hlavna stranka

PRIMÁTOR LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA OCENIL IN MEMORIAM MILANA GREŠU ZA DLHOROČNÚ PRÁCU V OKRESNOM VÝBORE SLOVENSKÉHO ZVÄZU VOJENSKÝCH TÁBOROV NÚTENÝCH PRÁC - POMOCNÝCH TECHNICKÝCH PRÁPOROV

Zdieľaj  | http://www.mikulas.sk/sk/samosprava/oznamy.php?lmd=6203

Šéf radnice ocenil osobnosti, kolektív a cirkevný zbor

Mesto Liptovský Mikuláš

https://www.facebook.com/MestoLM/?fref=nf

4 január,  
V rámci Novoročného koncertu, ktorý sa uskutočnil v Dome kultúry, primátor Ján Blcháč slávnostne odovzdal ocenenia mesta. Cenu primátora dostali Ján Drobčo (za osobný prínos v zdravotníctve), Karol Špánik (za kultúrnu a športovú činnosť), Milan Grešo in memoriam (za dlhoročnú prácu v okresnom výbore Slovenského zväzu vojenských táborov nútených prác) a kolektív MHK 32 Liptovský Mikuláš-juniori (za dosiahnuté výsledky v roku 2015). Čestné občianstvo mesta získal Vladimír Stankoviansky (za mimoriadne výsledky pri zveľaďovaní mesta...). Cenu mesta dostal Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. (pri príležitosti 230. výročia posvätenia hlavného mikulášskeho chrámu), Jaroslav Lehotský (za prínos v oblasti verejnej správy), Ivan Piaček (za rozvoja mesta v oblasti športu) a Jaroslav Bartánus (za založenie a činnosť v Klube M. R. Štefánika LM).

Fotka používateľa Mesto Liptovský Mikuláš.

Fotka používateľa Mesto Liptovský Mikuláš.

Fotka používateľa Mesto Liptovský Mikuláš.

Fotka používateľa Mesto Liptovský Mikuláš.

Páči sa mi toKomentár

Zdieľať

hlavna stranka