hlavna stranka

Krajský súd Prešov rozhodol, primátor Anton Danko sa má ospravedlniť Popradčanovi Františkovi Bednárovi


Zdieľať  | 

Rozsudkom odvolacieho súdu, ktorý zmenil rozsudok Okresného súdu v Poprade sa po 6 rokoch skončila kauza žaloby podanej v roku 2013 o ochranu osobnosti Františka  Bednára, štatutára  Svetového združenia bývalých politických väzňov,  o ktorom Ing. Anton Danko v rozhovore z roku 2012 pre regionálny týždenník  Podtatranský kuriér v súvislosti s Bednárovým listom na jeho odstúpenie  a  iniciatívou o vyhlásenie referenda na  odvolanie primátora uviedol, že niekoľkokrát súdne trestanému Bednárovi  nebol priznaný štatút politického väzňa.  Zároveň v roku 2012 podal na neho trestné oznámenie za ohováranie a žalobu na ochranu osobnosti.  O Dankovej žalobe rozhodol sudca Okresného súdu JUDr. Radačovský v roku 2016 a ako o tom informovala SITA, Bednár sa mal ospravedlniť listom zaslaným na adresu primátora za časť listu v ktorej uviedol, že mal byť  ohrozený na živote.  Po potvrdení rozsudku Krajským súdom Bednár 25. mája 2017 odoslal list s ospravedlnením na adresu v tom čase exprimátora Danka.

           V novembri 2018  Ústavný súd SR rozhodol o sťažnosti  Františka Bednára a vydal nález, ktorým konštatoval že jeho ústavné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov bolo porušené, priznal mu finančné zadosťučinenie a prikázal súdu, aby konal vo veci bez zbytočných prieťahov

          Rozsudkom  odvolacieho súdu v Prešove, ktorý nadobudol právoplatnosť dňom doručenia 13. 6. 2019, je žalovaný Ing. Anton Danko povinný v lehote do 15 dní od právoplatnosti rozsudku uverejniť na vlastné náklady ospravedlnenie v regionálnych novinách popradského regiónu.hlavna stranka