hlavna stranka

Účasť členov Svetového združenia bývalých politických väzňov v cykle zážitkového učenia pre študentov Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

25. novembra 2022  sme sa zúčastnili  v rámci ďalšieho cyklu zážitkového učenia s názvom „Sloboda ako základná identita človeka“ na stretnutí so študentmi 3. ročníka Súkromnej strednej odbornej školy Ul. 29.augusta  v Poprade. Pozvanie sme vďačne prijali a touto cestou oceňujeme prístup vedenia školy k potrebe vzdelávania študentov a formovania ich pohľadu na udalosti v čase porušovania základných ľudských práv a slobôd minulým režimom.
V úvode podujatia vystúpil zástupca Ústavu pamäti národa Mgr. Ján Endrődi, ktorý oboznámil študentov s činnosťou tejto inštitúcie. Predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov František Bednár predstavil históriu združenia a informoval o odhalených pamätných tabuliach  a publikáciách vydaných združením.
Hodnoty slobody a demokracie  boli precítené v životných príbehoch pozvaných hostí - pani Aurélie Čarnokej, ktorej otec bol ako účastník SNP zajatý a prešiel viacerými nacistickými koncentračnými tábormi,  napriek tomu ostal v nemilosti komunistického režimu po emigrácii jeho syna do Kanady. Otca pani Eleonóry Kručinskej násilne odvliekli jednotky NKVD do stalinského gulagu kde zahynul, dodnes nevie ako a kde je pochovaný.  Rodina pani    Eleny Bačkorovej  zažila  praktiky proti živnostníkom po nástupe komunistického režimu a ich pokračovanie v čase normalizácie.  Pre  jej nesúhlas s okupáciou 21. augusta 1968 jej  znemožnili získanie vysokoškolského vzdelania.
Podujatie bolo obohatené o pôsobivé  hudobné a poetické vystúpenia študentov školy.
Za pozvanie  a vysoko profesionálny priebeh podujatia vrele ďakujeme všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí tento cyklus zážitkového učenia pripravili.

                                                Svetové združenie bývalých politických väzňov 


https://youtu.be/4dz7Ma7Gyao



Fotoalbum:
https://ssosta.edupage.org/#photos:album:157





hlavna stranka