hlavna stranka

BOJ O PAMÄTNÉ TABULE


Zdieľaj  | 

Príbeh pani Zimanovej ako horor z komunistického teroru

sa dotkol nielen jej otca, Pavla Valentu (39), skladníka na Povereníctve vnútra, ale aj jej matky, ktorá dostala doživotie, starý otec dostal 11 rokov a ujo Imrich 8 rokov väzenia. Majetok navyše prepadol štátu. S babičkou ostali tri malé deti. Jedna z nich je členka našej organizácie PV ZPKO Margita Zimanová.
Pýtate sa za čo? Čo tak hrôzostrašné vykonala celá rodina? Len to, že do Rakúska ilegálne jej otec P.Valenta previedol svojho švagra a jeho priateľov. Pri ďalšom pokuse ho však už zaistili, uväznili, mučili a odsúdili na trest smrti. A to napriek tomu, že mu vo väznici museli amputovať nohu. Podľa vtedajších zákonov sa hrdelný trest nesmel vykonať na invalidovi... Napriek tomu ho za údajnú vlastizradu a vyzvedačstvo 28. marca 1953 ako 39-ročného popravili. Pamätná tabuľa v obci Ladomerská Vieska od roku 2000 pripomína, že tu žila rodina Danková – obeť komunistickej diktatúry. Otec Gabriel Danko (11.rokov väzenia), syn Imrich (8.rokov väzenia), dcéra Margita (odsúdená na doživotie) a jej manžel Pavol Valenta (popravený). O hrôzach a prežitom utrpení, o ktorých mlčiaca väčšina z „éry socializmu“ ani len netuší, napísala pani Zimanovú knihu.

BOJ O PAMÄTNÉ TABULE

Aj 25 rokov po páde železnej opony musia bývalí politickí väzni bojovať s nezáujmom, nepochopením alebo slabou pamäťou spoločnosti. 18. februára sa podarilo doriešiť dlhšie trvajúci problém s miestom znovu osadenia pamätnej tabule rodine Dankovcov (Valentovcov) v Ladomerskej Vieske. Po stretnutí podpredsedu PV ZPKO Rafaela Rafaja, so starostom obce a poslancami MZ, za účasti podpredsedníčky NR SR Janky Laššákovej a pani Zimanovej, sa dospelo konečne k dohode o mieste a spôsobe osadenia pamätnej tabule po jej odložení z fasády budovy Obecného úradu, ktorá prešla rekonštrukciou. Aj keď s uboleným srdcom po byrokratickom naťahovaní s úradmi, spokojná bola aj pani Zimanová, dcéra a sirota po rodičoch, na ktorých sa totalitný komunistický režim takto vyvŕšil svojou krutosťou. Fotografia je z miesta malého parčíka oproti Obecnému úradu, kde bude pamätná tabuľa nanovo, a dúfame, že už naveky osadená.

https://www.facebook.com/Politick%C3%AD-v%C3%A4zni-Zv%C3%A4z-protikomunistick%C3%A9ho-odboja-1142836865727688/?pnref=story

 


hlavna stranka