hlavna stranka

Vyhlásenie ku Dňu zápasu za ľudské práva

Zdieľaj  | 

Členovia Svetového združenie bývalých politických väzňov (SZBPV), ktoré združuje občanov prenasledovaných totalitným režimom za svoje presvedčenie, ich príbuzných,  občanov aktívne pracujúcich proti akýmkoľvek formám prenasledovania aj v súčasnosti, sa pridávajú k spomienke na 25. marec 1988, kedy sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia za ľudské práva, ako prvý krok odporu proti nedemokratickému režimu v našej krajine, ktorý vyústil do nežnej revolúcie v roku 1989, ktorú si pripomíname štátnym sviatkom 17.novembra.

Aj dnes počúvame, že naša krajina stojí na križovatke. Niektorí hovoria o náraste extrémizmu, niektorí o historickom národnom zmierení, niektorí o zásadných prioritách zdravotníctva a školstva, niektorí o poslednej šanci priblížiť sa systémovými krokmi hospodársky k priemeru Európy, niektorí hovoria o narúšaní systému a bulvarizácii politiky, ak sa kladú nepríjemné otázky tým, čo na rôznych úrovniach riadia obec, kraj, krajinu. Ale málokoho počúvame hovoriť o prehlbovaní demokracie, participácie, práv, spravodlivosti, rovnosti príležitostí, ako základných podmienok rozvoja kreatívneho potenciálu ľudí v našej krajine. Môžeme sa len nádejať, že dôvodom nie je to, že v tejto krajine je ešte čo prerozdeľovať. Lebo nech každý sám posúdi, či pri stratégii prerozdeľovania bohatstva na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni od roku 1989 boli občania iba formálne, alebo skutočne prizvaní k správe vecí verejných na miestnej, regionálnej, štátnej alebo európskej úrovni a či sme nemohli dosiahnuť podstatne viac už dnes. A nech každý sám posúdi, ako pozitívne alebo negatívne zasiahla aplikácia často vzájomne nezlučiteľných právnych noriem do života každej rodiny v tejto krajine. Na jednej strane vidíme u nás nové to čo je hmotné, ale na druhej strane musíme aj reálne vidieť, aké trendy sme nastolili v oblasti ľudského potenciálu, jeho sociálno-ekonomickej dimenzie, vzťahu k demokracii a spravodlivosti. 

Pri spomienke na udalosti z 25. marca 1988 vnímame svoju  povinnosť pripomenúť, že jedným z riešení rozvoja kreatívneho potenciálu ľudí našej krajiny ba malo byť viac demokracie, viac spravodlivosti, viac rovnosti príležitostí, viac konania vo verejnom záujme vo všetkých oblastiach našej spoločnosti a nie opak.

 

 Ing. Imrich Body
predseda SZBPV

Zverejnené na stránke Svetového združenia bývalých politických väzňov
Zverejnené na stránke Slováci za ľudské práva a demokraciu

hlavna stranka