• hlavna stranka


  Účastníci členskej schôdze Svetového združenia bývalých politických väzňov vyzvali na zjednotenie a odsúdili relativizovanie zločinov stalinizmu a nacizmu

  4. júna 2022 sa na Mestskom úrade v Poprade uskutočnila riadna  členská schôdza Svetového združenia bývalých politických väzňov (SZBPV). Predseda združenia predniesol správu o činnosti za roky 2020-2021 a informoval o   poskytovaní  dotácií za roky 2020-2021, podaní antidiskriminačnej žaloby proti MV SR  a stave hospodárenia. 
  Delegáti  zvolili 13 členné predsedníctvo, kontrolnú a revíznu komisiu, hospodára,   schválili zmenu stanov, návrh na spojenie občianskych združení zastupujúcich politických väzňov a prijali uznesenie. Podľa nových stanov  sa členská schôdza  bude konať každé tri roky. Členská schôdza schválila spoluprácu združenia s Ing. Karolom Rosenbergom z KPVS pri zastupovaní členov združenia vo veci  prieťahov a arbitrárneho  postupu ÚPN pri vybavovaní žiadosti o priznanie veterána protikomunistického odboja po nadobudnutí účinnosti novely zákona č. 365/2020 Z.z., prijali vyhlásenie k relativizovaniu zločinov stalinizmu a nacizmu, diskriminačnej novele zákona č. 365/2020 a necitlivému postupu ÚPN pri prejednávaní žiadostí, ktorý znevažuje a traumatizuje obete komunizmu.
  Predsedníctvo následne zvolilo za predsedu  Františka Bednára a štyroch podpredsedov.

  Predseda združenia zdôraznil nevyhnutnosť zachovania historickej pamäte, čo je hlavným poslaním združenia, rozšírenie členskej základne o rodinných príslušníkov a mladých ľudí a spojenia všetkých troch organizácii na Slovensku do jednej spoločnej organizácie tak ako je to v prípade Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB).
  Zdieľať  | 
  You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

                             
  Správa o činnosti SZBPV za roky 2020 – 2021

  Zápisnica z členskej schôdze SZBPV

  Uznesenie prijaté členskou schôdzou

  Vyhlásenie Svetového združenia bývalých politických väzňov prijaté na členskej schôdzi 4. 6. 2022 v Poprade

  So znepokojením a veľkým smútkom sme prijali správu o vojnovom konflikte  na Ukrajine. Ako každý vojnový konflikt, ktorého sme svedkami od konca 2. svetovej vojny aj súčasný vojnový konflikt na Ukrajine nie je len  obrovským zlyhaním ale predovšetkým je obrovskou tragédiou na ktorú doplatia vždy  obyčajní ľudia, ktorí ju nespôsobili. 
  Politickí väzni, ktorí si pamätajú časy studenej vojny kedy boli na území ČSSR umiestnené sovietske rakety s jadrovými hlavicami SS 20 a na území západnej Európy americké rakety  s plochou dráhou letu Pershing II sa nádejali, že po rozpade Varšavskej zmluvy a stiahnutí vyše polmiliónovej armády z bývalej Nemeckej demokratickej republiky a Československa sa Rusko po rozpade komunizmu stane súčasťou Európy, ktorá bude kresťanská  a časy studenej vojny sa definitívne skončia. Za  zločiny stalinizmu a komunizmu nenesú zodpovednosť obyčajní ľudia v Rusku, ktorí sa stali obeťami politického systému rovnako ako občania bývalého Československa.
  So znepokojením preto prijímame správy o vymazávaní pamäte a relativizovaní zločinov stalinizmu v Ruskej federácii. Ruský súd nariadil zrušenie ľudsko-právnej organizácie Memoriál, ktorá sa zaoberala dokumentovaním  zločinov stalinizmu. Tisíce našich občanov bolo násilne odvlečených NKVD do pracovných táborov správy Gulag.
  Rovnako so znepokojením  sledujeme nárast neonacizmu a relativizovanie zločinov spáchaných kolaborantmi nacistov a fašistov, podľa ktorých sa premenovávajú ulice a ktorým sa stavajú sochy.  Označovanie zločincov, ktorí sa podieľali na vyvražďovaní civilného obyvateľstva a holokauste  za národných hrdinov je urážkou ich  obetí rovnako ako oslavovanie a obdivovanie  Stalina a členov politbyra, ktorí zriaďovali Gulagy, ktorých obeťami je posiate celé územie bývalého ZSSR.

  Po začatí vojny na Ukrajine  sa mnohí tí, ktorí nemali záujem o obete gulagov a augusta 1968  začali predbiehať v protiruských aktivitách. Po pomaľovaní Slavína v Bratislave sa v Prešove začali odstraňovať symboly bývalého Sovietskeho zväzu z pamätníkov padlých vojakov a  spustila sa petícia za odstránenie pamätníka. Mesto Prešov    však   neobnovilo  zvýhodnené cestovné  v MHD pre násilne odvlečených do Gulagov a politických väzňov, ktoré bolo pred niekoľkými rokmi zrušené,  hoci sa v Košiciach a Bratislave po viacerých žiadostiach tieto zľavy obnovili.
  Od roku 2007 sme sa márne zasadzovali o inštalovanie centrálneho pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Košiciach, kde bolo najviac obetí. Pokúšali sme sa o to opäť pred dvoma rokmi v súvislosti s vydaním publikácie August 1968 a Košice.  Memorandum k ústrednému pamätníku obetí invázie z 21. augusta 1968 na Slovensku, zverejnené v médiách, napriek prísľubu nakoniec podpísal len  zástupca združenia Štefan Larorišák  a starosta mestskej časti Košice –Staré mesto. Z prísľubu vedenia Mesta Košice a VÚC o podpore projektu a  poskytnutí vhodného miesta pre pamätník nakoniec nebolo nič.
  Bohužiaľ našu žiadosť o  poskytnutie finančného príspevku na opravu havarijného stavu múru jediného Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 so štatistikou obetí na Slovensku zamietla  prezidentka Zuzana Čaputová, rovnako ako ministerstvo vnútra a obrany zatiaľ nevzali v úvahu.

  Po vyše 30 rokoch od novembra 1989 sa v plnej nahote ukázali následky tzv. hrubej čiary a nevysporiadania sa s komunistickým režimom a jeho zločinmi. Na Slovensku nikdy neplatil lustračný zákon, bývalý šéf ŠtB Alojz Lorenc stál ako bezpečnostný  analytik v pozadí finančnej skupiny Penta, ktorej zakladatelia študovali na prominentnej škole pre diplomatov pod kuratelou KGB v Moskve. Tí istí absolventi pôsobili v rezorte zahraničných vecí. Archívy Vojenskej  kontrarozviedky nesmeli byť 15 rokov odtajnené.
  Ďalším žalostným dôkazom je skutočnosť, že bývalí funkcionári KSČ a príslušníci ŠTB a VKR poberajú nadštandardné výsluhové dôchodky aj naďalej po pozastavení účinnosti zákona Ústavným súdom SR o odobratí nezaslúžených benefitov na základe návrhu opozície, zatiaľ čo ich obete kádruje a traumatizuje Ústav pamäti národa, ktorý hľadá zámienky ako im nepriznať príplatok k dôchodku svojvoľným a účelovým  výkladom zákona o protikomunistickom odboji.  

  V Poprade 4. 6. 2022

  Svetové združenie bývalých politických väzňov

  hlavna stranka