nahrávky Gorila, ktoré boli odvysielané vo verejnoprávnej RTVS ,v spravodajstve dňa 17. 10. 2019. RTVS uviedla, že nahrávka  korupčnej kauzy Gorila, ktorá sa šíri Slovenskom sa nedá porovnať s originálom,  pretože jej originál  zničili v roku 2012 na základe rozhodnutia Ústavného súdu. V reportáži riaditeľ SIS Anton Šafárik uviedol, že  nariadením súdu je už niekoľko rokov skartovaný celý materiál, nosiče, ktoré tvorili súčasť originálu. Na základe tohto vyjadrenia existuje preto dôvodné podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov v jednočinnom súbehu.

            Pri výsluchu uviedol, že  morálnou povinnosťou bývalých politických väzňov, ktorí nemlčali v čase komunistického režimu, je ozvať sa aj dnes ak sa porušujú zákony a zásady právneho štátu.

            Politickí väzni, ktorí majú skúsenosti s postupmi bývalej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) ich môžu  preto porovnávať so súčasnými  postupmi  Slovenskej informačnej služby (SIS). Po zrušení ŠtB   prevzala časť  úloh ŠtB, po vzniku samostatnej Slovenskej republiky SIS, ktorá však už nemá právomoc viesť vyšetrovanie  protištátnej trestnej činnosti ako ŠtB. V záujme objektivity je potrebné uviesť, že  pokiaľ ŠtB a jej odbor boja proti tzv. vnútornému nepriateľovi,  konala na základe politických direktív ÚV KSČ, pričom porušovala základné ľudské práva a slobody,  jej odbor ekonomickej kriminality pracoval na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni. (Skôr narodení  sa pamätajú na prípad ekonomickej kriminality  funkcionára strany Stanislava  Babinského, prezývaného „Kráľ Oravy“ s ktorým padli aj viacerí komunistickí funkcionári  a ktorého pred  odsúdením k 14,5 ročnému trestu v Leopoldove  nezachránili ani jeho blízke kontakty s Husákom, ministrami a predsedom vlády. O funkciu vtedy prišiel aj námestník ministra vnútra ČSSR Ján Kováč).

Ďalej pri výsluchu uviedol, že je presvedčený, že  ak by ŠtB získala informácie o obdobnej kauze akou bola kauza Gorila,  okamžite by zriadila operačnú skupinu, ktorá by v utajení nasadila Informačno technické prostriedky (ITP) na sledovanie a odposluchy všetkých podozrivých.  Po usvedčení páchateľov by sa s určitosťou jednalo aj o trestný čin vlastizrady, keďže ako potvrdzuje nahrávka gorila výpredaj strategických podnikov a skrytá privatizácia vodárni sa v rozpore s článkom 4 Ústavy SR, podľa ktorého je voda majetkom štátu,  realizovala v spojení  s nadnárodnými  spoločnosťami cudzích štátov.
Upozornil na to, že SIS, ktorá síce na rozdiel od ŠtB nemala právomoc viesť vyšetrovanie, zo zákona o SIS a v  zmysle zákona o prokuratúre však  má  povinnosť  získané informácie o rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti odovzdať a odstúpiť príslušnej zložke Policajného zboru na  operatívne konanie s využitím ITP voči všetkým podozrivým v kauze Gorila.
SIS však namiesto toho postupovala presne opačne a robila všetko preto, aby boli dôkazy zatajované a  vyšetrovanie  marené, čím sa jej predstavitelia, ktorí o tom rozhodli  spáchali viacero trestných činov. 
            Marenie vyšetrovania a zatajovanie dôkazov  potvrdzuje aj vyjadrenie súčasného riaditeľa SIS, ktorý v RTVS uviedol, že originál nahrávky zničili na príkaz súdu súd v roku 2012, z čoho je zrejme, že kryje postup svojich predchodcov, pretože je bez akýchkoľvek pochybností dokázateľné, že v roku 2012 originál nahrávky SIS nezničila. 

Mimo protokol uviedol, že paradoxne jediný kto využil v maximálnej miere ITP bol Marián Kočner, nie však z dôvodu usvedčenia páchateľov ale z dôvodu ich vydierania. Je iróniou, že Kočner dokázal svojimi nahrávkami to čo nedokázala SIS a polícia za 30 rokov. Ak by to nebol podvodník a zločinec obvinený z objednávky vraždy, mal by dostať za to štátne vyznamenanie, pretože bez neho by, okrem iných, Monika Jankovská a Dobroslav Trnka naďalej pôsobili vo svojich rezortoch ako bezúhonné osoby.

Predseda združenia tiež vyšetrovateľovi uviedol, že si nerobí žiadne ilúzie o vyšetrovaní trestného oznámenie, ktoré skončí s rovnakým výsledkom ako vyšetrovanie Gorily vzhľadom na súčasný politický systém v ktorom sa vyšetrujú len medializované kauzy podľa kľúča ktorý, určujú ľudia z hora aj to len vtedy keď ich k tomu núti tlak verejnosti alebo je pred voľbami, z čoho je zrejme, že vládnuce politické strany sú prepojené z finančnými skupinami, ktoré stoja v pozadí a sú trestno-právne nedotknuteľné.

                                                           Svetové združenie bývalých politických väzňov


hlavna stranka