hlavna stranka

Vyhlásenie Svetového združenia býv. čsl. politických väzňov k neprimeranému zásahu polície proti demonštrantom pri soche Svätopluka

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, ktoré háji záujmy obetí komunizmu a presadzuje dodržiavanie základných ľudských práv v zmysle charty OSN, so znepokojením sleduje hystériu, ktorá sa rozpútala okolo inštalácie sochy Svätopluka v Bratislave.
Brutálny a neprimeraný zásah polície proti mladým ľuďom, ktorí chceli vyjadriť svoj názor k snahám o odstránenie sochy Svätopluka dňa 7. augusta 2010 v Bratislave až príliš pripomínal temné obdobie komunizmu a zneužívania jej represívnych zložiek proti vlastným občanom. Je to o to smutnejšie, že sa to odohralo v mesiaci, kedy bolo Slovensko ako súčasť bývalého Československa okupované cudzími vojskami Varšavského paktu. Neprimeraný zásah polície je ďalším dôkazom, že ponovembroví politici sa nikdy nepoučili z týchto tragických historických udalostí. Súčasné nálepkovanie  každého, kto má iný názor ako hlása oficiálna propaganda, či už je to povolenie preletov lietadiel pri vojenskom zásahu NATO proti býv. Juhoslávii, alebo účasť našich vojakov v Iraku alebo Afganistane, až príliš pripomína  nálepkovanie bývalým totalitným režimom. Rozdiel je len v označení oponentov, označenie  protisocialistické živly, či nepriatelia ľudovodemokratického zriadenia, sa zmenilo  na extrémistov, nacionalistov  alebo neonacistov.

V USA, ktoré sa považujú za krajinu s najdlhšou demokratickou tradíciou , je nepredstaviteľné aby boli zatvárané malé deti a mladí ľudia za kreslenie symbolov nacistického Nemecka. Symboly stalinizmu a komunizmu, ktorý má na svedomí oveľa viac obetí, či už gulagov alebo svetových revolúcii, pritom na Slovensku nikomu nevadia. Represia a zákazy majú v tomto prípade kontraproduktívny dopad. Čo nie je  zakázané tak ako v USA, to nikoho z mladých ľudí nezaujíma.

Je poľutovaniahodné, že symbol jednoty Slovanov–Svätopluk sa stáva symbolom konfliktov a nedemokratických postupov. Paradoxne ten istý dvojramenný kríž na štíte Svätopluka je aj na vlajke SR. Postup strany SAS je zrejme len odpútaním pozornosti od  nesplnených predvolebných sľubov o tom, že chudobné Slovensko nebude finančne podporovať bankrotujúce krajiny EÚ. Vytváranie pseudokomisií, ktoré majú rozhodovať o odstraňovaní symbolov Slovanov a Slovákov, je v 21. storočí a 21 rokov po páde komunizmu  prejavom politického barbarstva. Ešte poľutovaniahodnejšie je, že sa Slovenská republika pri tom stáva policajným štátom, ktorého politici nepochopili, že polícia platená z daní všetkých občanov, je tu v prvom rade na to aby chránila ich záujmy a nie na to, aby ich za to že ju živia, krvavo mlátila. Politici, ktorí to nechcú pochopiť preto nemajú nič spoločné s kresťanstvom ani s demokraciou. Žiadame poslanecké kluby aby vytvorili komisiu na prešetrenie politického zneužitia  polície a jej neprimeraného a neadekvátneho zásahu proti mladým ľuďom. Ak dnes bola polícia nasadená len kvôli tomu, že skupina mladých ľudí chcela vyjadriť svoj postoj k likvidácii symbolu Slovanov, čo možno očakávať od tejto polície v budúcnosti ak by došlo k štrajkom alebo  k sociálnym nepokojom v súvislosti so svetovou hospodárskou krízou, ktorej koniec je v nedohľadne. Speje Slovensko opäť k streľbe do vlastných občanov?!

                                   Svetové združenie bývalých československých politických väzňov


Nekorektná vlajka SR s fašistickým symbolom

Socha Svätopluka s fašistickým symbolom na štíte

Návrh na korektnú vlajku SR bez fašistického symbolu

Cross of Lorraine - Lorrainský kríž symbol protinacistického odboja vo Francúzsku http://www.google.sk/images?q=Cross+of+Lorraine

geno@shaw.ca During World War II, Capitaine de corvette Thierry d'Argenlieu suggested the Cross of Lorraine as the symbol of the Free French Forces led by Charles de Gaulle, to recall Joan of Arc, and as an answer to the Nazi swastika. The Cross was displayed on the flags of Free French warships, and the fuselages of Free French aircraft. The medal of the Order of Liberation bears the Cross of Lorraine. De Gaulle himself is memorialized by a 43 metres (141 ft) high Cross of Lorraine in his home village of Colombey-les-Deux-Églises. The Cross of Lorraine was later adopted by Gaullist political groups such as the Rally for the Republic.

Diskusia


hlavna stranka