hlavna stranka

Pietna spomienka pri príležitosti tretieho výročia odhalenia pamätnej tabule venovanej hokejistovi a účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Babonymu

Anton Babony -zabudnutý hrdina
http://www.szcpv.org/16/hrdina.html

Zdieľaj  | 

Siedmeho novembra 2019 sa pri pamätnej tabuli na Zimnom štadióne v Poprade uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti tretieho výročia odhalenia pamätnej tabule hokejistovi a účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Babonymu. Dcéry Antona Babonyho s členmi Svetového združenia bývalých politických väzňov si položením venca k pamätnej tabuli uctili tohto vzácneho človeka. Priali by sme si, aby sa osobnostiam, ktoré sa podieľali na našej ceste ku slobode, či už v boji proti fašizmu alebo komunizmu, dostalo náležitej podpory zo strany štátu a mesta. Návrh združenia, aby sa podľa Antona Banonyho pomenoval štadión však zatiaľ ostal v zabudnutí. Veríme, že aj týmto krokom prispejeme k ucteniu si pamiatky vzácneho človeka a prispejeme k zachovaniu historickej pamäte pre našu mládež.hlavna stranka