hlavna stranka

Návrh na založenie Občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny

Petičný hárok

Vyhlásenie signatárov Občianskeho tribunálu z 22.9.2013 uverejnené na www.necenzurovane.net

Zdieľaj  | 
   Pôvodný návrh z roku 2005       

30 ROKOV PARLAMENT OVLÁDAJÚ HLUPÁCI A DILETANTI, KTORÍ O RIADENÍ ŠTÁTU A NÁRODNOM HOSPODÁRSTVE NEMAJÚ PREDSTAVY. STALI SME SA KOLÓNIOU A OBČANIA SÚ ÚŽITKOVÝM TVOROM ZÁPADU.
                                                

Vážení spoluobčania!

Keď pred Medzinárodným vojenským tribunálom v Norimbergu, ktorý sa konal  od 20. novembra 1945 do 1. októbra 1946, bol súdený nemecký nacizmus nielen za vyvolanie druhej svetovej vojny, ale aj za mnohomiliónové obete, nepraktizoval sa tu systém kolektívnej viny. Súdení boli konkrétni jednotlivci, ktorí niesli najväčšiu vinu na týchto zverstvách.
No nielen na zverstvách a zločinoch proti ľudskosti, ale aj na ekonomických zločinoch, ktoré páchali v okupovaných krajinách.
Výstižne sa ku komunistickým zločinom vyjadril  politológ poľského pôvodu profesor Zbigniew Brzezinski:  "Západný svet tvrdošijne schvaľuje stíhanie nacistických zločinov, ale komunistické zločiny jednoducho ignoruje..."

Nevysporiadanie sa so zločinmi stalinizmu a komunizmu v konečnom dôsledku prinieslo  transformáciu komunistického socializmu na bezduchý korporatívny a manipulatívny kapitalizmus so skrytými prvkami fašizmu.
Nacistický rasový holokaust a likvidácia starých, chorých a postihnutých bola  nahradená sofistikovanou ekonomickou likvidáciou na základe majetkovej selekcie. Ľudia, ktorí sa dostali v dôsledku straty zamestnania, alebo choroby do situácie, kedy sa už nedokážu postarať sami o seba a svoju rodinu, neprispôsobiví , telesne postihnutí, vrátane sociálne marginalizovaných občanov, boli určení k pomalému umieraniu za živa – bez prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti, k výžive a streche nad hlavou. Vyhnanie bezdomovcov do mrazu s odôvodnením, že   predsa už máme  kapitalizmus a každý sa musí postarať sám o seba, je v civilizovanej spoločnosti neprijateľné.
Za 40 rokov dokázali komunisti z bývalého Československa, ktoré v období medzi dvoma svetovými vojnami patrilo medzi 10 priemyselne najvyspelejších štátov sveta s veľkými ložiskami uránovej rudy, urobiť krajinu, v ktorej dnes investujú bývalé rozvojové štáty ako Kórea a Čína.
Po prevrate v novembri 1989 nás neraz tí istí politici doviedli za 22 rokov z RVHP a Varšavského paktu do EÚ a NATO.
22 rokov je dostatočne dlhý čas na to, aby sa mohlo bilancovať bez vyhovárania sa na predošlý režim.
Porovnajúc počty popravených alebo usmrtených na hraniciach od roku 1948 do roku 1989 s počtom obetí sociálnych samovrážd, ktorých počet údajne už dosiahol  7000 osôb a počtom ľudí, ktorí zahynuli v dôsledku zamrznutia alebo následkov mrazov, začína súčasný politický systém predbiehať počtom obetí režim minulý.

Zastávame názor, že dozrel čas na vytvorenie občianskej komisie (tribunálu) na občianskej báze, ktorá by zmapovala zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny zo strany ponovembrových politikov, ktoré boli  spáchané  na občanoch Slovenska, a to najmä z toho dôvodu, že poškodená je už väčšina slovenských občanov.

Je poľutovaniahodné, že k tomuto stavu došlo za spoluúčasti Západu, ktorý akceptoval bývalých komunistov a prijal ich bez výhrad ako obchodných a politických partnerov.

Medzinárodné inštitúcie ako MMF a SB sa týmto prístupom spolupodieľali na uplatňovaní  kolektívnej viny na slovenských občanoch, ktorí sa takto stali jedinými vinníkmi, pykajúcimi za ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti, ktoré tu slovenskí politici bez rozdielu, ku ktorej politickej strane patrili, či patria,  napáchali a naďalej  beztrestne páchajú.

Členom Občianskej komisie sa môže stať každý občan, ktorý sa stal obeťou ekonomických zločinov spáchanými slovenskými politikmi a ich nominantmi.

Každý občan, ktorý má záujem postaviť sa proti týmto praktikám,  sa môže  prihlásiť na  adrese Svetového združenia bývalých československých politických väzňov. Dokumentačné stredisko Občianskeho tribunálu by evidovalo každý konkrétny prípad oznámený občanmi, vrátane evidencie zločinov ponovembrových slovenských vlád a parlamentov.

Toto Dokumentačné stredisko by pripravilo na zverejneniu zoznam bývalých občianskych núl, z ktorých ponovembrové vlády a parlamenty urobili multimilionárov, hoci pre Slovensko a slovenský národ neurobili absolútne nič, vrátane vyhotovenia komplexnej štatistiky podvodne a neoprávnene získaného majetku.
Súčasne by sa hľadal spôsob, na základe ktorého by bolo možné  brať na zodpovednosť tých politikov a poslancov, ktorí im prípravou a schválením týchto zločinecko-zlodejských zákonov  umožnili, aby mohli realizovať svoje zámery.
Na rovnakú zodpovednosť treba brať aj Generálnu prokuratúru SR, Ministerstvo spravodlivosti SR,  Ministerstvo vnútra SR, Najvyšší súd SR a Ústavný súd SR, ktorých nečinnosť a zlyhanie  tomuto nielen napomáhali, ale priamo  podporovali a umožňovali páchať nezákonnosti .
Dnes už možno jednoznačne povedať, že tieto  zákony sa pripravovali vedome a cieľavedome, so snahou poškodiť a okradnúť Slovenskú republiku a jej občanov.  Občiansky tribunál je prvým krokom k ozdraveniu chorého politického systému a k prebudeniu morálne zdevastovanej, už  apatickej a občiansky rezignujúcej spoločnosti.
Jedným z ďalších krokov bude návrh konkrétnych riešení, ktorý bude predložený neskorumpovaným politickým stranám  ako akčný politický program pre budúce voľby.

Súhrn najzávažnejších zločinov, ktoré boli spáchané v dôsledku nevysporiadania sa s komunizmom po novembrovom prevrate v bývalom Československu v roku 1989

 1. Politici, ktorí sa dostali k moci po prevrate v novembri sú zodpovední za premárnenú historickú šancu vyhlásenia neutrality Československa, aká sa už tak skoro nenaskytne.  Zámerne opomínaným faktom je,  že úmysel bývalého Československa vystúpiť z Varšavského paktu, k  čomu už prebiehali medzi občanmi podpisové akcie, bol hlavným dôvodom prepadnutia  Československa piatimi armádami a následnej dvadsaťtriročnej okupácie ČSSR bývalým ZSSR. Najmä na základe poučenia z tejto historickej tragickej skúsenosti sa Československo malo stať neutrálnym štátom a mostom medzi mocnosťami rovnako ako Švajčiarsko, z čoho by, okrem iného, aj vďaka zníženiu výdavkov na zbrojenie získali prospech všetci občania. Dnes by Slovensko nefinancovalo nezmyselné  vleklé vojenské misie v Iraku alebo Afganistane, nemajúce  pre Slovensko žiadny význam a jeho občania by nesponzorovali zo svojich mizerných platov a dôchodkov  v dlhoch sa topiace Grécko, a v budúcnosti  zrejme aj Taliansko, Španielsko či Portugalsko.
 1. Zrada spáchaná na občanoch Československa, ku ktorej došlo v novembri 1989 uzavretím dohôd o podmienkach odovzdania moci za záruku beztrestnosti a ponechania majetku medzi odstupujúcimi komunistami, vrátane ich rodinných príslušníkov a nastupujúcou politickou garnitúrou, zloženou z tzv. disidentov, bývalých komunistov a spolupracovníkov komunistickej tajnej polície ŠtB. Následkom tejto zrady bol vznik nomenklatúrneho komunistického kapitalizmu.
 1. Zodpovednosť za pretransformovanie agentúry I. správy ŠtB do najvplyvnejších ekonomických a finančných štruktúr. (Podľa vzoru a scenára, akým postupovala KGB v Rusku.)   Podľa príslušného scenára na Slovensku nesmeli byť pätnásť rokov zverejnené mená príslušníkov I. správy ŠtB. Oficiálne sa vedelo len toľko, že bývalý hlavný veliteľ komunistickej ŠtB - Alojz Lorenc pôsobil na úseku informačných a zabezpečovacích systémov vo finančnej (rusko-slovenko-českej) skupine Penta Group, ktorej filiálka Vinako stála za predajom Slovenského plynárenského priemyslu. Bývalý agent rozviedky a súčasný miliardár Juraj Široký získal taký ekonomický vplyv, ktorý nebol možný bez prepojení s politickými stranami.
 1. Zodpovednosť za to, že sa bývalá ČSFR stala eldorádom pre dobrodruhov, ktorí si v chaose a bezprávnom stave mohli dovoľovať beztrestne to, za čo je v iných štátoch  kriminál. Prvá vlna privatizácie prebehla pri absolútnej absencii preukazovania pôvodu peňazí, kedy sa bývalé Československo stalo najväčšou práčkou špinavých peňazí v strednej Európe. Vtedajší minister financií Václav Klaus vyhlásil, že nepozná pojem „špinavé peniaze!“
 1. Zodpovednosť za  pre Slovensko nevýhodné rozdelenie majetku pri rozpade ČSFR, unáhlené a nákladné stavanie hraníc, ktoré boli neskôr po vstupe do EÚ likvidované, ako aj za  celkový úpadok oboch nástupníckych štátov bývalého Československa, ktoré malo podľa západných odborníkov, vďaka nízkej zadlženosti, štrajkami nepoškodenej ekonomike a potravinovej sebestačnosti najlepšie predpoklady pre transformáciu na trhovú ekonomiku.
 1. Zodpovednosť Slovenskej republiky za diskrimináciu svojich občanov, žijúcich v ČR, ktorí boli poškodení nevýhodnými dôchodkami vyplácanými SR, ako aj neskôr   prijatými a rozdielnymi zákonmi pri odškodňovaní bývalých obetí komunizmu,    súdených súdmi bývalej ČSR, účastníkov zahraničného odboja, či obetí okupácie z roku 1968. (Paradoxne sa obidva nástupnícke štáty nakoniec stali súčasťou EÚ).
 1. Zodpovednosť za štátny banditizmus v období vlády  V. Mečiara. Netransparentné privatizačné podvody pre vopred určených záujemcov spriaznených ekonomicky s HZDS a jeho satelitmi vo vláde, dokonca aj majetku, ktorý spadal pod reštitúcie. Vznik silných mafiánskych skupín aj s ich  prepojením na štáty bývalého ZSSR, ktoré s prepojením na politické kruhy určujú z pozadia pravidlá hry a disponujú silným ekonomickým potenciálom. Zodpovednosť za to, že na Slovensku pôsobili CBS zo štátov bývalého ZSSR vyzbrojené automatickými zbraňami. ( Napr. ochranka bývalého riaditeľa súkromnej TV).
 1. Zodpovednosť za naplnenie toho, čím sa voľakedy vyhrážali  vyšetrovatelia ŠtB politickým väzňom: že z ich žien urobia prostitútky a deti dajú do detských domovov. Ako potvrdzujú zistenia nedávno zverejnených zahraničných organizácii, Slovensko zaujíma popredné miesto v obchodovaní s ľuďmi – “predajom” dievčat a žien do zahraničia. Slovenské bulvárne periodiká  verejne propagujú poskytovanie erotických služieb a prostitúciu. Mnoho slovenských dievčat nemôže žiť v normálnej rodine a toto sa týka aj mnohých dievčat a žien, ktoré po roku 1989 namiesto toho, aby mali a vychovávali vlastne deti, robia opatrovateľky v rodinách v zahraničí.
 1. Zodpovednosť za vznik štátneho terorizmu, pri ktorom bola SIS zneužitá na únos syna bývalého prezidenta. Zneužívanie právomoci vtedajšieho predsedu vlády SR, ktorý bezprecedentne zasahoval do nezávislosti i vyšetrovacích orgánov a maril vyšetrenie tohto zločinu. Neobjasnená vražda policajta Róberta Remiáša a zneužitie právomoci zastupujúceho prezidenta Mečiara amnestiami zahladiť trestnú činnosť.
 1. Zodpovednosť za prenesenie splatenia miliardových tzv.” nedobytných” pohľadávok privatizérov na daňových poplatníkov - občanov SR. Tí boli donútení na úkor zníženia ch životnej úrovne zabrániť kolapsu bankového sektoru zadlžených slovenských bánk, aby ich vláda M. Dzurindu mohla predať zahraničným účastníkom.
 1. Zodpovednosť za okradnutie vyše 200 000 občanov SR, ktorí prišli o svoje úspory krachom činnosti tzv. nebankových subjektov, ktoré by bez politického krytia nemohli dlhodobo prevádzať svoju činnosť. Vláda pritom roky zdaňovali zisky z tejto nezákonnej a podvodnej činnosti a dokonca aj verejnoprávne média nehorázne profitovali na masívnej zavádzajúcej a podvodnej reklamnej kampani v ich prospech.
 1. Zodpovednosť za nesplnenie predvolebných sľubov SDK, ktorá v roku 1998 sľubovala riešenie privatizačných podvodov, kedy privatizéri za dodnes nevrátené úvery získavali majetok štátu za minimálnu cenu nezodpovedajúcu skutočnej hodnote. Denník Sme v tom čase publikoval tvrdenia súčasného ministra financií Ivana Mikloša o zverejnení databázy všetkých nekalých transakcií, vrátane pochybných prevodov, ktoré mali byť anulované prijatím zákona v parlamente, nakoľko podľa Ivana Mikloša riešenie súdnou cestou za súčasného stavu justície by bolo kontraproduktívne. „Sekeru“ vo výške minimálne 150 mld. Sk nakoniec zaplatili z vlastného vrecka daňoví poplatníci po nástupe Dzurindovej vlády, ktorá tzv. nedobytné pohľadávky presunula do konsolidačnej banky, a takto zachránila bankový sektor pred kolapsom. Následne mohli banky predať do zahraničia. Nič z toho sa však nesplnilo – naopak, táto vláda odpustila časti dlhov narýchlo vykvaseným milionárom, ktorí sa priživili na majetku štátu a na majetku, ktorý mal byť reštituovaný.
 1. Politická a trestnoprávna zodpovednosť za minimálne tisícmiliardové rozkrádanie majetku občanov SR bola anulovaná a vláda, ktorá nastúpila k moci v roku 1998, prijala koncepciu riešenia tohto dlhu a spôsobenej škody nevyvodením zodpovednosti voči páchateľom, ale celú ťarchu preniesla na občanov Slovenskej republiky tzv. reformami, ktoré maximálne bezohľadne poškodili väčšinu občanov SR, ktorí neniesli žiadnu vinu a zodpovednosť za rozkradnutý majetok a nevrátené úvery. Týmto princípom uplatnenia kolektívnej viny sa spáchal  na občanoch jeden z najzávažnejších zločinov po prevrate v roku 1989.
 1. Zodpovednosť za stratu energetickej bezpečnosti výpredajom všetkých dôležitých strategických podnikov zahraničným korporáciám, vrátane, zemného plynu, elektrickej energie a telekomunikácii,  bánk a vody. Súčasne aj zodpovednosť za stratu potravinovej sebestačnosti postupnou likvidáciou poľnohospodárstva.
 1. Nastúpením trendov reformami vyriešiť ekonomickú situáciu Slovenska došlo k porušeniu Ústavy SR, ktorá deklaruje každému občanovi právo na zdravotnícku starostlivosť. Tzv. reformou, v tej  podobe, aká sa uskutočnila, sa základná zdravotná starostlivosť stala dostupnou len majetným, čo sa ešte viac prehlbuje privatizovaním nemocníc finančnými skupinami ovládajúcimi už takmer všetky odvetvia v štáte. Následne dochádza k tichej likvidácii sociálne slabších a chudobných občanov SR, kde takmer 1/5 obyvateľstva žije podľa prieskumov EÚ na hranici chudoby. Táto zákerná a skrytá forma eliminácie vlastného obyvateľstva má v sebe prvky fašizmu a zodpovednosť za demografický pokles obyvateľstva SR padá na vládu a parlament.
 1. V nadväznosti na nezákonnosti a zločiny uvedené v predošlých bodoch, ako aj s poukazom na to, že ponovembrové vlády spôsobili ujmu svojim občanom, ako aj svojim bývalým občanom žijúcim v zahraničí, ktorým nebol v reštitučnom konaní spravodlivo prinavrátený ich majetok, v duchu hesla “svojim nedáme ale dáme cudzím” sa zo slovenských občanov stali “gastarbeitri” vo vlastnej krajine. Vydrancovanie vlastného finančného a ekonomického potenciálu a všeobecný úpadok, ku ktorému došlo po novembri 1989, je prvotnou príčinou toho, že došlo k výpredaju vlastného štátu do zahraničia a zneužitia vlastných občanov ako lacnej pracovnej sily na prilákanie zahraničných investorov. Tzv. miliardové “investičné stimuly”, si občania Slovenska v konečnom dôsledku musia zaplatiť sami zo svojich daní.
 1. Jednostranná orientácia ekonomiky na automobilový priemysel je hrozbou krízy v budúcnosti s možnou recesiou tohto odvetvia, ktoré je ovplyvňované nebezpečenstvom nárastu cien palív dominantných exportérov z islamských krajín, ako aj samotným vyčerpaním týchto  zdrojov. Existuje aj reálna hrozba odchodu investorov  po využití slovenských tzv. ”investičných stimulov” do krajín s ešte lacnejšou pracovnou silou..
 1. Mnohých ponovembrových politikov možno plným právom obviniť, že sú vrahmi slovenského národa. Budeme dokumentovať: V Nočných dialógoch Slovenského rozhlasu 23. 4. 2004 minister zdravotníctva Rudolf Zajac priznal, že u nás zomierajú ľudia, ktorých by bolo možné zachrániť, kvôli chýbajúcim prístrojom,  no na prístroje a vybavenie nemocničných zariadení  chýbajú peniaze. Zámerne však nepovedal , že peniaze chýbajú hlavne kvôli rozkradnutým stovkám miliárd, o ktoré bol náš štát okradnutý v mene členov ponovembrových vlád a parlamentov, a práve preto dnes ľudia zbytočne zomierajú. Začiatkom januára 2005 to priznali aj minister hospodárstva Pavol Rusko a vtedajší poslanec za HZDS Tibor Mikuš v diskusnej relácii Sedmička v TV JOJ, že ľudia u nás zomierajú aj preto, že nie sú peniaze na zdravotníctvo.
 1. Tieto bezohľadné politické metódy cynicky, systémom uplatňovania kolektívnej viny, preniesli politikmi napáchané následky  kriminálno-zločineckej  činnosti na plecia radových občanov, a mnohých dohnali dokonca k samovraždám zo sociálnych dôvodov. Výsledkom tejto politicko-sabotážnej deštrukcie, ktorá je v rozpore s etickými a kresťanskými princípmi, je množstvo rozvrátených rodín, manželstiev a celkový morálny úpadok spoločnosti. Skrytá ekonomická genocída prispieva k postupnej likvidácii a zániku slovenského národa, čo sa za 60-80 rokov stane  reálnou skutočnosťou.
 1. Zodpovednosť za predčasné a nedomyslené prijatie Eura, ktorým Slovensko  na rozdiel od ČR, Poľska a Maďarska stratilo svoju ekonomickú konkurencieschopnosť. Prijatie tzv. Eurovalu je vlastizradou a ekonomickou sabotážou, ktorá zadlží celé generácie  slovenských občanov, a ich deti tým pripraví o budúcnosť.

Nedopusťme, aby sa zo staroby urobil priestupok, choroba a slabosť bola vnímaná a  vyznievala ako zločin, kde ten, kto nemá síl, aby produkoval a konzumoval, stáva sa nežiaducim vyvrheľom!

Nedopusťme, aby Slovensko bolo aj naďalej krajinou, v ktorej sa zločin, podvod a dokonca aj vražda,  vypláca!

Vážení spoluobčania, je poľutovaniahodné, že doteraz ani jeden slovenský politik, ani jedno slovenské médium, dokonca ani vedenie Kristovej cirkvi neodsúdili systém kolektívnej viny, uplatňovanej na bezbranných slovenských občanoch zo strany slovenských politikov za ekonomické zločiny, ktoré sami  napáchali.

Každá iniciatíva smerujúca k odhaľovaniu resp. vyšetrovaniu týchto zločinov je Generálnou prokuratúrou SR, ktorá sa stala nástrojom politických strán, ako aj orgánmi činnými v trestnom konaní ignorovaná ako potvrdzujú viaceré dokumenty:

 • Dokedy bude Generálna prokuratúra kryť zločiny proti ľudskosti zo strany ponovembrovej garnitúry fašistov, extrémistov a psychopatov z vysokej politiky? http://necenzurovane.net/11/gpsr.html
 • Oznámenie o podozrení z trestného činu Hanobenie národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. (1), písm. a) na Ivana Mikloša, podpredsedu vlády SR a ministra financií  http://necenzurovane.net/11/oznamenie.html
 • Vyšetrovanie skončilo, zabudnite! Alebo sú Generálna prokuratúra SR a Ústavný súd SR skutočne zločinecké organizácie? http://www.szcpv.org/11/gpus.html
 • Sú Generálna prokuratúra SR a Ústavný súd SR zločinecké organizácie?Prečo doteraz neboli schopní z titulu svojho postavenia zabrániť politikom v páchaní zločinov proti ľudskosti na nevinných slovenských občanoch? http://necenzurovane.net/10/zlocinci.html

Slovenský volič by sa mal konečne zobudiť a pochopiť, že jeho životná úroveň a osud jeho detí, je pre politikov z týchto zoskupení až na poslednom mieste. Oni totiž robia politiku len na najbližšie volebné obdobie – podľa direktív z Bruselu – a čo bude o 10-20 rokov ich vôbec nezaujíma, pretože oni a ich deti, na rozdiel od obyčajných ľudí, sú vďaka svojej zapredaneckej politike  finančne zabezpečení až do smrti.

Najväčšou tragédiou ponovembrového smerovania je skutočnosť, že rozkradnutie štátneho majetku po roku 1989 a súčasnú mizériu spôsobila najmä všeobecná  ľahostajnosť, alibizmus a nezáujem slovenského občana o veci verejné, čoho markantným dôkazom je priložená Popradská výzva občanom ČSFR z roku 1991, ktorá bola uverejnená okrem viacerých periodík aj v Necenzurovaných novinách.  Fakt, že sa pod ňu podpísalo len 11 občanov,  je žalostným obrazom spoločnosti.

Sme skutočne ľahostajným a zbabelým národom ako o nás kedysi vyhlasovali vo vysielaní Rádia Slobodná Európa,  či národom, ktorý sa stotožnil s rozkrádaním, podvodmi a špekuláciami, ktoré prijal ako nutné zlo a životný štýl?

Práve preto  mnohí z nás stratilili morálne právo nadávať na to, že bohatí sú stále bohatší a chudobní sú stále chudobnejší, ani na to, že podľa odhadov už 7000 ľudí spáchalo samovraždu zo sociálnych dôvodov, a rovnako ani na to, že politici si budujú svoj blahobyt na ich úkor, pretože občania SR totálne zlyhali, keď sa v roku 1994  nezúčastnili neúspešného referenda o preukazovaní pôvodu majetku!

Spoliehať sa môžeme len sami na seba. Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska, ktorým ešte nie je ľahostajný osud tejto krajiny, aby podporili túto iniciatívu podpisom petície, alebo priamo aktívnou účasťou na činnosti Občianskeho tribunálu.

Obraciame sa s prosbou o pomoc a podporu aj na našich spoluobčanov žijúcich v zahraničí. Ešte stále je čas ukázať, že nie sme ľahostajným a zbabelým národom, že je v nás  ešte stále  ľudská dôstojnosť, osobná česť, hrdosť a statočnosť.  To zlo, ktoré nás kvári a ponižuje, poznáme všetci. To ostatné, ktoré z toho vyplýva, je len v našich rukách.

II.
Návrh základných programových téz zameraných na odstránenie  následkov zločinov spáchaných politikmi  po novembri 1989
(Tento návrh bude predložený ako nosný program pronárodným politickým stranám a občianskym  subjektom pre najbližšie parlamentné voľby.)

 • Zabránime tomu, aby bola vysoká politika najorganizovanejšou a najzločineckejšou profesiou, ktorú kryje Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR,  Generálna prokuratúra SR,  Najvyšší súd SR a Ústavný súd SR.
 • Musíme zastaviť novodobú kolonizáciu, zotročovanie a zbedačovanie občanov Slovenska, ktorých životná úroveň sa za 22 rokov nedostala ani na úroveň z roku 1989. Slovensko musí získať späť svoju energetickú bezpečnosť a potravinovú sebestačnosť.
 • Budeme iniciovať referendum za prijatie účinného a vykonateľného zákona o preukazovaní pôvodu majetku a za navrátenie rozkradnutého majetku od  roku 1989 do vlastníctva štátu tak, aby sa tento plebiscit uskutočnil súčasne s budúcimi parlamentnými voľbami.

 • Nevinní slovenskí občania nesmú trpieť za ekonomické zločiny politikov. Budeme sa všemožne usilovať o vytvorenie komisie pre riadne vyšetrenie ekonomických zločinov a potrestanie ich pôvodcov.
 • Jedinou zmysluplnou perspektívou pre Slovensko je cesta k postupnej neutralite, ktorá bola utopená v krvi po vpáde okupačných armád 21. augusta 1968. Slovensko sa v záujme svojho ekonomického prežitia  musí stať integračným mostom medzi expandujúcou Áziou a štátmi skupiny BRIC na jednej strane, a v prehlbujúcou sa krízou postihnutej Európe a USA na strane druhej.
 • Budeme presadzovať vyrovnaný štátny rozpočet, pri ktorom namiesto zmrazenia platov politikov a poslancov NR SR navrhujeme ich zníženie o 30%. Rovnako navrhujeme zníženie platov primátorov a starostov na úroveň priemerného platu v hospodárstve. Striktne budeme žiadať zverejňovanie majetkových pomerov, politikov, poslancov, primátorov a starostov, vrátane majetku ich rodinných príslušníkov, pred nástupom do funkcie a po odchode z nej a to aj retroaktívne. Je neprípustné aby si v čase novej krízy uťahovali opasky len radoví občania.
 •  Tzv. nezávislosť súdov sa nesmie stať justičnou svojvôľou prepojenou na politicko --finančnú oligarchiu, a preto sa budeme zasadzovať o to, aby súdnictvo SR nebolo vystavované tlakom a  ovládané a riadené nominantmi politických strán.  Budeme presadzovať, aby sa každý občan mohol  obracať  na Najvyšší súd SR a na Ústavný súd SR  bez podmienky povinného zastúpenia advokátom   tak , ako je to pri podávaní sťažností proti SR na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.
 • Polícia SR musí byť apolitická a nezávislá. Nesmie byť zneužívaná na eliminovanie politických oponentov, ale  musia byť pre ňu, i v jej  štruktúrach  vytvorené stabilné podmienky na dôsledný boj s násilnou a ekonomickou kriminalitou. Budeme presadzovať, aby sa jej funkcionári nemenili po každých voľbách.
 • Je posvätnou povinnosťou štátu,  v duchu vyhlásenia slovenských biskupov z roku 1996, podporovať mladé rodiny a zabrániť aj takto demografickému úbytku majoritného obyvateľstva. V tomto zmysle budeme presadzovať  prijatie takých opatrení a zákonov, aby mohli mladé rodiny dôstojne existovať a vychovávať svoje deti a zásadne omietame zabíjanie nenarodených detí!
 • Sociálna politika musí byť  uskutočňovaná na princípe zásluhovosti tak, aby nemohla byť  zneužívaná  skupinou obyvateľstva neochotnou sa prispôsobiť na úkor poctivo pracujúcej väčšiny obyvateľov Slovenska. Účinnými opatreniami zabránime zneužívaniu sociálneho systému.
 •  Slovensko sa musí stáť štátom, v ktorom nielen platí, ale aj sa dodržiava  ústava, podľa ktorej má  právo na dôstojný život každý z občanov, vrátane detí . Je neprípustné, aby sa zo zdravotníctva stal biznis,  a aby bol  prístup k základnej zdravotnej starostlivosti len pre majetných. 

III.

                        Rreferendová otázka pre celonárodný plebiscit
(Referendu musí byť vyhlásené v deň konania volieb, alebo mu musí predchádzať legislatívna zmena na prevzatie referenda podľa švajčiarskeho modelu. )

 1. Súhlasíte, aby bol prijatý účinný a vykonateľný zákon o preukazovaní pôvodu majetku a aby bol tento  majetok, ktorý bol rozkradnutý po  roku 1989, vyvlastnený a vrátený do vlastníctva štátu?

Podkladom pre prijatie účinného a vykonateľného zákona o preukazovaní pôvodu majetku by sa okrem iných legislatívnych  mali stať  zákony platné v iných štátoch s funkčným právnym systémom vrátane USA.
Morálnou povinnosťou vlády SR by mala byť novelizácia bezzubého a neúčinného Smerom-SD prijatého zákona o preukazovaní pôvodu majetku -retroaktívne od roku 1990 podľa v USA zaužívaného jednoduchého vzorca- Úhrn oficiálne priznaných zdanených príjmov sa musí rovnať súčtu nehnuteľností, bankových aktív v tuzemsku a zahraničí. Otočenie bremena dokazovania a zahrnutie všetkých rodinných príslušníkov a blízkych známych obdobne ako to prijala Ruská federácia. Svetové združenie bývalých politických väzňov, ktoré to navrhuje už od svojho vzniku k tomu výzve listom novú vládu SR. Žiadne znárodnenie ale morálne oprávnené vyvlastnenie nemorálne nadobudnutého vlastníctva, ktoré spôsobuje chudobu a biedu podľa Encykliky Pápeža Pavla VI. Populorum progressio.Rusko prišlo s účinným riešením boja proti korupcii a podvodom! Budú sa ním inšpirovať aj slovenskí politici?

Ruský ústavný súd prišiel v týchto dňoch s prelomovým rozsudkom! Povolil konfiškovať majetok nielen u príbuzných skorumpovaných štátnych úradníkov, ale aj u ich priateľov, známych či ľubovoľných osôb, pokiaľ tí nie sú schopní dokázať, že tento majetok nadobudli v súlade so zákonom. Až doposiaľ totiž zákon dovoľoval zhabať nezákonne nadobudnutý majetok len úplatným štátnym úradníkom, ich manželkám a maloletým deťom. Proti takýmto konfiškáciám sa dá brániť iba preukazovaním pôvodu majetku.
Ústavný súd daný rozsudok vydal na základe sťažností niekdajšieho policajného plukovníka Zacharčenka, jeho príbuzných a bývalých partneriek, ktorým moskovský súd 2 roky dozadu zhabal majetok za viac ako 9 miliárd rubľov, čo činí v prepočte cca. 128 miliónov euro. A zdôvodnenie? Legálne príjmy Zacharčenka a jeho rodiny a ľudí naokolo by im nikdy nedovolili nákup takého množstva nehnuteľností a vozového parku aký mali. Podľa ruského ústavného súdu patrí konfiškácia v tomto prípade medzi osobitné právne opatrenia, ktoré bránia korupcii a chránia ústavné hodnoty.
Aj keď môže niekto podobné kroky brať ako populizmus či „nedemokratické“ praktiky, ja to beriem ako niečo, čo je v súčasnom tzv. tvrdom kapitalizme potrebné zaviesť v každej tzv. demokratickej krajine. Nehovorím, že má zákon vyzerať identicky, no tvrdím, že pokiaľ nedôjde k systémovému riešeniu korupcie a najrôznejších podvodov, nikdy sa v tejto republike nič k lepšiemu nezmení! Ba čo viac, budeme ako štát stále viac právne a sociálne upadať, pretože sociálne rozdiely medzi obyvateľmi sa budú stále len prehlbovať! Aj na Slovensku by teda mal parlament prijať zákon, ktorý umožní konfiškácie nelegálne nadobudnutého majetku, resp. majetku, ktorý súd preukáže, že nemohol politik či iná verejne činná osoba nadobudnúť legálnym spôsobom, inak povedané z legálnych príjmov.
A preto vnímam ruské riešenie ako schodné aj pre Slovensko, resp. pre slovenských skorumpovancov a najrôznejších podvodníkov, pretože by dokázalo veci zmeniť systémovo a aspoň o krôčik by sme sa mohli v boji s korupciou a najrôznejšími finančnými podvodmi posunúť vpred. Takto sa stále pohybujeme v kruhu a korupčníci si veselo navyšujú svoje kontá a majetky a legalizujú ich napr. aj prepismi na svojich príbuzných či priateľov…
Martin Bago
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/11/815994-konstitutsionnii-sud

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov  Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
Petičný výbor:
František Bednár -predseda-- Slovenská republika
Vladimír Pavlík -- Slovenská republika
Ján Baran – USA
Joseph Petrvalsky - Kanada
Ing. Ján Vojtek-Slovenská republika


TU si môžete stiahnuť petičný hárok,

Vzhľadom na to, že nie je možné petíciu "podpísať" elektronicky, prosíme všetkých, ktorí majú záujem nás podporiť, aby si vytlačili petičný hárok a podpísaný ho zaslali poštou na adresu uvedenú v ľavej časti stránky (hárok nemusí byť plný, nezbierame hárky, ale podpisy).

Adresa pre zasielanie petičných hárkov: SZČPV, NSE 102/14, 058 01Poprad


Poďakovanie za podporu návrhu na založenie Občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu na ponovembrových politikov za vlastizradu, zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny
hlavna stranka