hlavna stranka

You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

Poďakovanie Popradu a Slovákom za humanitárnu pomoc ľuďom postihnutých tragickými udalosťami na Ukrajine


Zdieľať  | 
V aule Spišskej katolíckej charity v Poprade, 5. januára 2023, 25 členný detský folklórny súbor  Rytm z mesta Nižin na Ukrajine, svojím vystúpením vyjadril poďakovanie za humanitárnu pomoc obetiam vojnového konfliktu. Súbor predstavila jeho vedúca  a choreografka  zaslúžilá umelkyňa Ukrajiny Tymošenko Galina Ľvovna. Organizátormi vystúpenie boli Tatjana Zaričenko a člen predsedníctva Svetového združenia bývalých politických väzňov Peter Klyučkovič, ktorý je zástupcom Užhorodského spolku Slovákov. V úvode členov súboru privítal prednosta Okresného úradu v Poprad Dr. Jozef Bednár, ktorému patrí vďaka za uskutočnenie tejto slávnosti a organizačnú prípravu s nezištnou pomocou Spišskej katolíckej charity, ktorá poskytla svoje priestory a obdarovala deti súboru Rytm.                        Svetové združenie bývalých politických väzňov


https://youtu.be/0-7Y7iy3Qawhlavna stranka