hlavna stranka

Predsedom súčasnou koalíciou protežovanej Konfederácie politických väzňov (KPVS) sa stal zamestnanec ÚPN Peter Chromý, ktorý sa špekulatívne vydáva za politického väzňa !

Žiadosť Ministerstvu obrany ČR a Národnému archívu ČR o poskytnutie informácie o bývalom dôstojníkovi ČSĽA Petrovi Chromom

Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
Bohužiaľ situácia v združeniach zastupujúcich politických väzňov  je zrkadlom rozdelenej spoločnosti na Slovensku a smerovania po novembri 1989.

Svetové združenie bývalých politických väzňov je jediným z  troch združení zastupujúcich politických väzňov v ktorého vedení nebol žiadny spolupracovník Štátnej bezpečnosti. Zrejme preto ako aj pre kritické postoje uverejňované na webovej stránke www.szcpv.org je v nemilosti každej vlády a obzvlášť súčasnej, ktorá mu priznala najnižšiu a už druhý rok likvidačnú dotáciu vo výške 4 000 eur.  Pre porovnanie „protifašistickí bojovníci“ dostali od MV SR 250 000 eur  a protekčná KPVS 80 000 eur. Združenie preto v júli 2021 podalo  antidiskriminačnú žalobu, v ktorej Okresný súd Bratislava I. už vyše roka nekoná ako potvrdzuje odpoveď s ospravedlnením predsedu súdu z 12. 10. 2022.

Po zamatovej dohode s komunistami a ich prisluhovačmi z ŠtB a VKR bolo nežiaduce, aby sa politickí väzni stali relevantnou politickou stranou. Práve preto sa do vedenia dostali pri vzniku KPVS  bývalí agenti ŠtB.

Pripomíname, že prvým predsedom  KPVS od 31. 3. 1990 do 23. 6. 1999 bol informátor ŠtB JUDr. Július Porubský. Po rozdelení KPVS a zmene názvu na Zväz protikomunistického odboja (ZPKO) bol predsedom  do 18. 5. 2001

priezvisko

meno

dátum narodenia

krycie meno

kategória

registračné číslo

séria

kraj

poznámka

 

Porubský

Július

07.02.1927

Ovruč

informátor

9634

II

Bratislava

 

 

https://www.upn.gov.sk/projekty/regpro/vysledky-vyhladavania/?priezvisko=Porubsky&meno=julius&krycie_meno=ovru%C4%8D
Dokument z archívu MV Praha: Dr. Julius Porubsky usvedčil v priebehu vyšetrovania "Katolíckej akcie" rehoľnú sestru Makariu z napomáhania pri ilegálnom odchode do zahraničia
http://www.szcpv.org/18/obr/porubsky.pdf
Jozef Vicen, informátor ŠtB bol predsedom ZPKO od 17.6.2003 do 31.5.2006

priezvisko

meno

dátum narodenia

krycie meno

kategória

registračné číslo

séria

kraj

poznámka

 

Vicen

Jozef

14.12.1921

Parek

informátor

2837

TS

Bratislava

 

 

https://www.upn.gov.sk/projekty/regpro/vysledky-vyhladavania/?priezvisko=Vicen&meno=Jozef&krycie_meno=Parek
Posudok Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky na Jozefa Vicena
http://www.szcpv.org/07/upn/upn6.html
Anton Srholec, agent ŠtB bol  predsedom novej KPVS, ktorá sa odčlenila v roku 1999, od roku 2008 do roku 2016

priezvisko

meno

dátum narodenia

krycie meno

kategória

registračné číslo

séria

kraj

poznámka

 

Srholec

Anton

12.06.1929

Skala

agent

12028

II

Bratislava

 

 

https://www.upn.gov.sk/projekty/regpro/vysledky-vyhladavania/?priezvisko=Srholec&meno=Anton&krycie_meno=skala&kategoria=A
Svedectvo bývalého príslušníka PTP Ondreja Bartka Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. (Ježiš Kristus)
http://www.szcpv.org/20/svedectvo.html
JUDr. Anton Tekuš, bol predsedom právnej komisie a členom predsedníctva odčlenenej KPVS od roku 1999 až do smrti.

priezvisko

meno

dátum narodenia

krycie meno

kategória

registračné číslo

séria

kraj

poznámka

 

Tekuš

Anton

31.05.1924

Anton

agent

7269

TS

Bratislava

 

 

https://www.upn.gov.sk/projekty/regpro/vysledky-vyhladavania/?priezvisko=Teku%C5%A1&meno=Anton&krycie_meno=anton
V rozpore so stanovami  inicioval vylúčenie Štefana Pazderu z KPVS. http://www.szcpv.org/10/pazdera.html
Ján Budaj, bol najprv členom KPVS- neskôr ZPKO, potom sa stal členom odčlenenej KPVS, ktorej je šedou eminenciou, kde z titulu člena vlády z pozadia ovplyvňuje výšku poskytovanej dotácie na úkor zníženia ostatným združeniam o polovicu.

priezvisko

meno

dátum narodenia

krycie meno

kategória

registračné číslo

séria

kraj

poznámka

 

Budaj

Ján

10.02.1952

Domovník

preverovaná osoba, agent

23214

II

Bratislava

 

 

https://www.upn.gov.sk/projekty/regpro/vysledky-vyhladavania/?priezvisko=Budaj&meno=jan&krycie_meno=domovnik&kategoria=A

Po smrti Antona Srholca sa z KPVS stal "súkromný podnik"  vtedy 30 ročného  Petra Sandtnera - zamestnanca KPVS z povolania, ktorého jedným zo zdrojov príjmu je dotácia MV SR. Údajne na základe odporúčania Antona Srholca bol zvolený za predsedu v rozpore so stanovami KPVS podľa ktorých mohol byť členom predsedníctva len politický väzeň alebo jeho príbuzný.  Sandtner neskôr stanovy zmenil dodatkami, túto podmienku zrušil a znížil počet členov predsedníctva zo siedmych na troch. Podrobne sme tom informovali na našom webe http://www.szcpv.org/21/stanovisko1.html v príspevku s názvom  „Quo vadis občianske združenia zastupujúce politických väzňov?“ Po kritike člena KPVS Petra Klyučkoviča, ktorému Sandtner odmietol poskytnúť správu o hospodárení a údaje o výške odmien funkcionárov, KPVS 13. 9. 2022 na tzv. „Valnom zhromaždení“ na ktorom sa zúčastnilo 32 členov KPVS,  zvolilo za predsedu KPVS zamestnanca ÚPN a bývalého absolventa Vysokej vojenskej školy pozemného vojska vo Vyškove Petra Chromého.

Tajomník KPVS Ing. Karol Rosenberg, ktorý ako jediný našiel odvahu  poukázať na účelovú zmenu metodiky ÚPN pri posudzovaní  žiadostí o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja  v súvislosti s diskriminačnou novelou zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov, z KPVS vystúpil pre nedostatok podpory zo strany tohto združenia.

25. októbra 2022 novozvolený predseda KPVS  Peter Chromý zvolal mimoriadne valné zhromaždenie do Kráľovian v pošte 20 členov, ktorého hlavným bodom bolo vylúčenie Petra Klučkoviča z KPVS, ktorého pozval ako hosťa.

V súvislosti s osobou nového predsedu KPVS zverejňujeme  závažné e-mailové oznámenia a dotazy Ing. Karola Rosenberga adresované,  KPVS, ÚPN,  MS SR, kancelárii prezidenta a ďalším.

Dotaz ohľadne nového predsedu KPVS
Karol Rosenberg <karolrosenberg@gmail.com   2. novembra 2022, 12:27
Komu: Konfederácia politických väzňov Slovenska <kpvs.kpvs@gmail.com>,

Dobrý deň
Chcem sa len opýtať či novozvolený predseda KPVS p. Peter Chromý nebol pred r. 1989 členom náhodou členom Ksč, a to s ohľadom na štúdium na vojenských školách ?, kde predpokladám, že zrejme všetci študujúci "museli byť povinne" v Ksč. Zodpovedanie tejto vážnej otázky považujem za nevyhnutné, a je nutné ju korektne overiť a zodpovedať.
Ďakujem za spätnú informáciu.

 Facebook: https://www.facebook.com/ustav.pamati.naroda/posts/10156293347423668/
Ústav pamäti národa
13. február 2019  ·
Bývalý politický väzeň, člen Konfederácie politických väzňov Slovenska a zamestnanec Ústavu pamäti národa Peter Chromý dnes oslavuje 60. narodeniny.
Študoval na Vojenskom gymnáziu SNP v Banskej Bystrici a na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove. Bol vyradený ako poručík a nedobrovoľne nastúpil do VÚ 8522 Cheb, kde vykonával funkciu veliteľa čaty a neskôr veliteľa roty. Keďže Peter Chromý pochádzal z neúplnej rodiny a jeho matke diagnostikovali rakovinu, požiadal o premiestnenie do posádok Nitra alebo Bratislava na Slovensku. Jeho žiadosť bola v januári 1984 zamietnutá. Po hrubých urážkach jeho slovenskej národnosti zástupcom veliteľa divízie sa rozhodol neobliecť uniformu, pokým nebude preložený do Nitry alebo Bratislavy. Za toto jednanie bol odsúdený vojenským súdom v Plzni na dvadsať mesiacov nepodmienečne a stratu vojenskej hodnosti. Po jedenástich mesiacoch strávených vo väznici v Želiezovciach bol za dobré správanie prepustený na slobodu.
Koncom decembra roku 1992 bol Peter Chromý Vojenským obvodovým súdom v Plzni rehabilitovaný a bola mu priznaná hodnosť plukovníka za podmienky, že nastúpi do českej armády, čo sa však nestalo. V roku 1997 mu bola priznaná vojenským súdom v Leviciach hodnosť nadporučík a opäť vstúpil do armády. Do zálohy odišiel v roku 2003.
Veľa zdravia a všetko najlepšie!
Zdroj: Peter Sandtner, Konfederácia politických väzňov Slovenska

S pozdravom
Ing.  Karol Rosenberg


Karol Rosenberg <karolrosenberg@gmail.com       2. novembra 2022, 12:48
Komu: sivos <sivos@upn.gov.sk>, Martinkovičová Adela <martinkovicova@upn.gov.sk>, pko <pko@upn.gov.sk>, Konfederácia politických väzňov Slovenska <kpvs.kpvs@gmail.com>

Vážený ústav pamäti národa .
Teraz som zistil na web stránke ÚPN, že p. Petrovi Chromému bol pridelený štatút účastníka aj  veterána PKO pod č. preukazu 719. Žiadam Vás, nakoľko sa jedná o nového predsedu KPVS a dlhodobo napádam spôsob uplatňovania zákona o PKO zo strany ÚPN, o zverejnenie Rozhodnutie ÚPN vo veci ( bez citlivých údajov), či bol menovaný členom KSČ a ako bol u neho preukázaný aktívny PKO v trvaní 12 mesiacov, ako požaduje ÚPN od cca polovice roka 2021 od iných žiadateľov. Ako menovaný, podľa vyjadrení p. Martinkovičovej pred OČTK- právničky ÚPN a teraz už vedúcou Kancelárie ÚPN , "bojoval za slobodu a demokraciu všetkých". Podľa metodiky terajšieho vedenia. Alebo bol v r. 2019 menovanému vydaný štatút účastníka a veterána PKO neoprávnene ?, a potom zrejme neoprávnene poberá príplatky k dôchodku a dostal jednorázový príplatok ?
Je to mimoriadne dôležité, s ohľadom na podané trestné oznámenia a ďalšie podania voči ÚPN, ako dôkaz pre tieto konania alebo nové podania voči ÚPN.
V prípade, že ÚPN odmietne toto Rozhodnutie zverejniť, prosím a vyzývam nového predsedu KPVS , aby tak učinil sám resp. dal súhlas k zverejneniu Rozhodnutia ÚPN .

S pozdravom
Ing.  Karol Rosenberg
Jesenského č. 2059/2,  903 01  Senec
Tel.: 0910932514 / karolrosenberg@gmail.com


Od: Karol Rosenberg <karolrosenberg@gmail.com>
Date: st 2. 11. 2022 o 13:48
Subject: Preverenie prípadu predsedu KPVS


Vážené MS SR

Mám ďalší, zrejme "veľmi závažný" prípad jasnej diskriminácie a nerovnakého posudzovania žiadostí v rôznych obdobiach zo strany ÚPN, a síce prípad novozvoleného predsedu KPVS p. Petra Chromého.
Na základe nižšie priložených správ Vás žiadam, aby ste si tento prípad vyžiadali od ÚPN na posúdenie  - nech sa preukáže z Rozhodnutia ÚPN v tomto prípade, ako bol preukázaný aktívny PKO počas 12 mesiacov u menovaného.
Zdôrazňujem, že ja nenamietam proti 13 ročnej praxi ÚPN od r. 2006-2019, práve naopak, ale len a len proti aplikačnej praxi ÚPN od r. 2021 - počas p. Pállfyho a p. Sivoša.
Toto je prípad už nie "obyčajného žiadateľa", ktorého žiadosť ÚPN zamietlo, ale prípad významného funkcionára, významnej organizácie KPVS. Musia sa jednoznačne a bez pochýb zodpovedať jasné otázky v danej veci.
Žiadam Vám, aby ste konali podľa vyššie uvedeného, a výsledok Vášho posúdenia zverejnili , minimálne informovali adresátov tejto správy. To je nevyhnutné !

S pozdravom
Ing.  Karol Rosenberg


 V  súvislosti s uvedenými skutočnosťami zakladajúcimi dôvodné podozrenie zo zneužívania obetí komunizmu  ľuďmi, ktorí preukázateľne neboli odsúdení za politicky motivované konanie, vydávajúcich sa  za politických väzňov a dokonca aj veteránov protikomunistického odboja,  sme požiadali  Ministerstvo obrany Českej republiky a Národný archív Českej republiky o poskytnutie informácie o bývalom dôstojníkovi ČSLA  Petrovi Chromom.

V žiadnom štáte  by odmietnutie vojenskej služby z osobných a rodinných dôvodov, akým je choroba rodinného príslušníka, nebolo považované za politický dôvod ale dezerciu!

Ak by Peter Chromý ako dôstojník, ktorým sa stal dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia, odmietol službu v armáde z politických dôvodov, ktoré by jasne a jednoznačne deklaroval, zaslúžil by si obdiv a úctu za prejavenú odvahu. V jeho prípade tak tomu však preukázateľne nebolo.

 Ako potvrdzuje video na portály Youtube s názvom „Uvedenie do úradu nového predsedu KPVS“ https://youtu.be/5OSLGbXGYl0  Peter chromý začiatkom októbra 2022 na pietnej spomienke pri soche Antona Srholca verejne vyhlásil, že mu český vojenský prokurátor navrhoval 20 ročný trest za založenie Slovenského štátu, čo sa preukázateľne nezakladalo na pravde a je len ďalšou vymyslenou legendou Petra Chromého, ktorý sa vydáva za politického väzňa.

Vyššie uvedené inštitúcie v Českej republiky sme preto požiadali o poskytnutie týchto informácii:

  1. Či bolo zo strany Petra Chromého podané oznámenie pre národnostné urážky na nejakého dôstojníka ČSĽA počas jeho vojenskej služby?
  2. Či bol Peter Chromý členom komunistickej strany Československa?
  3. Či bol Peter Chromý vyšetrovaný VKR alebo ŠtB pre snahu o založenie Slovenského štátu?

Opäť sa potvrdzuje, že KPVS zneužíva utrpenie politických väzňov a obetí komunizmu pre osobné ciele vypočítavých jednotlivcov, ktorí si z poskytovania dotácii podľa zákona 526/2010 Z.z. urobili zárobkový podnik. Peter Sandtner vyhlasuje, že KPVS má 1 700 členov, údajne najviac z troch združení zastupujúcich politických väzňov. Zníženie počtu členov predsedníctva na 3 členov a účasť 32 členov na valnom zhromaždení však tomu nezodpovedá. Pre porovnanie Svetové združenie bývalých politických väzňov má 13 členné predsedníctvo a účasť na valnom zhromaždení 4. júna 2022 bola oveľa vyššia. Je poľutovaniahodné, že KPVS z tých údajne 1 700 členov už nikoho vhodnejšieho ako bývalého lampasáka ľudovodemokratickej socialistickej armády na  predsedu nenašla.
            Z tohto dôvodu sa obrátime na ministra vnútra SR, aby Sekcia verejnej správy prehodnotila systém poskytovania dotácii výlučne podľa projektu a činnosti a nie podľa fingovaného počtu členov a mŕtvych duší, čo nikto z kompetentných nekontroluje.

Svetové združenie bývalých politických väzňovhlavna stranka