hlavna stranka

Návrh SZČPV na založenie Občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny

Zdieľaj  | 
Svetové združenie vyslovuje poďakovanie p. Mgr. Pavlovi  Š k r i ň ovi za podporu návrhu na založenie občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny, ako aj za erudované doplnenie tohto návrhu.

Zároveň sa obraciame na právnikov, ktorí majú odvahu a skúsenosti vo veci podania žalôb proti štátu, aby nám pomohli vypracovať a podať túto žalobu.
Svetové združenie bývalých československých politických väzňov Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
Petičný výbor: František Bednár -predseda-- Slovenská republika, Vladimír Pavlík -- Slovenská republika, Ján Baran – USA, Joseph Petrvalsky - Kanada, Ing. Ján Vojtek-Slovenská republika TU si môžete stiahnuť petičný hárok,
 

Poštou doručené doplnenie návrhu pána Mgr. Pavla Škriňu sme stiahli z tejto webovej stránky na základe jeho písomnej žiadosti zo dňa 27.2.2012v v ktorej uviedol:
... stále trvám a budem trvať na skutočnostiach, faktoch a presvedčeniach, ktoré som v dobrej viere pre vec spravodlivosti a ľudských práv v SR v dokumentoch uviedol, no stiahnutie z internetu robím pre pokoj v rodine, ktorej časť sa politicky angažuje za nesprávnych ľudí a uverejnenie na internete im nevyhovuje.

27.02.2012 vo Veľkých Levároch
S vďakou za porozumenie
Mgr. Pavel Škriňa

Dokumenty pána Mgr. Pavla Škriňu však napriek politickým tlakom na jeho osobu zo strany rodiny, budú súčasťou archívu SZČPV a súčasťou návrhu na založenie Občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny     


Návrh na založenie Občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny
http://www.szcpv.org/11/tribunal.html
                                           
hlavna stranka