hlavna stranka


V AKEJ KRAJINKE CHCEŠ ŽIŤ, KEĎ BUDEŠ MAŤ 25? VEREJNÁ KAMPAŇ SVETOVÉHO ZDRUŽENIA BÝVALÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV 2015/2016. DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU - 17. NOVEMBER.

Zdieľaj  | Naša kampaň pre zapájanie mladých ľudí do verejnej diskusie k prehlbovaniu "slobody, demokracie, ľudských práv - 17. november" je založená na názore malej Sofii, narodenej v novembri, ktorá by chcela, ak bude veľká, žiť v rozprávkovej krajinke, kde dobro víťazí nad zlom. Tak si aj my každý rok pripomíname 17.novembra Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok.

Napíš, nakresli, odfoť, pošli nám svoj názor, víziu v akej krajinke chceš žiť. Svetové združenie bývalých politických väzňov.Deti, školáci, študenti, mladé ženy a muži, vychovávatelia, učitelia, predstavitelia organizácií, dovoľte nám, aby sme vás oslovili pred blížiacim sa Európskym dňom občianskeho práva (25. október) a štátnym sviatkom Slovenskej republiky Dňom boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodným dňom študentstva (17.november), v mene Svetového združenia bývalých politických väzňov.

Chceme vás touto cestou prizvať k verejnej diskusii o vašich predstavách, ako by sa mala vyvíjať krajina, obec, mesto, prostredie v ktorom študujeme, pracujeme, žijeme, budeme žiť v súlade, alebo v kontraste s ľudskými právami a s odkazom sviatkov 17. novembra, aj v medzinárodnom kontexte. Zároveň nás touto formou môžete upozorniť na váš názor, že konkrétna osoba, rodina, komunita môže byť poškodzovaná nerešpektovaním, neprehlbovaním ľudských práv. Kampaň, súťaž „v akej krajinke chceš žiť, keď budeš mať 25“ má za cieľ formou kritického, tvorivého myslenia, povzbudzovať mladých ľudí k vytváraniu a vyjadrovaniu predstáv, názorov o našej spoločnej budúcnosti, prehlbovať vzťah k ľudským právam. Kampaň, súťaž bude vyhlasovaná každý rok vždy k 17.novembru. Bude trvať 1 rok a bude mať každý rok aj podtitul jedného z ľudských práv. Zároveň bude kampaň, súťaž prepojená s Európskym dňom občianskeho práva (25. októbra). 1.ročník bude vyhlásený 17.novembra 2015. Pri tejto príležitosti si vás dovoľujeme pozvať do kampane, súťaže „v akej krajinke chceš žiť, keď budeš mať 25“. V prípade Vášho záujmu, zapojenia nám v priebehu roku 2016 zašlete elektronickou formou, napríklad text na 1A4, niekoľko menších obrázkov, alebo jeden obrázok na 1A4, alebo maximálne 10 sloganov na 1A4, alebo kombináciu uvedených spôsobov na emailovú adresu szcpv@szcpv.org s označením „v akej krajinke chceš žiť, keď budeš mať 25“. Svetové združenie bývalých politických väzňov je pripravené, na vašu žiadosť, formou prednášky poskytnúť na historických a súčasných prípadových štúdiách pohľad na problematiku ľudských práv. Svetové združenie bývalých politických väzňov je pripravené vyjadriť svoj postoj k stavu slobody, demokracie a ľudským právam každý rok pri príležitosti sviatkov 17. novembra. Organizačný poriadok kampane, súťaže vám bude k dispozícii k 16.11.2015. Ak máte záujem akýmkoľvek spôsobom kampaň, súťaž pre mladých ľudí podporiť (spolu)účasťou, záštitou, nápadom, darom, cenou, zdieľaním, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, môžete sa na nás obrátiť s informáciou na emailovú adresu szcpv@szcpv.org. Na vašu účasť, podporu sa tešíme.

                                             Ing. Imrich Body
                                                 predseda

Kontaktné údaje: Poprad, Námestie Sv. Egídia 102/10, szcpv@szcpv.org, predseda@szcpv.org, 0910 399 685

hlavna stranka