hlavna stranka

Vo veku 97 rokov zomrel jeden z posledných väzňov sovietskych Gulagov a člen Svetového združenia bývalých politických väzňov Jozef Tekeli 13. 10. 1923 - 9. 4. 2021

Kniha Jozefa Tekeliho - Novodobé galeje prežité v rokoch 1945-1953

Zdieľať  | 

Narodil sa 13. 10. 1923 v Hrabušiciach v malej obci neďaleko Spišskej Novej vsi. Pochádzal z roľníckej rodiny a bol prvorodený zo siedmych detí. Traja súrodenci mu zomreli a nedožili sa ani dvoch rokov. O rok po tom, čo ukončil ľudovú školu, vypukla II. sv. vojna. Pracoval v poľnohospodárstve a do roku 1942 aj ako robotník. V rokoch 1942 -1944 absolvoval štúdium na Odbornej hospodárskej škole v Spišskej Novej Vsi. V októbri 1944 dostal povolávací rozkaz tak ako všetci chlapci starší ako 16 rokov a musel sa zúčastniť na výkopových prácach spolu so staršími osobami a ženami. Tesne pred koncom vojny vo februári 1945 bol odvedený ako branec do Sekúl, odkiaľ ušiel bez dokladov spolu s priateľmi. 1. mája bol pri kontrole zaistený ako podozrivý, pretože nemal doklady. NKVD ho obvinila zo špionáže a diverzie a v pochybnom procese ho vojenský súd odsúdil na 10 rokov trestu v nápravnopracovných táboroch v ZSSR. V rôznych táboroch prežil v ťažkých podmienkach vyše osem ro­kov svojho života. Na slobodu sa dostal 12. decembra 1953. Neslobodný bol však aj na slobode. Dlho nemohol nájsť primeranú prácu a problémy s kádrovaním sa preniesli aj na jeho rodinu. Po zmene politického systému bol vo februári 1994 plne rehabilitovaný Vojenským kolégiom Najvyššieho súdu Ruskej federácie. Jozef Tekeli bol  jedným z posledných pamätníkov stalinských represií.

Smútiacej rodine a pozostalým vylovujeme hlbokú úprimnú sústrasť.
Posledná rozlúčka s našim bratom Jozefom bude v pondelok 12. 4. 2021 o 13. 00 hod. v Rímskokalotíckom kostole v Spišskom podhradí.

Svetové združenie bývalých politických väzňov vydalo v roku 2009 knihu Jozefa Tekeliho Novodobé galeje prežité v rokoch 1945-1953, ktorej ukážky sú uverejnené na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/sno06/svedectva/tekeli.html a je možné si ju objednať na webovej stránke http://www.szcpv.org/obj/objednavka.html

https://www.upn.gov.sk/sk/prezili-sme-gulag/

Česť jeho pamiatke!

                                   Svetové združenie bývalých politických väzňov

Udalosti z februára 1948 sa dotkli aj podtatranského regiónu

https://www.teraz.sk/slovensko/poprad-udalosti-z-februara-1948-sa-dotkl/310535-clanok.html

https://www.youtube.com/watch?v=yCxAWLYeCjohttps://www.teraz.sk/slovensko/zomrel-jozef-tekeli-jeden-z-poslednych/540785-clanok.html

https://www.postoj.sk/76316/zomrel-jozef-tekeli-jeden-z-poslednych-zijucich-vaeznov-gulagov

https://www.aktuality.sk/clanok/880753/zomrel-jozef-tekeli-jeden-z-poslednych-zijucich-vaznov-gulagov/

https://spis.korzar.sme.sk/c/22634923/zomrel-jozef-tekeli-jeden-z-poslednych-pamatnikov-stalinskych-represii.html

https://dennikn.sk/minuta/2345664/

https://www.cas.sk/clanok/1111461/zomrel-jozef-tekeli-97-jeden-z-poslednych-zijucich-vaznov-gulagov/

https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/bol-jednym-poslednych-stalinskych-gulagoch-zomrel-rodak-vychodneho-slovenska

hlavna stranka