hlavna stranka

Druhé ukrižovanie Krista

Veľkonočné zamyslenie

Zdieľaj  | 
.

Nastávajúca Veľká noc, najväčší kresťanský sviatok, alebo komerčná príležitosť pre obchodníkov, ktorú ich reklamné pútače avizujú pomaly v čase kedy ešte neskončili Vianoce, nám ponúka príležitosť na   zamyslenie nad súčasným stavom spoločnosti a samotného kresťanstva 21. storočia.

Položme si ruku na srdce, koľkí z tých štatistických 80% kresťanov, by za vieru nasledovalo osud Krista. Asi by ich v našich kostoloch, ktoré pod tlakom nastupujúceho agresívneho konzumného liberalizmu pravidelne navštevuje čoraz menej mladých ľudí, už veľa neostalo. Judášov ochotných za pár strieborných zradiť a zapredať vlastnú rodinu a národ sa však v každom režime našlo a stále nájde vždy viac než dosť. Slovensko sa čoraz viac približuje Európskej únií nielen konzumným spôsobom života ale aj vzťahom k hodnotám kresťanstva a dedičstvu našich predkov.Aký osud by dnes stihol Ježiša Krista? S najväčšou pravdepodobnosťou by ho vyhlásili za blázna, alebo v lepšom prípade by sa stal rebelom, či extrémistom a záujmovou osobou pre políciu. Dnešná Európa totiž už dávno zavrhla svoje kresťanské korene a dedičstvo otcov. V jej ústave už nieje miesto pre Boha! Kristus so svojím učením by sa stal opäť kritikom farizeizmu a morálneho úpadku tak ako pred viac ako 2000 rokmi. S určitosťou by ho obvinili z antisemitizmu a homofóbie, Jeho učenie by pre súčasné zmanipulované média bolo krajne neprípustné a ak by sa preň našlo miesto tak len marginálne snáď na niektorom blogu na internete.

Média dnešnej doby kresťanov presviedčajú o spojení katolíkov a židov spoločným duchovným dedičstvom  s konečným teologickým dialógom s aktuálnym judaizmom.  Spájať Kristovo evanjelium s Talmudom je pokus o zlúčenie nezlučiteľného. Žiaľ Bohu Samotný izraelský národ svojím konaním k tomu dáva očividné dôvody.

Bohužiaľ, krutá realita okupačnej politiky Izraela v svätej zemi je na hony vzdialená božiemu milosrdenstvu a ľudskosti.  „Vyvolený“ národ, ktorý sám zažil v minulosti mnoho utrpenia a ktorý mnohokrát vo vyhnanstve blúdil po cudzích krajinách dnes to isté spôsobuje iným.

Učenie Babylónského Talmudu sa postupne stáva inšpiráciou zákonov sveta vrátane EÚ. Varovanie pred ohrozením základov spoločnosti – tradičnej rodiny sa stáva porušovaním pochybných ľudských práv. V najväčších kresťanských krajinách sa stáva bežným uzatváranie tzv. registrovaných partnerstiev, vrátane zákonom povolenej adopcie detí homosexuálnymi pármi. Pri tomto bohorovnom pošliapavaní Kristovho učenia zodpovedných netrápi porušovanie práva malých detí na skutočnú ľudskú lásku zo strany otca a matky bez ohrozenia ich duševného a telesného zdravia hrozbou pedofílie a sexuálneho zneužitia.  Ak niekto tvrdí, že homosexuálny pár vychová z týchto detí heterosexuálov popiera samotné princípy prírody a prežitia ľudstva. Štatistiky o počtoch sexuálneho zneužívania detí v USA a Európe sú hrozivé a môžu byť ľahostajné len otrlým zdegenerovaným cynikom akých produkuje súčasná spoločnosť. Pokus zaregistrovať politickú pedofilnú stranu  v Holandsku neveští v budúcnosti nič dobré a priamo vnucuje spojitosť s citátmi zo spomínaného Babylónskeho Talmudu. Kultúra smrti a neúcta k životu ovláda súčasnú vymierajúcu Európu. Platená eutanázia a turistika za smrťou do krajín kde je povolená je dnes bežná ako sexuálna  turistika Európanov  do chudobných  krajín.

Toto je cesta ktorá nás v našej zaslepenosti a posadnutosti mamonom nikam nevedie a ak tak len do pekla. Krátkodobý pomyselný ekonomický blahobyt a egoizmus na úkor zničenej prírody a našich potomkov sa nám v budúcnosti kruto vypomsti na našich deťoch, a ich deťoch, ktoré nás za to čo sme im pripravili a zanechali budú preklínať. Táto cesta je zradou samotného Krista a jeho druhým ukrižovaním. Prebuďme sa kým nie je neskoro!

                                                                            
                                                                          Svetové združenie bývalých politických väzňov

Poznámka:
Toto zamyslenie z roku 2008 bolo uverejnené pod názvom Druhé ukrižovanie Krista.http://www.szcpv.org/08/velkanoc.html Po desiatich rokoch boli vynechané len časti týkajúce sa historických dokumentov, pretože na Slovensku je rovnako ako v čase komunizmu trestné vysloviť názor s odvolaním sa na históriu ako sa o tom presvečil redaktor magazínu Zem a vek Eliot Rostas.
Rostas: Sme svedkami poroby a brutálnej fašizácie Slovenska
https://www.napalete.sk/rostas-sme-svedkami-poroby-a-brutalnej-fasizacie-slovenska/
hlavna stranka