hlavna stranka


VYHLÁSENIE SVETOVÉHO ZDRUŽENIA BÝVALÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV K FILMU „VARŠAVSKÁ ZMLUVA – ODTAJNENÉ DOKUMENTY“

Zdieľaj  | 

VEĽVYSLANECTVO RUSKEJ FEDERÁCIE
Godrova 4, 811 06 Bratislava, Slovakia 
e-mail: protocol@rusemb.sk
tlačová služba: press@rusemb.sk

Svetové združenie bývalých  československých politických väzňov  sa pripája k vyhláseniam MZV SR a Ústavu pamäti národa k filmovému dokumentu o invázii Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 týmto vyhlásením.

Tragické udalosti 21. augusta 1968 rovnako ako Mníchovskú zradu z roku 1938 vnímajú občania bývalého Československa veľmi citlivo, obzvlášť preto, lebo sa v oboch prípadoch jednalo o spojencov. Uvedenie filmu, doposiaľ neznámych autorov „Varšavská zmluva - odtajnené dokumenty“, v čase, keď český prezident a slovenský premiér kritizovali zavedenie sankcií EÚ  proti Rusku a vyzývali ku kritickejšiemu postoju ku kyjevským úradom, ktoré uvrhli svoju vlastnú krajinu do  občianskej vojny, bolo politickou chybou a zjavne sa jedná o provokáciu na objednávku so zámerom jatriť staré rany prezentovaním  klamstiev, že NATO pripravovalo československé udalosti aj s použitím zbraní.  Film odvysielaný  TV  Rossija 1  hrubo dezinformuje, že za  pokojným Pražským jarom sa skrýval ozbrojený prevrat, ktorý mal podporu zo zahraničia a  uvádza lží o existencií skladov zbraní a Klube 231, združujúcom  bývalých politických väzňov a spisovateľov, ktorí mali pripravovať  revanšistický „majdan".

Za tragické augustové udalosti  sme nikdy neobviňovali občanov Ruska,  ale vtedajší politický režim a aplikovanie   Brežnevovej doktríny  obmedzenej suverenity, ktorá sa ukázala ako chybná okupáciou  Československa v roku 1968 a Afganistanu v roku 1979. Tento  film je preto evidentne v rozpore s prehlásením súčasného prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina z roku 2006, o morálnej zodpovednosti Ruska za vstup vojsk do Československa a považujeme ho za snahu vyvolávať nenávisť medzi našimi národmi. Uvedenie tohto filmu pred príjazdom slovenského premiéra do Moskvy považujeme preto za krajne nezodpovedné.

Obete okupácie roku 1968, či násilne odvlečení NKVD do gulagov, na rozdiel od židovských obetí, ktoré Nemecko už niekoľkokrát odškodnilo sa  nedočkali odškodnenia  a paradoxne sa nenašiel  ani jeden politik, ktorý by mal odvahu o to požiadať. Aj z tohto dôvodu by preto nemali byť obete augusta 1968 znevažované prekrúcaním historických faktov.
 
Je našou morálnou povinnosťou pripomenúť, že likvidáciou  socializmu s ľudskou tvárou Alexandra Dubčeka a následnou normalizáciou prišla naša krajina nielen o najschopnejších ľudí, ktorí emigrovali do zahraničia, ale aj o možnosť stať sa neutrálnou a nezávislou krajinou,  čo  by prinieslo skutočný prospech všetkým občanom, o čom sa dnes mlčí.  Občania bývalého Československa svojími podpismi za vyhlásenie neutrality dali jasne najavo, že už nechcú byť súčasťou žiadneho vojenského paktu,  majúc na pamäti ako nás spojenci obetovali a podhodili Hitlerovmu  nacistickému Nemecku. Vpád vojsk definitívne zmaril, aby sa z Československa stal  model spoločnosti, ktorá chcela skĺbiť  to najlepšie z kapitalizmu s tým najlepším zo socializmu podobne ako to prebehlo neskôr v Číne, ktorá je dnes ekonomickou veľmocou a najväčším držiteľom dlhopisov zadlženej Ameriky.  Nebyť augusta  68, bolo by dnes zrejme Československo ekonomickým tigrom, neutrálnym štátom so silnou menou, s pevným systémom sociálnych istôt, s dobrým školstvom a zdravotnou  starostlivosťou a hlavne modelom, na ktorý by sa pozerali všetky ostatné krajiny sveta ako  na ideál. August  1968 nebol len  experimentom. Bola to cesta, po ktorej sme mali ísť po novembri 1989. Alexander Dubček a žiadny politik roku 1968 by totiž nikdy nepripustil, aby  sa zo Slovenska  stala rozkradnutá krajina, ktorá bola nútená vzdať sa svojej energetickej bezpečnosti, potravinovej sebestačnosti,  krajina kde investujú bývalé rozvojové štáty, ako Kórea, India alebo Čína, v ktorej sme sa stali gastarbeitrami vo vlastnom štáte. Dve vlny emigrácii, prvá po februári 1948  s druhá po roku 1968,  nás pripravili o najschopnejších ľudí a sú príčinou, že vo vedení štátu a takmer v každej sfére riadenia  ostali len kolaboranti a normalizátori, ktorých potomkovia - dnes už  finanční oligarchovia nás po novembri 1989,  nielenže pripravili o ekonomické hodnoty, ktoré sa tvorili desaťročia, ale  už nás priamo ohrozujú zatiahnutím do vojnového konfliktu, rozkladom rodiny ako základu spoločnosti propagáciou západnej dekadencie a morálneho úpadku a hrozbou rozpadu sociálneho systému kvótami prisťahovalcov z Afriky, ktorým členské štáty NATO urobili z ich domov  peklo na zemi, pričom nie sú schopní postarať sa o vlastných občanov na Slovensku, z ktorých mnohých dohnali k biede a sociálnym samovraždám zo zúfalstva.

                        Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

Na vedomie:
President of Russia.
Vladimir Putin
23, Ilyinka Street,
Moscow, 103132, Russia


http://www.upn.gov.sk/sk/upn-protestuje-proti-ruskemu-filmovemu-dokumentu-o-invazii-v-roku-1968/
ÚPN protestuje proti ruskému filmovému dokumentu o invázii v roku 1968


http://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20150604/506553.html
Jana Petrova
Neutichá skandál kolem dokumentárního filmu Varšavská smlouva. Odtajněné stránky, který odvysílal ruský televizní kanál Rossija 1. Invaze v roce 1968 je v něm líčena jako přátelský krok, který měl ochránit Československo před potenciální hrozbou. Oficiální protest už Moskvě vyslovila Praha a Bratislava.

Více: http://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20150604/506553.html#ixzz3cY3c5uOU

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/zpravodajstvi/varsavska-smlouva.-odtajnene-dokumenty-.-d.-film.html

hlavna stranka