hlavna stranka

Centrálny pamätník obetí invázie vojsk Varšavskej zmluvy 21. august 1968 v Košiciach


Zdieľať  | 
Chcú protiváhu kontroverznému námestiu. Chystajú nový pamätník, mesto o ničom nevie
https://kosice.korzar.sme.sk/c/23262112/chcu-protivahu-kontroverznemu-namestiu-chystaju-novy-pamatnik-mesto-o-nicom-nevie.html

Na pondelkovom zasadaní mestskej časti Košice-Sever 13. novembra, poslanci miestneho zastupiteľstva za prítomnosti starostu mgr. Františka Ténaia, schválili návrh Svetového združenia bývalých politických väzňov /SZBPV/ na inštaláciu Centrálneho pamätníka obetí invázie vojsk Varšavskej zmluvy na území Slovenska, v príslušnej lokalite MČ Košice – Sever. Predkladateľ návrhu, spisovateľ  a člen Svetového združenia bývalých politických väzňov Štefan Lazorišák,  umiestnenie Centrálneho pamätníka slovenských obetí augustovej invázie vojsk Varšavskej zmluvy z roku 1968  zdôvodňoval faktom, že v Košiciach a okolí bolo do konca roka 1968, dátum odsunu okupačných vojsk trvale ostávali iba vojská Sovietskeho zväzu, celkovo 11 obetí najviac v SR. Zdroj Ivo Pejčoch-Prokop Tomek, Čierna kniha sovietskej okupácie.
Podobný pamätník na Slovensku dosiaľ nie je. Umiestnenie Centrálneho pamätníka obetiam vojenskej invázie 21. augusta 1968 na území SR v Košiciach, s názvom Pamätník slobody, bolo lokalizované do prostredia západného krídla Komenského parku Košice-Sever. V centrálnej zóne pamiatkového objektu budú na spodných kameňoch  vygravírované mená všetkých obetí vojenskej invázie z augusta 1968 na území Slovenska s miestom ich úmrtia. Na výtvarnej realizácii návrhu pamätníka sa podieľali akademický maliar Zbyněk Prokop, sochár Marián Straka a projekčná kancelária DGA Gonos Košice, na prezentácii v zastúpení architektom Jánom Simonidesom. Pamätník má slúžiť aj na kultúrne podujatia spojené s pripomienkou tragických udalostí z  21. augusta 1968. Jeho inštalácia sa predpokladá pri najbližšom výročí pripomienky augustovej okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy z roku 1968, po schválení projektu Mestom Košice a Útvarom hlavného architekta mesta. Rokovania sú v konaní.

Podpredseda SZBPV Štefan  Lazorišák

Vizualizácia „Pamätníka slobody“

MEMORANDUM K ÚSTREDNÉMU PAMÄTNÍKU OBETÍ INVÁZIE
Z  21. AUGUSTA 1968 NA SLOVENSKU

Pri príležitosti 55. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968 mesto Košice, mestská časť Košice-Sever, v spolupráci so Svetovým združením bývalých politických väzňov, zahájili rokovania o umiestnení Ústredného pamätníka obetí augustovej okupácie na Slovensku v centre mesta.
Návrh inštalácie Ústredného pamätníka obetí okupácie 21. augusta 1968 na území Slovenskej republiky v Košiciach, dovedna ich bolo do konca roka 40 / Pejčoch-Tomek, Čierna kniha Sovietskej okupácie / vychádza zo skutočnosti, že Košice boli najviac zasiahnuté inváziou vojsk Varšavskej zmluvy z leta 1968 v našom štáte. Do konca októbra 1968, dátumu odsunu okupačných vojsk, trvale ostávali iba vojská Sovietskej armády, to bolo 11 obetí a asi 200 ťažko a ľahšie zranených. Neraz s trvalými následkami  na zdraví.
Pamätník by preto symbolicky pripomínal všetky tragické udalosti súvisiace s týmto vojenským  incidentom, ktoré sa odohrali na našom území, kde  Košice zaplatili najvyššiu daň na životoch. Mal by pripomínať boj za slobodu a demokraciu pre budúce generácie občanov Slovenska, ktoré nepoznali obdobie komunistického režimu, kde sloboda prejavu, zhromažďovania, cestovania a vlastného názoru nebola samozrejmosťou a bola potlačená nasilu inváznymi vojskami. Pamätník by mal byť mementom pre potrebu zachovania slobody a demokracie, pripomienkou obetí, ktoré za jej obranu museli na Slovensku tragicky zahynúť počas vpádu okupačných vojsk .
Plánované umiestnenie Ústredného pamätníka obetí augustovej okupácie 1968 na Slovensku v Košiciach, je preto lokalizované do priestorov parčíka, návrh Komenského park jeho západná časť blízko Staré mesto, aby bol vhodným miestom aj na verejné zhromaždenia a mítingy, súvisiace s týmito udalosťami do budúcna. Spomienkový objekt by sa mohol symbolicky nazvať Pamätník Slobody, čím by sme si uctili najvyššiu hodnotu spoločenského života, ľudských práv a obetí, ktoré padli za jej zachovanie pre ďalšie generácie. Jeho inštalácia sa odhaduje pri najbližšom výročí pripomienky augustovej okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy  v  roku 1968.
Projekt sa realizuje v spolupráci so Svetovým združením bývalých politických väzňov, mestskou časťou Košice-Sever a mestom Košice, po schválení. Rokovania sú v konaní. Objekt Ústredného pamätníka obetí okupácie 21. augusta 1968 na území Slovenska v Košiciach, by sa mal stať dôstojným symbolom mesta Košice, mesta kultúry, slobody a tolerancie.

Za Svetové združenie bývalých politických väzňov             - Štefan Lazorišák
Za mestskú časť Košice-Sever, starosta                            - Mgr. František Ténai

V Košiciach august 2023

hlavna stranka