hlavna stranka

Poďakovanie


Zdieľať  | 

Prajeme všetkým našim členom a sympatizantom všetko najlepšie, zdravie a veľa šťastia v roku 2024, ktorý dúfajme, že bude lepší ako ten predošlý.

Ako sme Vás informovali bývalá vláda sa k nášmu združeniu správala obzvlášť macošský a v porovnaní s dotáciami poskytovanými iným združeniam rezortom MV SR podľa zákona č. 526/2010 Z.z. bola dotácia pre SZBPV od roku 2020 kedy sa stal ministrom vnútra Roman Mikulec diskriminačná a doslova likvidačná. Ministerstvo vnútra sa k nášmu združeniu správalo ako k ideologickému nepriateľovi.

Napriek nepriaznivej finančnej situácii, vďaka vašej pomoci, či už poskytnutím 2% zo zaplatenej dane alebo finančnými darmi sa nám podarilo  vydať dve publikácie, ktorí získali cenu najkrajšia kniha roka 2021 a 2022.  Uskutočnili sme v rámci našich možností niekoľko pietnych spomienkových akcii o ktorých sme informovali na našej webovej stránke. Poskytovali sme bezplatne právnu pomoc vo veci oprávnených nárokov našich členov.

Po prijatí diskriminačného zákona na základe politickej objednávky ortodoxného kresťanského  krídla  OĽaNO, ktorý podmienil  zvýšenie príplatku k dôchodku len tým politickým väzňom, ktorým ÚPN  priznal po podaní  žiadosti postavenie veterána protikomunistického odboja  sme napadli zmenu metodiky a postupu ÚPN. Paradoxne ÚPN vyrobil tzv. veteránov  z členov reholí, ktorí neboli odsúdení ako politickí väzni, neboli vo vojenských pracovných táboroch ani násilne odvlečení NKVD.  Nakoľko od roku 2021 ÚPN traumatizuje obete komunizmu  a stalinských gulagov zamietaním žiadosti, budeme aj naďalej žiadať zvýšenie príplatku k dôchodku všetkým politickým väzňov tak ako tomu bolo od prijatia zákona v roku 2007, ktorý po novelizácii zvyšoval príplatky k dôchodku všetkým politickým väzňov v zmysle ust. § 6 zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z.

Touto cestou vyslovujeme vrelé poďakovanie všetkým, ktorí nám v roku 2023 poskytli 2% zo zaplatenej dane: Gabriela Schmidtová - Poprad, Gabriela Guothová -Spišská Nová Ves, Jaroslav Bačo -Košice, František Bednár-Poprad, Peter Zeman-Šuňava, Marek Medvecký -Košice, Lukáš Varhoľ- Šarišské Michaľany, Viliam Schmidt-Poprad.

ako aj darcom za ich finančné dary. 
Okrem viacerých nemenovaných to boli :

Meno Finančný príspevok
Lea Haraklyová 398
MUDr. Emil Scholz 50
Ján Szabo 45
Rodina Čurilová 40
Rodina Čarnoká 40
Mária Svitanová 30
Imrich Adamkovič 30
Rodina Krempaská 30
Dr. Milota Zelinová 30
Rodina Medlenová 30
Rodina Dóžová 20
Beata  Mandzáková 20
Rodina Buxová 20
Mária Wawreková 20
Vladimír Brejka 15
Svetové združenie bývalých politických väzňov

hlavna stranka