hlavna stranka

Stanovisko predsedu Svetového združenia bývalých politických väzňov k štátnemu sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu 17. 11 .2016

Zdieľaj  | 


Pre každého rovnaká príležitosť hľadať, rozvíjať svoj potenciál.

Po 27 rokoch by desiatky tisíc ľudí mohli napísať úspešné životné príbeh, ale aj príbehy plné bolesti, utrpenia, bezprávia a zmarených životov. Pred 27 rokmi stáli na námestiach desiatky tisíc ľudí, aby vyjadrili túžbu po živote v slobode a demokracii. Dnes už ale nemôžeme byť spokojní iba s formálnym právnym, inštitucionálnym rámcom systému tak ako je definovaný v našej ústave "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát".  Po 27 rokoch by desiatky tisíc ľudí mohli napísať úspešné životné príbehy, ale aj príbehy plné bolesti, utrpenia, bezprávia a zmarených životov. Spriemerované štatistiky neukazujú pravý život desiatok tisíc našich občanov. Denne sme konfrontovaní s realitou života, ktorá nám ukazuje, že vlastná krajina, jej právny systém, dostatočne nechránila alebo nechráni vlastných občanov pred hrozbami "systému zisku pre silnejšieho, mocnejšieho, vplyvnejšieho". Príklady vidíme osobne alebo online roky. Veľké percento ľudí ohrozených chudobou spojenou aj s nízkou mzdou, choroby, úžera,    exekúcie, zastrašovanie a závislosť na mocných na rôznych úrovniach, nevymožiteľnosť práva, diskriminácia v rôznych oblastiach, rozpad rodín, vysťahovalectvo, neprehlbovanie účasti občanov na správe vecí verejných,  obmedzovanie slobody slova,   rôzne otvorené a skryté formy praktík mafie, klientelizmu, korupcie, personálno-politického protekcionizmu  od dediny po krajinu v rôznych oblastiach pre vybrané osoby a skupiny, diktát silných voči spotrebiteľom v rôznych oblastiach, narušovanie životného prostredia vytvára začarovaný kruh z ktorého sa akoby nedalo vystúpiť. Mohli by sme popísať ďalšie formy útlaku majúce na svedomí tisíce zmarených ľudských osudov, lebo sa to dialo, deje roky. 

Dnes sa zdá že je skoro neskoro, keď sa prijímajú opatrenia, ktoré majú aj túto realitu napraviť. Neurčenie presného veku odchodu do dôchodku, zadlžovanie mladej generácie, zlý zdravotný stav obyvateľstva, vymieranie krajiny, vzdelanostná nepripravenosť na "technologickú revolúciu" - to nie je dobrá správa pre rozvoj demokracie na Slovensku. Rezignácia obyvateľov  nikoho systémovo netrápi a vyhovuje tým, čo majú neúmerné profity zo systému.

Čaká nás veľa práce a úspešná bude len vtedy, ak sa rozdelení občania tejto krajiny zhodnú aspoň na základnom rámci vnímania verejného blaha, dobra a zla pre nich, pre nás, pre našu krajinu. 
 
Ing.Imrich Body, predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov

http://www.szcpv.org/
https://www.facebook.com/groups/slovaciludskepravademokracia/


hlavna stranka