hlavna stranka

SZČPV vydalo knihu Antona Halka Cesta za slobodou 17,5 roka v leopoldovskom väzení

Objednávka knihy

Anton Halko
Zdieľaj  | 


Sloboda s odlomenou rukou

Táto kniha vyšla so značným oneskorením. Hoci bola pripravená na vydanie už v roku 2006, jej vydania sa už autor nedožil. Zatiaľ čo prisluhovači komunistického režimu, ako prokurátor Anton Rašla, ktorý poslal okrem iných na smrť aj trenčianskych študentov Tesára, Púčika a Tunegu, alebo posledný šéf Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Alojz Lorenc po novembri 1989 za patričnej publicity vydávali svoje pamäti, o svedectvo obyčajného vojaka, ktorého režim obetoval v rámci tzv. generálnej prevencie na zastrašenie mlčiacej väčšiny a zničil mu život, nikto na Slovensku neprejavil záujem. Po tzv. nežnej revolúcii sa začalo otvorene hovoriť len o represiách v 50. rokoch. Obdobie normalizácie ostalo opomenuté. Dôvod bol jednoduchý, hlavní aktéri, či už z radov ŠtB, justície alebo dozorcov, boli po prevrate v novembri 1989 stále aktívne na svojich pôvodných alebo nežne pretransformovaných nových postoch v službách „demokracie".


Svedectvo  Antona Halka je ešte stále nežiaduce, pretože vyvoláva duchov v radoch tých, ktorých ruky a svedomie sú pošpinené krvou ich obetí. Svetové združenie bývalých československých politických väzňov  sa niekoľko rokov bez úspechu pokúšalo o vydanie knihy výzvou  na svojej webovej stránke. Napokon sa vydanie knihy dostalo do projektu združenia na rok 2013 a  žiadosti o dotáciu predloženej Sekcii verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra však celkovú výšku dotácii 2 122 300 eur  na rok 2013  prerozdelilo tak, že trom organizáciám zastupujúcim bývalých politických väzňov a obete komunizmu:  Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) - výška poskytnutej dotácie 62 313  eur,  Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO) - výška poskytnutej dotácie 61 126  eur a Svetové združenie bývalých československých politických väzňov (SZČPV) - výška poskytnutej dotácie 3561 eur,  znížilo požadované dotácie na projekty o polovicu a k prevodu peňazí došlo až  koncom júla 2013. V protiklade s tým, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) mal dotáciu navýšenú o takmer 80 000 eur na sumu 300 000 eur a zmluva bola uzatvorená už v apríli 2013. Bližšie podrobnosti na webovej stránke: http://www.minv.sk/?dotacie-1

Ako je zrejmé z uvedených údajov, politickí väzni nedostali ani polovicu z toho čo SZPB, pričom došlo k zjavnej diskriminácii a doslova ekonomickej likvidácii občianskych združení  zastupujúcich bývalých politických väzňov, ktoré v minulých rokoch dostávali dotáciu v súhrne rovnajúcu sa výške dotácie poskytnutej SZPB. Už aj z toho je zrejmé,  kto  stál za prevratom v novembri 1989 a komu prospela tzv. „nežná“ alebo „zamatová“ revolúcia, ktorá zabezpečila beztrestnosť a hrubú čiaru za zločinmi komunizmu a urobila opäť „posvätnú kravu“  zo Zväzu protifašistických bojovníkov. O výške pravidelne poskytovaných  dotácii pre SZCPV sme informovali na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/11/szpb.html a pri všetkej úcte k účastníkom boja za oslobodenie musíme konštatovať, že po februári 1948 sa z právneho predchodcu SZPB stal prívesok Komunistickej strany česloslovenska (KSČ) a privilegovaná kasta tvz. 255-károv a tieto rezídua pretrvali až doposiaľ. Pri rušení zvýhodneného cestovného pre obete stalinských gulagov a bývalých politických väzňov v Prešove sme obdržali odpoveď magistrátu mesta, v ktorej rušenie zdôvodňovali zneužívaním  preukazov na bezplatnú prepravu v MHD najmä účastníkmi tzv. odboja,  keďže podľa stanov SZPB členom môže byť každý kto dosiahol vek 18 rokov a cíti sa antifašistom. Naši členovia z Bratislavy, kde došlo v roku 2013 tiež k zrušeniu bezplatného cestovného, nás viackrát informovali o skúsenostiach revízorov Dopravného podniku s prípadmi, kedy na odbojárske preukazy cestovali 16-17 roční študenti, ktorí tvrdili, že ich starý otec bol počas 2. svetovej vojny v nemeckom pracovnom tábore.
Organizácie politických väzňov sa v roku 2013 dostali do zložitej finančnej situácie a ohrozenia ich základnej činnosti a SZČPV, ktoré dostalo ako vždy najnižšiu dotáciu, bolo nútené v projekte na rok 2013 zrušiť vydanie knihy nebohého Antona Halka Cesta za slobodou, čím sa jej dlho plánované vydanie opäť oddialilo. V hodine dvanástej sa však vďaka Božej prozreteľnosti našiel dobrodinec, Kazimír Krivoš – syn politického väzňa, ktorý poskytol SZČPV  vlastné finančné prostriedky na vydanie knihy.  Touto cestou mu v mene nebohého autora, jeho manželky ako aj všetkých obetí komunizmu vyslovujeme čo najúprimnejšie Pán Boh zaplať!

Vďaka finančnej pomoci  Kazimíra Krivoša po dlhom čase môže vyjsť kniha o smutnom osude Antona Halka, rodáka z Rajca, ktorý  sa stal  najmarkantnejšou  ukážkou bezohľadnosti a cynizmu bývalého Husákovho  normalizačného režimu po okupácii Československa 21. augusta1968. Za zbehnutie zo základnej vojenskej služby ho ako 19-ročného odsúdili na 14 rokov a počas väzenia ešte navyše za pokus o odoslanie  listu do Vatikánu  na ďalší  štyriapolročný trest.  V najhoršom väzení v Leopoldove prežil 17 a pol roka svojho mladého života.  Ani v čase najbrutálnejších represií 50.  rokov nebol  nikto bez prerušenia vo väzení 17 a pol roka, pretože vysoké tresty pre politických väzňov skrátila amnestia prezidenta Zápotockého a Novotného. Na Antona Halka sa však nevzťahovala  žiadna amnestia.  Amnestia Václava Havla, na základe ktorej bolo prepustených 24 000 odsúdených, paradoxne, len skracovala o 24 mesiacov tresty odsúdeným podľa Hlavy I. za tzv. politicky motivované protištátne trestné činy.

Anton Halko sa vyučil za frézara a zaujímala ho  aj politika, dejiny a umenie. Jeho snom bolo emigrovať  do Ameriky, ktorú poznal len z vysielania Hlasu Ameriky či Vatikánskeho rozhlasu.  V roku 1972  narukoval na základnú vojenskú službu a rozhodol sa utiecť na Západ z posádky, umiestnenej  blízko západných hraníc. Jeho útek sa však nepodaril.  Podľa trestného zákona mu ako obyčajnému vojakovi základnej vojenskej služby za zbehnutie a pokus o prekročenie hraníc hrozili ako prvotrestanému  dva–tri roky trestu.   Režim však v tom čase potreboval  v rámci tzv. generálnej prevencie, podľa vzoru sovietskeho prokurátora  Višinského,  exemplárny odstrašujúci príklad, ktorý by zastavil pokusy vojakov o  útek na Západ, ktoré začiatkom 70. rokov stále doznievali.  Vo vyšetrovacej väzbe mu nasadili do cely konfidenta, ktorému sa zdôveril, že cestou do Ameriky mal namierené do Vatikánu, kde pôsobil salezián Andrej Paulíni, rajecký rodák a jeho vzdialený príbuzný, ktorý pomohol emigrovať do USA niekoľkým Rajčanom.  Iniciatívny komunistický prisluhovač - vojenský prokurátor  do obžaloby zaradil aj výmysly tohto konfidenta, podľa ktorých sa chcel zapojiť do špionážnej činnosti proti  republike a bojovať spolu s americkou armádou proti komunizmu vo Vietname, za čo pre neho  žiadal  trest smrti.  Obvinili ho zo špionáže a Vyšší vojenský súd v Příbrami  ho odsúdil na štrnásť rokov, pričom  nevedel ani pol slova v cudzom jazyku a nedisponoval ani náznakom strategických informácií. 

Po Helsinskej konferencii o európskej bezpečnosti a spolupráci v roku 1977 sa aj československá vláda zaviazala rešpektovať ľudské práva a základné slobody. Halko na margo toho tajne napísal list, v ktorom sa sťažoval na fyzické a administratívne šikanovanie leopoldovských politických väzňov. Správa bola určená saleziánovi Paulínimu do Vatikánu. Ten mal s ňou prostredníctvom vatikánskeho rozhlasu oboznámiť európsku verejnosť. Moták však kuriér spolupracujúci s vedením väznice odovzdal bachárom. Halkov pokus súd klasifikoval ako poškodzovanie záujmov republiky v zahraničí. Pridal mu štyri a pol roka trestu navyše.

Na slobodu sa dostal 8. decembra 1989  a neskôr bol rehabilitovaný. Po návrate do Rajca sa zamestnal ako prevádzkový zámočník. Po dvoch rokoch pri hromadnom prepúšťaní prišiel o prácu. Splnil si sen a niekoľkokrát vycestoval do Ameriky. Po sprísnení emigračných zákonov v roku 1997 mal smolu a paradoxne sa ocitol  v záchytnom stredisku pre imigrantov Elizabeth Centre v New Yersey. Po pol roku vybavovania povolenia na vstup na územie USA  to vzdal a radšej požiadal o repatriáciu na Slovensko.  V roku 1998 sa zoznámil s učiteľkou Helenou, s ktorou sa oženil.  Následky ťažkého väzenia sa podpísali pod jeho zdravotný stav, až sa postupne dostal do invalidného dôchodku. Jeho podlomené zdravie a slabé srdce dotĺklo 16. mája 2010 vo veku nedožitých 58 rokov a navždy sa tak  skončila jeho cesta za slobodou.

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

hlavna stranka