hlavna stranka

Spomienka na zabudnutého autora

Vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach sa 15. decembra o 16.30 na Hlavnej ulici č. 48, v priestoroch hudobného salónika, uskutočnila zaujímavá prezentácia životopisnej knihy zabudnutého košického autora židovského pôvodu, novinára a dramatika, Alexandra Reis Francistyho, Osud skrytý v kufríku.  

Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

Alexander Reis Francisty, prežil holokaust vďaka Tisovým výnimkám, pôsobil v Košiciach 60.-80. roky, bol na rokovaní v Čiernej nad Tisou august 1968. Neskôr publicisticky odstavený. Pracoval aj pre centrálny denník Ľud 1968-69. Československý rozhlas mu odvysielal  13. pôvodných rozhlasových hier. Na sklonku socialistickej normalizácie vynášal texty na Západ. Jednu z nich novela STORY, o živote v opozícii, venoval v decembri 1983 prezidentovi USA Ronaldovi Reaganovi. Nasledovalo sledovanie zo strany ŠtB, zabavenie textov, konfiškácia literárnej pozostalosti. Francisty v tom čase leto 1985, zomrel následkom ťažkej choroby. Texty sa objavili až po Novembrovom prevrate 1989, boli vyňaté z jedného  z archívov KE ŠtB, autorom knižnej publikácie spisovateľom Štefanom Lazorišákom, ktorý sa s Francistym poznal osobne. Jedná sa o výber  dosiaľ nezverejnených disidentských textov, esejí, divadelnej a rozhlasovej hry,  napísaných prevažne v časoch vrcholiacej normalizácie v ČSSR. Knihu vydalo Svetové združenie bývalých politických väzňov za  podpory ŽNO Košice a MVO Ľudia a voda.

Obsiahlu literárnu monografiu, pod názvom Osud skrytý v kufríku, uviedol jej zostavovateľ spisovateľ Štefan Lazorišák, ktorý Francistyho poznal osobne. Jedná sa o dosiaľ nepublikované texty objavené v jednom z archívov košickej správy ŠtB po Novembrovom prevrate 1989. Tam boli po bytovej prehliadke a zabavení Francistyho literárnej pozostalosti uložené po predčasnej autorovej smrti v lete 1985. Francisty sa totiž pokúšal niektoré texty kritizujúce pomery v  socialistickom Československu na počiatku 80.rokov vrcholiacej normalizácie, vyniesť ilegálne na Západ. Jeden text, novela STORY z roku 1983, bol venovaný prezidentovi USA Ronaldovi Reaganovi. Francistyho ilegálny pokus, preniesť disidentské texty na Západ, bol odhalený agentmi tajnej polície v Košiciach a všetky rukopisy skonfiškované. Našťastie však nie navždycky.



Samotný život a osud židovského novinára a dramatika Alexandra Reis Francistyho bol veľmi zložitý. Odrážal politický vývoj v našom štáte od predvojnových demokratických pomerov v Československu, kedy sa roku 1937 narodil, po vznik fašistického Slovenského štátu, kde ako rodený Žid prežil iba vďaka vydaným Tisovým výnimkám. Majetok rodiny bol arizovaný, otec mu padol počas SNP v bojoch na Kremničke a mladý Francisty sa musel pretĺkať v neľahkých povojnových podmienkach už obnovej Československej republiky ako to šlo.



Inklinácia k divadlu a písaniu literárnych, neskôr novinárskych textov, Francistyho napokon priviedla začiatkom 60. rokov až do Košíc, kde sa s malými prestávkami zdržiaval až do svojej smrti na sklonku leta 1985. Vtedy bol už vážne chorý a iba predčasná smrť zabránila, že nebol trestne stíhaný a vzatý do väzby za neustále sa opakujúce pokusy vynášať kritické texty proti vtedajšiemu režimu. Ako novinár a dramatik, rozhlasové štúdia Košice, Bratislava a Banská Bystrica mu odvysielali dovedna asi 13 pôvodných rozhlasových hier, sa Alexander Francisty dostal počas pohnutého obdobia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa až na politické rokovania do Čiernej nad Tisou v auguste 1968. Odvtedy sa jeho názory na politické pomery v našom štáte výrazne zmenili. A z Francistyho, začínajúceho úspešného novinára a dramatika, sa stal ideový odporca systému. Ďalej však publikoval podľa naskytnutých možnosti v oficiálnej tlači a písal hry pre rozhlas. Tie najvýznamnejšie texty, ktoré neboli kvôli dobovým podmienkam určené na publikovanie pre verejnosť, putovali do zásuvky a boli vynášané na Západ. Literárna monografia Osud skrytý v kufríku, zverejňuje práve tieto texty.



Na prezentácii knihy Osud skrytý v kufríku 15. decembra vo Verejnej knižnici Jána Bocatia Košice na Hlavnej ulici č. 48, sa okrem autora publikácie spisovateľa Štefana Lazorišáka zúčastnil aj publicista Vladimír Mezencev, ktorý sa ako novinár koncom 70. rokov spoznal s Alexandrom Reis Francistym v redakcii košického Večera.



Predaj kníh bude k dispozícii na net, vybrané kníhkupectvá  a osobný náklad  prostredníctvom autora publikácie…

Štefan . Lazorišák

PREZENTÁCIA KNIHY OSUD SKRYTÝ V KUFRÍKU Literálny profil zabudnutého autora



hlavna stranka