hlavna stranka

You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

Nestrácajme vieru a nádej ani v ťažkých časoch - novoročné zamyslenie


Zdieľať  | 


Milí bratia, milé sestry, priaznivci a sympatizanti Svetového združenia bývalých politických väzňov, skončil sa už  druhý rok  celosvetovej pandémie  čo poznamenalo životy každého z nás a obmedzilo aj činnosť nášho združenia a naše možnosti sa stretávať.    
Žiaľ okrem koronavírusu k tomu prispel aj prístup  ministerstva vnútra SR, ktoré rozhoduje o výške poskytovanej dotácie, ktorá je v porovnaní s ostatnými občianskymi  združeniami mnohonásobne nižšia a otvorene sa dá povedať  likvidačná. Naše žiadosti o vydávanie časopisu Svedomie, ktorý by nám v týchto zložitých časoch pomohol k  zmierneniu odlúčenia a izolácie v čase obmedzení a zákazov ako aj k vašej informovanosti, žiaľ neboli oslovenými ministerstvami vnútra a kultúry vypočuté a preto naďalej ostávame jediným združením, ktoré  nemá vlastný časopis. Pre pokračujúcu diskrimináciu, ktorá trvá už vyše 20 rokov sme boli nútení podať žalobu na súd pre porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácií.

Prežili sme len vďaka vaším príspevkom a darom začo vám patrí vrelá vďaka.

 Rok 2022 bude žiaľ ešte stále pokračovaním  pandémie koronavírusu, ktorá ľudstvo prekvapila a na ktorú sme neboli pripravení.  Žiaľ  ani v  ťažkých časoch sa nedokážeme zomknúť a jeden druhému pomáhať. Naoko sa hlásime k Bohu a kresťanskej viere ale v skutočnosti tak nekonáme.  Epidémia nebezpečnej infekčnej choroby nás nespojila ale naopak rozdelila.  Slovensko  je opäť rozdelené tak ako bolo rozdelené po nástupe k moci politikov, ktorí sú zodpovední za  najväčšiu krádež v histórii Slovenska ako 15. decembra 2021  uviedol denník Hospodárke noviny  v článku s názvom “Nazývajú ju najväčšou krádežou v histórii Slovenska. Privatizéri si rozporciovali miliardy“ , citujem: „ Aj taký prívlastok dostalo rozpredávanie štátneho majetku po páde komunistického režimu. Zopár vyvolených počas niekoľkých rokov prišlo k astronomickému majetku, na ktorom si postavili neskorší biznis. Mnohí z nich fabriky získané za zlomok ich skutočnej hodnoty vytunelovali a vytiahli z nich miliardy korún. Z ostatných privatizérov, ktorým sa bývalé socialistické štátne podniky podarilo udržať pri živote či dokonca zveľadiť, sú dnes vážení podnikatelia. Len málokto si trúfne pripomenúť im, za akých okolností sa k svojmu bohatstvu dostali.“

Po Mečiarovi, Dzurindovi, či Ficovi,  je dnes  príčinou  rozdelenia verejnosti,  niekedy  hraničiacej až  s nenávisťou, už aj  koronavírus.  Spoločnosť sa rozdelila na očkovaných a neočkovaných z ktorých si niektorí dokonca prajú pre tých druhých  smrť.  

Namiesto  kresťanskej a ľudskej pomoci  blížnemu  mnohí sledujú len svoje politické ciele. Za politických väzňov označujú ľudí s obrovským majetkom ku ktorému prišli vďaka funkciám.  Skutoční politickí väzni však trpeli vo väzniciach nie za nadobudnuté majetky, kontá v bankách, domy na Floride, či zlaté tehličky ale za svoju vieru a presvedčenie, čo im dalo silu vydržať a prežiť peklo komunistických väzníc, sovietských gulagov a  uránových baní.

Od januára 2021 sa ďalšou novelou zákona  o príplatku k dôchodkom politickým väzňom  a zákona o protikomunistickom odboji tým, ktorí  požiadali   Ústav pamäti národa o vydanie preukazu veterána protikomunistického odboja a bol im vydaný alebo bol vydaný manželke alebo sirotám v prípade jeho smrti in memoriam, zvyšuje príplatok k dôchodku a má im byť vyplatený finančný príspevok 1 989 eur. Či tomu tak bude ukáže čas. Žiaľ naše nesúhlasné stanovisko k rozdeleniu  politických väzňov na dve kategórie   predkladatelia novely zákona nevzali v úvahu, rovnako ako neakceptovali naše pripomienky k novele Zákona č. 125/1996 Z.z.  o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému či Zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji.
Mnohí z našich členov, ktorým rodičia zomreli v sovietskych gulagoch  aj rok márne  čakajú na rozhodnutie Ústavu pamäti národa o priznaní veterána protikomunistického odboja. Máme však už informácie, že Ústav pamäti národa začal najnovšie pre vysoký počet podaných žiadostí spochybňovať oprávnenosť vydania rozhodnutí a smrť v gulagu na rozdiel od niekoľkomesačného internovania rehoľníkov, ktorí sú podľa novely veteránmi protikomunistického odboja, nepovažuje za dostatočný dôvod pre vydanie rozhodnutia. Priali by sme si veriť, že nejde o ekonomické dôvody.

Po čiastočnom obnovení  zvýhodneného cestovania v MHD pre obete komunizmu z radov oprávnených osôb v Košiciach a Bratislave   primátorka Prešova opäť zamietla našu žiadosť o obnovenie zvýhodneného cestovania, ktoré   nominantka   KDH pani Turčanová zrušila  ešte v jej prvom volebnom období.

Nedávno sme si pripomenuli desiate výročie úmrtia československého a neskôr českého prezidenta Václava Havla, ako aj vzniku a činnosti Charty 77, kde patril k zakladateľom a k trojici jej prvých hovorcov. Toto výročie bolo priam spojené s mediálnym ošiaľom niektorých kruhov hlavne v Českej republike. Zastávame názor a máme dostatok dôvodov  verejne  uviesť, že skutočnou, najväčšou osobnosťou a hlavou Charty 77 bol  profesor Ján Patočka. V ňom videl režim a hlavne ŠtB  najväčšie nebezpečenstvo, preto hneď v prvopočiatkoch, aj napriek jeho chatrnému zdraviu, ho podrobili neľudským výsluchom, na následky ktorých predčasne zomrel. No ani to štátnej moci nestačilo. Jeho pohrebný obrad bol rušený helikoptérou nad jeho hrobom, dokonca to bolo ešte istené naplno túrujúcimi terénnymi motorkami. Očakávali sme,  že Václav Havel po Novembri 1989 bude spoločne s chartistickou nomenklatúrou iniciovať dôkladné vyšetrenie tohto zločinu, ako aj potrestanie konkrétnych páchateľov, nielen z funkcie prezidenta, ale aj občana. Nestalo sa tak a jediným, ktorý si splnil svoju  morálnu, ľudskú a občiansku povinnosťou bol člen nášho združenia a signatár Charty 77 Vladimír Pavlík, ktorý ešte koncom decembra 1993 podal  podnet na vyšetrenie jeho smrti. Po roku, v decembri 1994 mu bolo oznámené, že bolo zahájené trestné stíhanie dvoch páchateľov, z Prahy a Liberca.
Po piatich rokoch čakania  na výsledky vyšetrovania požiadal príslušné orgány o vyjadrenie. Odpoveď ktorú  dostal 24. 1. 2000  ho šokovala. Súd v Prahe 6, dňa 7. 1. 1997 prišiel k záveru, že sa nejednalo o trestný čin.  Všetci, ktorí sa mali ozvať však pokrytecky mlčali  dokonca nebolo podané ani odvolanie.  Naše združenia  sa preto obráti na príslušné inštitúcie v Českej republike, aby uviedli prečo nebol dodnes za smrť tohto statočného človeka nikto braný na zodpovednosť a prečo sa namiesto potrestanie konkrétnych páchateľov  teatrálne a formálne obviňujú len za usmrtenia na hraniciach starci nad hrobom z radov funkcionárov bývalej ČSSR?

Je nás z roka na rok menej a tri organizácie zastupujúce politických väzňov na Slovensku, Konfederácia politických väzňov, Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja a Svetové združenie bývalých politických väzňov  žiaľ opäť napriek naším výzvam  nenašli k sebe spoločnú cestu, ktorá by viedla k zjednoteniu.

         Čaká nás rok, ktorý bude pre mnohých ťažký vzhľadom na  zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu vo svete v dôsledku pandémie.  Berme to ako varovanie a výzvu. Ľudia sa rútili  nezodpovedne plnou parou „Titanikom blahobytu“ do vlastnej skazy. Príroda nám to dala, dúfajme ešte  včas, najavo.
Je potrebné si zrovnať  priority, prestať ničiť prírodu a začať žít zmysluplne. To za nás politici neurobia.  Slovensko nepotrebuje politikov, ktorí myslia len na budúce voľby ale  štátnikov, ktorí myslia na budúce generácie!

Každý nesieme osobnú zodpovednosť za svoje životy a čo z nich tu zanecháme našim  deťom.   Samotná  bezduchá  materiálna existencia a konzum, vedú nevyhnutne  k mravnej a hospodárskej  deštrukcii na ktorú doplatíme nakoniec všetci. Nestrácajme však nádej a vieru, ktorá nám aj v tých najťažších časoch pomohla prežiť a verme, že s Božou pomocou možno prekonať všetko.  

Ďakujem všetkým  naším priaznivcom  za priazeň aj v tomto roku.  Pokiaľ mi sily a zdravie dovolia, budem  pre naše združenie a jeho činnosť  robiť čo budem môcť.  Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle  Božie požehnanie, zdravie  a nádejeplný  rok 2022.

František Bednár
predseda SZBPV


hlavna stranka