hlavna stranka

Zomrel politický väzeň gulagu Ludovít Terebeši

Zdieľaj  | Vo veku  89 rokov zomrel  5. júna 2015 po dlhej chorobe jeden z posledných žijúcich politických väzňov gulagu v našom regióne Ľudovít Terebeši z Kežmarku. Narodil sa 14. 8. 1925. V Mukačeve pracoval v obchode a ako 19 ročný bol  2. 11. 1944 bol  násilne odvlečený NKVD z Malých Trakan a poslaný do pracovného táboru v Donbase. Prepustený bol po vyše 27 mesiacoch 22. 2. 1947.  Ľudovít Terebeši bol až do svojho vysokého veku aktívnym členom výboru  Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov –Sekcia násilne odvlečených , Kvôli chorobe sa posledné  roky už kvôli zdravotnému stavu nemohol zúčastňovať  akcii združenia.  
Česť jeho pamiatke!  

Bratislava 8. júna 2015
Vážená smútiaca rodina,

Vážené spoločenstvo Svetového združenia bývalých československých politických väzňov,
 s pohnutím som prijal správu o úmrtí pána Ľudovíta Terebešiho, ktorý zosnul vo veku nedožitých 90 rokov 5. júna tohto roku.

Odišiel v ňom spomedzi nás  jeden z posledných žijúcich politických väzňov, ktorý prežil komunistický gulag. Odišiel spomedzi nás jeden zo svedkov obdobia neslobody, jeden zo svedkov obdobia zločineckého komunistického režimu, vďaka ktorému musel po násilnom odvlečení príslušníkmi sovietskej NKVD v pracovnom tábore v Donbase v bývalom Sovietskom zväze v krutých a neľudských podmienkach prežiť a súčasne odpracovať 27 mesiacov.

Pán Ladislav Terebeši sa tým stal jednou z tisícok obetí komunistického režimu, ktorého osobný postoj, príklad a svedectvo však prispelo k tomu, že aj tento režim sa po viac ako 40 rokoch zrútil a my dnes môžeme žiť v slobode a demokracii.  

Dovoľte mi, aby som Vám vyjadril svoju hlbokú a úprimnú sústrasť nad skonom Vášho najbližšieho, a súčasne spolubojovníka za slobodu a demokraciu.
V mene Ústavu pamäti národa vzdávam aj veľkú úctu pamiatke Ladislava Terebešiho a veľkú vďaku za jeho životný príklad pre súčasnú a budúce generácie nášho národa.
Česť jeho pamiatke, nech odpočíva v pokoji.
  
                                                                               Ondrej Krajňák v.r.

Ondrej Krajňák
predseda Správnej rady ÚPN

Ústav pamäti národa
Nation´s Memory Institute
Miletičova 19
P.O.Box 29
820 18 Bratislava 218

 

hlavna stranka