hlavna stranka

Podporte činnosť Svetového združenie bývalých politických väzňov v roku 2018 dvoma percentami z Vašej zaplatenej dane

Zdieľaj  | 

Podporte nás dvoma percentami z Vašej dane

Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 50) môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok organizácii, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov.
Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu daňoví poplatníci (FO aj PO) rozhodnúť o účele použitia časti svojich daní priamo na činnosť nejakej organizácie.
SZBPV je jednou z organizácií, ktorá sa v tomto roku uchádza o 2 % z podielu Vašej zaplatenej dane na podporu našej činnosti.
Za Vaše % z dane Vám veľmi pekne ďakujeme!
Svetové združenie bývalých politických väzňov

Tlačivá si môžete stiahnuť tu:

Vyhlasenie  
Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov 

Podrobnejšie informácie o fungovaní mechanizmu poukázania % z podielu Vašej zaplatenej dane nájdete napríklad na www.rozhodni.sk, kde sú k stiahnutiu aj tlačiva pre  fyzické osoby, ktoré si podávajú sami daňové priznania a tiež aj právnické osoby http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/


Vážení členovia a sympatizanti Svetového združenia bývalých politických väzňov, vďaka dvom percentám dane sa v roku 2017 uskutočnili viaceré pietne akcie pripomínajúce obdobie neslobody a vydali sme aj knihu bývalého politického väzňa nebohého Juraja Radziwilla Anoškina Melancholické fragmenty. V roku 2018 si pripomenieme päťdesiate výročie augustových udalostí z roku 1968. Preto by sme chceli pripraviť dôstojnú pietnu spomienku pri jedinom pamätníku obetiam okupácie na Slovensku so štatistikou obetí v Poprade. Budeme Vám veľmi povďační ak nás podporíte v roku 2018 dvoma percentami z dane. Vvyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete stiahnäť z našej internetovej stránky.

           
Aj v roku 2018 opakovane predložíme vláde SR a poslancom NR SR našu žiadosť o odstránenie diskriminácie slovenských politických väzňov, ktorú sme v roku 2016 odoslali kancelárii predsedu vlády SR a ktorá je uverejnená na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/15/novela2.html.  V našom stanovisku k odmietnutiu odškodnenia obetí komunistického režimu sme uviedli, že návrh poslancov OĽ a NO o  zdanení výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB o 50%,  čím malo byť pokryté vyplácanie finančného príspevku  1000 eur obetiam komunizmu,  je nepriechodný kvôli prvkom retroaktivity. Prvý návrh na novelu zákona  bol podaný 5. 11. 2014 a podporilo ho 58 poslancov NR SR z radov opozície a nezávislých.   Opakované podanie zo dňa   23. 10. 2015 podporilo už len 53 poslancov NR SR . Rovnako neprešiel ani tretí návrh v roku 2016 a ani ďalšíe v roku 2017.

Upozorňovali sme na to, že tento návrh je nepriechodný a namiesto neho jej potrebné podať návrh na odstránenie diskriminácie slovenských občanov, z dôvodu prijatia zákona č. 262/2011 Sb. O účastnícich odboje proti komunizmu v Českej republike, ktorý je v zjavnom nesúlade so Zákonom o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. prijatým v Slovenskej republike.   Ani v Českej republike, na rozdiel od Maďarska a Poľska, kde je diametrálne odlišná situácia z hľadiska vysporiadania sa s komunistickou minulosťou, neriešili dorovnanie dôchodkov účastníkom protikomunistického odboja a vyplatenie finančného príspevku zdaňovaním výsluhových dôchodkov príslušníkom represívnych zložiek.


Táto diskriminácia naďalej pretrváva, jednak v spôsobe odškodňovania a riešenia sociálnej situácie bývalých politických väzňov, keďže  Českej republike je to v kompetencii vlády a nie parlamentu ako v Slovenskej republike, a taktiež aj v zjavnom nesúlade Zákona č. 262/2011 Sb. o účastnícich odporu proti komunizmu so Zákonom  č. 219/2006 Zz. o protikomunistickom odboji. 
Česká republika v roku 2011 prijala Zákon č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky   o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ktorý okrem dorovnania dôchodku, priznáva účastníkovi odporu proti komunizmu finančnú čiastku 100 000 ČK a podľa ktorého oprávnenými osobami pre podanie žiadosti s výnimkou priznania finančného príspevku a dorovnanie dôchodku sú aj slovenskí občania, ktorí mali k 17. novembru 1989 štátne občianstvo bývalej Československej socialistickej republiky. Zatiaľ čo na Slovensku prijatý zákon, je len morálnym zadosťučinením pre účastníkov protikomunistického odboja, zákon prijatý v Českej republike, okrem priznania jednorazovej finančnej náhrady a úpravy dôchodkov,  v zmysle ustanovenia § 11 tohto zákona umožňuje na základe návrhu podaného súdu, odstrániť právne deformácie a nespravodlivé tzv. zostatkové tresty za trestné činy súvisiace s protikomunistickým odbojom  na ktoré sa nevzťahoval zákon o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Zb., ktorý bol prijatý v čase, kedy o jeho prijatí rozhodovali aj ľudia spojení s bývalým nedemokratickým režimom, čím prakticky  pokračovala kontinuita právneho systému, ktorý naďalej kriminalizoval odporcov komunistického režimu.

            Po zrušení bezplatného cestovného v MHD v Prešove a iných mestách  sa naše príjmy z výberu členského značne znížili a nepokryjú už ani 5% povinného spolufinancovania plánu činnosti, čo je podmienkou  poskytnutia dotácie MV SR. Z tohto dôvodu chceme od roku 2017 zabezpečiť spolufinancovanie našej činnosti z finančných prostriedkov získaných od príbuzných našich členov, ktorí sú v pracovnom pomere- z poukázania sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona o dani  z príjmov.

Obraciame sa preto na Vás, aby ste nám pomohli a oslovili Vašich rodinných príslušníkov, deti a vnúčatá, ktoré sú v zamestnancami alebo podnikajú,  aby poskytli 2% zo zaplatenej dane Svetovému združeniu bývalých politických väzňov.

Boh Vám žehnaj!
.                                                                                                                                                                                                         
S úctou

                                                        František Bendár
                                                      zastupujúci predseda SZBPV


Plán činnosti SZBPV na rok 2018

hlavna stranka