hlavna stranka

Stanovisko k odpovedi primátora Bratislavy vo veci odstránenia diskriminácie obetí komunizmu a obnovenia bezplatnej prepravy v MHD

Odpoveď primátora

Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV

Vážený pán primátor
Ing. arch. Matúš Vallo 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
primator@bratislava.sk                                                                     Poprad 25. 9. 2021

Stanovisko k odpovedi primátora Bratislavy zo dňa 22. 9. 2021 vo veci odstránenia diskriminácie obetí komunizmu a obnovenia   bezplatnej prepravy v MHD

Vážený pán primátor,   ďakujem za Vašu odpoveď zo dňa 22. 9. 2021 na žiadosť o odstránenie diskriminácie  obetí komunizmu a obnoveniu bezplatnej prepravy v MHD v Bratislave.  V odpovedi ste uviedli, že  zľavy pre vybrané skupiny cestujúcich v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) boli navrhnuté ako náhrada za všeobecne deklarovanú bezplatnú dopravu pre vybrané skupiny cestujúcich vo výnosoch ministerstva financií platných pred rokom 1989 pre celé územie republiky. Postupne sa význam týchto celorepublikových výnosov stratil  a boli zrušené. Zabudli ste uviesť, že medzi vybrané skupiny  vtedy patrili funkcionári Komunistickej strany a členovia zväzu protifašistických bojovníkov.
Z Vašej odpovede vyplýva, že z finančných dôvodov nie je možné  aby sa zvýhodnenie týkalo aj občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v BK.

 Podľa prepravnej tarify IDS BK platnej od 1. 7. 2021 nárok na bezplatnú prepravu majú sudcovia Ústavného súdu, ktorý má paradoxne sídlo v Košiciach pričom podmienka trvalého bydliska v Bratislavskom kraji sa v tarife neuvádza. Politickí väzni a obete komunizmu, ktorých sociálna situácia je diametrálne odlišná od sudcov Ústavného súdu,  nárok na bezplatnú prepravu na rozdiel od mesta Košice a Nitry už nemajú. Zaradili ich  do skupiny bonusových zliav a to len tých s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

 K Vašej odpovedi uvádzam, že všeobecne deklarovaná  bezplatná doprava pre vybrané skupiny cestujúcich podľa výnosu ministerstva financií spred roku 1989 sa nikdy nevzťahovala  na bývalých politických väzňov pretože tí boli považovaní za nepriateľov socializmu.  Až po páde komunistického režimu 17. novembra 1989 boli prijaté výnosy, ktoré sa vzťahovali aj na obete komunistického režimu. 
Máte pravdu, že postupne sa význam týchto celororepublikových výnosov ako ich označujete stratil a boli zrušené.  Na obete komunizmu a stalinských gulagov sa  totiž veľmi rýchlo zabudlo a novodobí demokrati im aj to málo úľav začalo postupne rušiť.
Konkrétne Váš predchodca  dnes už nebohý primátor Vtáčnik  v Bratislave zrušil bezplatné cestovné pre členov združení politických väzňov  v Bratislave.  Na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/13/ziadost.html  je uverejnená odpoveď primátorovi Vtáčnikovi v príspevku s názvom   „Odpoveď primátora Bratislavy na žiadosť o zachovanie bezplatného cestovného v MHD pre obete komunizmu“.
Koncom roka 2013  na návrh vtedajšieho námestníka primátora  Jána Budaja bolo bezplatné cestovné v Bratislave obnovené ako  sme o tom informovali na našej webovej stránke
https://www.24hod.sk/v-bratislavskej-mhd-budu-cestovat-zadarmo-darcovia-krvi-aj-odbojari-cl260835.html v článku s názvom  „V bratislavskej MHD budú cestovať zadarmo darcovia krvi aj odbojári“  V článku sa uvádza citujem: "Politickí väzni a bojovníci proti fašizmu mali v minulosti v MHD voľný lístok. Je ich iba hŕstka, do 500, zvyšní už dosiahli vek 70 rokov, kedy majú tak či tak voľný lístok," uviedol vo štvrtok námestník primátora Ján Budaj (Zmena zdola-DÚ), ktorý s návrhom na bezplatné cestovanie pre týchto ľudí prišiel. Platiť nebudú ani ich rodinní príslušníci v priamej línii. "Ich rodiny nesmeli cestovať, študovať, nikto im to dnes nevynahradí ani na dôchodku, ani na platoch," poznamenal Budaj.
V prílohe žiadosti sme Vám zaslali trestné oznámenie na Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ktorý v rozpore s tým čo uvádzal v roku 2013 Slovenský protifašistických bojovníkov  len v Bratislave údajne vydal 5000 preukazov na bezplatnú prepravu neoprávneným osobám z radov mladých ľudí.
K tomuto ste sa vo Vašej odpovedi nevyjadrili, pričom práve táto skutočnosť bola  príčinou  paušálneho zrušenia bezplatnej prepravy, ktoré sa už v Bratislave neobnovilo.  Nikto si však nedovolí kritizovať „posvätnú kravu“, ktorou  aj po novembri 1989 naďalej ostáva  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  a namiesto toho sa radšej paušálne rušia úľavy aj pre obete komunizmu, ktoré na to opäť doplácajú.  Zoznam  oprávnených ešte žujúcich členov s nárokom na bezplatnú prepravu ako jediné združenie pravidelne aktualizujeme na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/sno06/snoMHD.html  o čom informujeme aj dopravné podniky.

S pozdravom
Za Svetové združenie bývalých politických väzňov
František Bednár
predseda

odpoveď primátora

4. Podnet  č. 4 na vykonanie finančnej kontroly použitia  dotácie na rok 2020 vo výške 415 000 eur Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov ako aj  podozrenia z nezákonného  vydávania preukazov na bezplatnú prepravu v MHD neoprávneným osobám z prostriedkov dotácie  a spôsobenia škody veľkého rozsahu dopravným  podnikom v Bratislave, Košiciach, Nitre a Trnavehlavna stranka