hlavna stranka

              Fragmenty  
   

Premiér:  "Třetí odboj měl své oběti, vězněné, umučené i popravené"

Premiér předal osobní vyznamenání bratrům Josefu a Ctiradu Mašínovým. Čestnou plaketu s medailí předsedy vlády osobně převzal Josef Mašín v rezidenci velvyslance ve Washingtonu i za bratra Ctirada. Plaketa byla předána jako ocenění za to, že se bratři Mašínové spolu s Milanem Paumerem aktivně postavili na odpor proti komunistického režimu. Milanu Paumerovi předá premiér vyznamenání po svém návratu do vlasti. Ctirad Mašín se slavnostního předání nemohl zúčastnit. S udělením ocenění trojici mužů vyjádřil předseda Mirek Topolánek naději, že tento akt povede k celonárodní diskusi o třetím odboji a k usmíření. "Rozhodl jsem se ocenit bratry Mašíny, protože je potřeba ocenit třetí odboj," řekl premiér Mirek Topolánek a dodal: "Na bratrech Mašínech a jejich otci je vidět, že boj za svobodu a proti totalitě je vždy stejný. Vždy je to proti nějakému násilí. Bratři Mašínové bojovali se zbraní v ruce. Třetí odboj měl své oběti, vězněné, umučené i popravené."  Čestná plaketa není státním vyznamenáním, ale nově vzniklým osobním oceněním předsedy vlády. Uprostřed plakety je medaile s kamenem, na kterém je vyrytý český lev a medaile je osázená českými granáty. Vyznamenání bylo zatím uděleno 27.2.2008 vězněnému kubánskému disidentovi Oscaru Bissetovi odsouzenému k 25 letům vězení a také in memoriam Tomu Lantosovi při zahájení činnosti takzvaného Českého klubu (Czech Caucus) v Kongresu USA. Plaketu za nedávno zesnulého předsedu zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů převzala vdova Annette Lantosová. Český klub tvoří členové obou komor Kongresu z obou hlavních politických stran. Jeho posláním má být především podpora českých zájmů při parlamentním rozhodování. Josef Mašín v rozhovoru pro Českou televizi premiérův krok ocenil. "Boj proti komunismu byl vždy správný," uvedl J. Mašín. Na adresu negativní reakce části české veřejnosti reagoval poukázáním na nebezpečí, která s sebou nese neznalost historie. V této souvislosti zdůraznil důležitost nedávného otevření Ústavu pro studium totalitních režimů: "Veřejnost musí být seznámena s tím, co se v éře komunismu skutečně dělo." 

Medaile pro Josefa Mašína - krok správným směrem

Jan Kopal 

            Je vidět, že se premiéru Mirku Topolánkovi podařilo udělat krok správným směrem. Ocenění Josefa Mašína je krokem k rehabilitaci a k uznání III. protikomunistického odboje, ke kterému ani v dnešní době není vůle a mnohým politikům k tomu chybí osobní odvaha. Ovšem nemůžeme to chtít po bývalých bolševicích, kteří na politické scéně působí v nových kabátech se starými myšlenkami jako např. Rychetský, Jičínský a jiní "právní experti". Od těch bychom mohli očekávat alespoň to, že jako krysy zalezou do kanálů a budou se kát ze svých hříchů, zločinů, chyb a omylů. To, že se už našel nějaký zavilý „komundíra“, který na premiéra neváhal podat trestní oznámení, vypovídá jen o jeho vlastní malosti a ubohosti. Brettschnederové a Moravcové zkrátka prozatím nevyhynuli.... Je třeba ocenit skupinu bratří Mašínů an bloc, a to včetně mrtvých hrdinů. Nebyli sami, jde i o další bojovníky s komunismem, kteří dodnes živoří, kdežto jejich katani jsou stále u lisu politické i ekonomické moci. Je nejvyšší čas připravit konečné zúčtování s rudými zločinci. Nelze přitom spoléhat jen na Boží mlýny, které jak známo melou jistě, ale pomalu. I světská spravedlnost by je měla dostihnout na tomto světě. Není-li již to možné, alespoň morální odsouzení spravedlivého soudu dějin.

Milan Paumer: "Pro Krista Pána dělejme s tím něco! "

Michal Haslinger

Člen odbojové skupiny bratří Mašínů, bývalý příslušník československého protikomunistického odboje Milan Paumer převzal v úterý 4. března v Kramářově vile z rukou předsedy vlády ČR Mirka Topolánka Čestnou plaketu předsedy vlády ČR. Pan premiér chce tímto krokem rozpoutat diskuzi o komunistické minulosti.

 „Milan Paumer patří ke skupině, která se po nástupu komunismu, kdy komunismus vyhlásil válku vlastním občanům, postavila proti režimu a chtěla bojovat za osvobození Československa od totalitního režimu. Často se diskutuje o obětech. Myslím si, že bychom měli uvést celou řadu srovnání, kolik lidí například zemřelo na drátech vysokého napětí při pokusu opustit totalitní zemi, kolik lidí zemřelo v komunistických lágrech a podobně,“ řekl předseda vlády Topolánek při slavnostním předání plakety.

Součástí slavnostního aktu předání čestné plakety předsedy vlády ČR byla i stručná reflexe tématu třetího odboje. Milan Paumer je jedním z pětičlenné skupiny, která se začátkem října 1953 rozhodla utéct za železnou oponu. Po dramatickém útěku přes Východní Německo, který trval 29 dnů, se M. Paumerovi a bratrům Mašínům podařilo dostat do amerického sektoru Berlína. Dva členové skupiny, Zbyněk Janata a Václav Švéda, byli dopadeni a po vydání do Československa popraveni. Milan Paumer po příchodu do Spojených států amerických vstoupil do americké armády, v rámci služby byl vyslán do Koreje. Po vypršení pětiletého závazku se usadil na Floridě, kde pracoval jako údržbář, dělník v leteckých opravnách a taxikář. Do důchodu odešel v roce 1998. Do České republiky se M. Paumer vrátil v roce 2001, dodnes se aktivně účastní politického dění.Podle premiéra je nyní velká příležitost mluvit o minulosti, vyrovnat se s ní a zabránit návratu toho, co bylo v dějinách Československa špatné.

 

„Já bych chtěl poprosit, abyste nám dali možnost vysvětlit všechny okolnosti našeho odboje neboť vidím spoustu neinformovanosti. Byl jsem překvapen, když po čtyřiceti letech jsem po návratu z Miami domů zjistil, že ti, co rozbili demokracii, tu stále ještě jsou v parlamentě. Nechápu, proč tu Komunistická strana existuje, když každý musí vidět, že jediný problém, který tady máme, je ten, že tu máme komunisty. Je neuvěřitelné, že komunisté nám říkají v televizi, že musejí opravovat názory politických stran. Pro Krista Pána dělejme s tím něco! Nestačí jen si o tom povídat,"  řekl našemu listu Milan Paumer.

hlavna stranka