hlavna stranka

Dokedy budú na Slovensku  platiť rozhodnutia komunistickej justície a dokedy sa bude zatajovať pravda o skutočných hrdinoch Slovenského národného povstania?


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
So súhlasom Jána Šinágla  uverejňujeme  z jeho internetového portálu https://www.sinagl.cz/ článok z názvom 75.výročí SNP: Jeden z jeho největších hrdinů kpt. Josef Trojan, správce Baťových statků na Slovensku, stále zapomínán...
Je poľutovaniahodné, že  Vojenská kancelária  prezidentky Zuzany Čaputovej odmietla návrh Jána Šinágla na vyznamenanie kpt. Josefa Trojana, ktorý bol  falošne obvinený, mučený a popravený komunistami. Reportáž z archívu  RTVS pod vedením Jaroslava Rezníka, ktorého otec bol evidovaným spolupracovníkom ŠtB, bola odstránená  a možno ju nájsť už len na YouTube Jána Šinágla.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ktorý sa od nástupu k moci Roberta Fica v roku 2012 stal oficiálnou súčasťou ficovej vládnej politiky a ktorý odvtedy dostáva viac ako dvojnásobne vyššie dotácie od štátu ako politickí väzni, nikdy nemal záujem oceniť skutočných hrdinov komunistami privlastneného SNP a naďalej pestuje falošné mýty o SNP.

75.výročí SNP: Jeden z jeho největších hrdinů kpt. Josef Trojan, správce Baťových statků na Slovensku, stále zapomínán…

Kategorie: Domácí zpravodajství
Zveřejněno: 29. srpen 2019

Trojan JozefPrezidentka na oslavách SNP: Bez povstania by sme neboli tým, čím sme

* * *

Alexandr Solženicin v románu Rakovina píše: „Komunismus skončil, ale stát stejně vypadá jako napadený rakovinou. A přirozeností rakoviny je šířit se, jinak zemře“. To co vidíme dnes kolem sebe mu dává za pravdu.Komunismus je rakovina.Bata Tomas a Jan

* * *

Chtěl se postavit v ozbrojeném boji zločinnému komunistickému režimu, jak dokazují dokumenty CIA ze dne 10.ledna 1950. Tyto příkladné příběhy morálně silných a nezlomných osobností jsou v dnešní době bezcharakternosti a bezpáteřnosti životně důležité pro mravní přežití společnosti a duše národa. Jsou základem každé trvalé prosperity.

Z dokumentu CIA ze dne 11.7.1950:

  1. Kolem 10. ledna 1950, bylo naplánováno ozbrojené povstání na Slovensku. Záložní kapitán Trojan, manažer firmy Bati v Šimonovany-Baťovany, měl k dispozici 6.000 mužůpod svým velením. Kontakt měl s vojenskými posádkami v Banské Bystrici, Liptovském sv. Mikuláši, Rožumberoku, Levoči, Popradu a Bratislavě. Bylo hlášeno dát Trojanovi k dispozici odhadem až celkem 26.000 mužů. Povstání mělo být podporováno maršálem Titem, důvěrným přítelem Trojana. Během Slovenského povstání v roce 1944, byl Trojan velitelem partyzánské jednotky, známé jako "Velitelství štábu kapitána Trojana."
  2. Dne 6. ledna 1950 byl plán vyzrazen a několik lidí bylo zatčeno, včetně velitele levočské posádky, který pak vyzradil podrobnosti o ozbrojeném povstání. Trojan a jeho tým, stejně jako mnoho důstojníků, členů Baťovy tovární milice a ostatní osoby připravené pro povstání, byli zatčeni 8. ledna 1950.

Jménem republiky! Na zásah Josefa Lenárta a jeho manželky, byl osvobozující rozsudek pozastaven už po zákonné lhůtě a dodnes se nedostal k NS! Popraveno bylo celkem 168 odbojářů! Justici komunisti tak zdeformovali, že je stále postižená minulostí. Pohled na mlčící, statečnou manželku a matku pěti dětí kpt. Jozefa Trojana při pietním aktu je zdrcující, vypovídající vše a výzvou všem slušným lidem! Čest památce a odkazu kpt. Jozefa Trojana. Bez hrdinů není svobody. Běda zemi, která své skutečné hrdiny vraždí, zamlčuje a za hrdiny vydává často i zbabělce, podvodníky a zločince!  

 

Kpt. Josef Trojan, další zapomenutý hrdina…

Bude opět při 70.výročí SNP médii zapomenuto jméno jeho velkého hrdiny kpt. Josefa Trojana…?!

Zapomenutý hrdina kpt. Jozef Trojan, spolupracovník J. A. Bati – díl I.

Zapomenutý hrdina kpt. Jozef Trojan, spolupracovník J. A. Bati - díl II.

Zapomenutý hrdina kpt. Jozef Trojan, spolupracovník J. A. Bati - díl III.

Otřesný dokument z roku 1990 o jednom z nejvýznamnějších partyzánských velitelů na Slovensku, dodnes záměrně utajovaném a zapomenutém kpt. Jozefu Trojanovi (od25:40 min. jeho životopis TABU). Byl to druhý Štefánik. Velel slavné Brigádě PAVELběhem SNP. Brzy budou následovat ještě další dva otřesné dokumenty! V letech 1950-1952 dokázal kpt. Jozef Trojan připravit armádu 26.000 mužů, jak dokazují tajné dokumenty americkéCIA! (Mimochodem Tomáš Baťa jn. byl agentem britské tajné služby, ale o tom snad někdy jindy!). Dokument také ukazuje, jak firma Baťa pod vedením Jana Antonína Bati podporovala odboj na Slovensku a londýnskou vládu. Ministr dr. Vavro Šrobár řekl dokonce, že firma Baťa je ministerstvem financí vlády. Dokonce podporovala i komunistický, protinacistický odboj. Kpt. Jozef Trojan byl popraven. Při posledním setkání ho jeho děti nepoznaly. Sadističtí komunističtí bachaři mu vytrhali všechny nehty na rukou i nohou, ztratil vlasy. Návrh své ženy na podání žádost o milost odmítl se slovy: „O milost nežádej, jsem mrzák, chci zemřít.“ Jan Antonín Baťa platil v naší zemi 67 let za kolaboranta a zločince. Naštěstí jeho komunisté popravit nestačili…

Slovenští „Reportéri“ pomlouvají Jana Antonína Baťu pomalu jako komunisté v 50.letech – v symbolický den 7.listopadu…?!

 

Jan Šinágl, 29.8.2019

* * *

Prezidentka na oslavách SNP: Bez povstania by sme neboli tým, čím sme

„… V rozhodujúcej historickej chvíli sa všetci dokázali povzniesť nad to, čo ich rozdeľovalo, dokázali sa dohodnúť, aby sa mohli podieľať  na odstránení hlavnej hrozby vtedajšej doby – nacizmu a jeho ríše zla. 

Tento odkaz povstania, popri jeho protifašistickom a prodemokratickom charaktere, považujem za najdôležitejší. Pretože, tak ako každá doba, aj tá dnešná, má svoje vážne hrozby. V porovnaní s povstaleckou generáciou máme to šťastie, že dnes sa nemusíme so zbraňou v ruke brániť proti nacistickej mašinérii usilujúcej o svetovládu. Ale klamali by sme samých seba, keby sme nevideli, že hrozby sú tu stále prítomné a že aj teraz, po sedemdesiatich piatich rokoch, naliehavo potrebujeme, aby pluralita nebola prekážkou spolupráce. Nemusíme sa vo všetkom zhodovať, aby sme mohli spolu žiť a aby sme sa mohli spolupodieľať na budovaní štátu, ktorý bude slúžiť všetkým svojim občanom. 

Ak sa tak stane, odkaz Povstania si nebudeme iba slávnostne pripomínať, lebo sa zmení na žitý odkaz. Neviem si predstaviť lepší spôsob, akým by sme mohli vyjadriť našu úctu a vďaku všetkým, ktorí sa o Povstanie zaslúžili."

 Presidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová, Banská Bystrica. 29.8.2019


S príspevkom súvisiace:

Další zapomenutý masakr čs. armády – 90 povražděných skautů!

http://www.szcpv.org/11/szpb.html
Pred tým strážili socializmus dnes parazituju na statnych dotaciach.

Podnet  na vykonanie finančnej kontroly použitia  dotácie na rok 2020 vo výške 415 000 eur Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov ako aj  podozrenia z nezákonného  vydávania preukazov na bezplatnú prepravu v MHD neoprávneným osobám z prostriedkov dotácie  a spôsobenia škody veľkého rozsahu dopravným  podnikom v Bratislave, Košiciach, Nitre a Trnavehlavna stranka