hlavna stranka

Svetové združenie bývalých politických väzňov si položením vencov pripomenulo 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu.

Zdieľaj  | 

Zástupcovia Svetového združenia bývalých politických väzňov si položením vencov pripomenuli 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu. Veniec na Devíne pri pamätníku "Brána Slobody" položila členka výboru Elena Bačkorová.Veniec pri pamätnej tabuli v Liptovskom Mikuláši položili, podpredseda Ondrej Bartko a člen výboru Rudolf Schmidt.


hlavna stranka