hlavna stranka

SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE V STAREJ ĽUBOVNI

Za účasti širokej verejnosti bola v piatok 22. mája 2015 v Starej Ľubovni slávnostné odhalená pamätná tabuľa umiestnená na kríži v areáli Kostola sv. Mikuláša, ktorá okoloidúcim pripomína obete svetových vojen, nespravodlivo odsúdených a násilne odvlečených do sovietskych gulagov. Organizátormi odhalenia boli Mesto Stará Ľubovňa, Ústav pamäti národa a Rímskokatolícky farský úrad v Starej Ľubovni.
Zdieľať  | 
O 17. 00 hod sa uskutočnila Svätá omša za všetky obete z regiónu Stará Ľubovňa. Po omši v príhovore vystúpil primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš Tomko a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa PaedDr. Ondrej Krajňák, Phd. Obaja potom spoločne odhalili novú pamätnú tabuľu, ktorá nahradila pôvodnú spred takmer 100 rokov, ktorou si Staroľubovňania uctili padlých v I. svetovej vojne. Slávnostné odhalenie dôstojné sprevádzal dievčenský spevácky zbor. Ku pamätnej tabuly položili veniec aj zástupcovia Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov Ondrej Bartko a František Bednár. V Galérii Provinčný dom sa uskutočnila verejná diskusia v úvode ktorej predseda Správnej rady ÚPN hovoril o vysporiadaní sa s obdobím neslobody, historik Mgr. Eduard Laincz informoval o obetiach svetových vojen zo Starej Ľubovne v rokoch 1914-1945 a o. SEOLic. Daniel Atanáz Mandzák, CSsR hovoril o Prešovskom „Sobore“. Spoločným mementom všetkých príhovorov, svedectiev a diskusných príspevkov bolo memento poučenia z nezmyselných vojen a obdobia ľudskej zloby a nenávisti. Organizátorom patrí úprimné poďakovanie za dôstojný priebeh tohto podujatia.
Úvodná pieseň a príhovory primátora mesta a predsedu SR UPN
http://www.upn.gov.sk/sk/odhalenie-pamaetnej-tabule-obetiam-vojen-a-rezimov-v-starej-lubovni/

ZAMYSLENIE K ODHALENIU PAMÄTNEJ TABULE OBETIAM  SVETOVÝCH VOJEN, NESPRAVODLIVO ODSÚDENÝCH  A NÁSILNE ODVLEČENÝCH DO SOVIETSKYCH  GULAGOV V STAREJ ĽUBOVNI

                                                          
V Starej Ľubovni bola  odhalená pamätná tabuľa, ktorá nám pripomína obete dvoch svetových vojen a obete režimov,  ktoré sa vydávali za vládu ľudu ale pritom vláda namiesto toho, aby ľudí chránila,  svojich vlastných občanov posielala do otroctva gulagov, či uránových baní, do väzníc a na šibenice. Ľudia  veľmi rýchlo zabúdajú a tieto udalosti a tragédie  sa mnohým už zdajú príliš vzdialené, na to aby sme sa nad nimi dokázali zamyslieť v dnešnej uponáhľanej dobe a  pre mnohých neraz doslova boji o prežitie a vziať si z nich ponaučenie.

            Hoci sa ľudstvo už vyše 2000 rokov hlási  ku kresťanstvu a odkazu Ježiša Krista, jeho skutky sú tomu úplne vzdialené. Vyvražďuje sa navzájom v nezmyselných vojnách pre mocenské záujmy impérií a nesmrteľných ríši, po ktorých tu nakoniec ostanú len zrúcaniny a prach ako po antickom Ríme. Našich  dedov nahnali do vojny  za monarchiu na ktorej troskách vznikli štáty, ktoré  o 20 rokoch opäť museli posielať svojich občanov do vojnového šialenstva. Prvá svetová vojna so  16 miliónmi obetí zničila cárske pravoslávne Rusko  a vytvorila boľševické –komunistické  impérium, kde Boha nahradil Lenin a neskôr Stalin. Paradoxne zrod tohto systému  finančne podporovali americké banky a nemecká tajná služba.

Ako je možné, že ľudstvo sa nedokázalo poučiť ani len z I. svetovej vojny a opäť sa nechalo zmanipulovať k masovému vraždeniu? Uprostred krviprelievania I. svetovej vojny britský ministerský predsa David Lloyd George   mal súkromný rozhovor s editorom denníka The Guardian, ktorému povedal „... Pokiaľ by ľudia poznali skutočnú pravdu vojna zajtra skončí...Ale samozrejme oni o ničom nevedia a ani nemôžu vedieť.“ A tak je to vždy keď sa namiesto pravdy ponúka propaganda a klamstvá.  Prvá svetová vojna a hospodárka kríza kapitalizmu sa stali živnou pôdou pre Hitlerov  národný socializmus, ktorý priniesol 60 miliónov obetí.

Aj keď sa   s patetickou múdrosťou často tvrdí, že  ak sa z histórie nepoučíme sme nútení si ju zopakovať, možno tiež ale povedať, že história sa neopakuje, ale opakujú sa chyby.  Nevráti sa  Hitler, ani Stalin, ani Gottwald s Husákom, ale sú medzi nami opäť ľudia jednajúci tak, že môžu priviesť k moci nového diktátora. Totalitné a zločinecké režimy síce  odsudzujeme ale svojou ľahostajnosťou a mlčaním často nové totality už v inej sofistikovanejšej podobe podporujeme.
Dnes vo svete internetu však často zisťujeme, že ľudia ani nechcú poznať pravdu.  Zdá sa, že sme sa nepoučili, pretože dnes opäť tak ako v minulosti, tí ktorí by mali byť zodpovední a ktorých sme si zvolili,
vyzývajú k zbrojeniu, pričom oni a ich synovia by do novej ešte strašnejšej vojny  nikdy nešli. Známy spisovateľ Erich Maria Remarque povedal. „ Vždy som si myslel, že všetci ľudia sú proti  vojne. Ale potom som s údivom zistil, že mnoho ľudí vojnu schvaľuje. Hlavne tí, ktorí do nej ísť nemusia!“
Medzi obeťami vojen a obeťami, ktoré príslušníci sovietskej NKVD násilne odvliekli do pracovných táborov zvaných Gulag, či obeťami komunistických represií po februári 1948 je zásadný rozdiel. V čase vojny sa zabíjalo a popravovalo podľa vojnových zákonov. Stalinovi kati  a naši komunisti však vraždili a popravovali v čase mieru a to vlastných občanov, ktorých vyhlásili za nepriateľov.  Na to nikdy nezabúdajme!

Bolo by  smutné ak  pribudne  len  ďalší pamätník, ktorý budeme mlčky a ľahostajne obchádzať, keď si pri ňom neuvedomíme kde  stojíme.
Sú to totiž pamätníky  zločinov. Komunistický totalitný režim ukrýval svoje obete a  mŕtve  deti,  ktoré sa narodili matkám vo väzniciach pochovával do spoločných hrobov ako   vrah, ktorý zahladzujú stopy, aby nebol vypátraný. Títo vrahovia sa nebáli pomstiteľov ale svojich obetí. Je potrebné vyhladiť pamiatku na ne pretože tá  bola pripomienkou cti, vernosti, slobody a dôstojnosti človeka.

Komunisti  rovnako ako nacistickí nadľudia totiž človekom  pohŕdali. Odobrali mu všetky znaky človečenstva. Slobodne myslieť a mať svoj názor, rozhodovať sa, mať svedomie a byť zodpovedný. Niektorí komunisti tieto znaky sami odhodili, aby dosiahli  výnimočnosť. Keď si niekto naopak chcel zachovať tieto výsostné znaky ľudstva, bol zbavený slobody celkom a tiež aj svojho mena. Stal sa číslom spisu alebo väzenským číslom.  Ak trval na svojom ideály, bol zbavený života. I mŕtvi však ešte niečo majú a je to nebezpečné. Mali svoje rodiny, priateľov a žijú v pamäti. Tak preto treba vyhladiť pamäť.
Hovorili: „Nebude to ľahké súdruhovia, ale nebojte sa, čas je na našej strane. Sneh sa uleží, dažde zmývajú a spoločné hroby sa prepadnú. Kosti zotlejú a popol s prasknutých urien   sa pomieša. Neostane nič. Jedna generácia vymrie a druhá si už nespomenie. Tak to chodí súdruhovia“.
Podľa scenára o pohreboch nepriateľov ľudovodemokratického zriadenia,  vydaným ministrom národnej bezpečnosti Karolom Bacílkom, 18. novembra 1952 sa síce postupovalo, ale nepodarilo sa ho dosiahnuť. Súdruh minister  totiž nepočítal s Bohom, pretože sa pri revolučnom prevzatí moci postavil spolu so stranou  na jeho miesto.  Neuvedomil si, na rozdiel od kresťanov, že Boh stvoril všetko a to slovom svojich úst. Že všetkých povolal k bitiu, všetci majú meno na ktoré Boh nikdy nezabudne. Tým menom zavolá každého pred svoj súd aj keď sa ľuďom niektoré meno vytratí a potom sa o ňom hovorí už len  ako o neznámom vojakovi alebo neznámom väzňovi v spoločnom hrobe, či už  na Slovensku alebo v  sibírskej tajge, kam po dohode Stalina s Benešom odvliekli tisíce našich občanov.   Boh ich mená pozná.  Pri tomto pamätníku nezabúdajme  ani na obete gulagov v neznámych hroboch, pretože ani nevieme kde sa nachádzajú. Tie o ktorých vieme z času na čas pokryjeme  vencami, aby nepôsobili tak  hrozne. Formálnymi  výrokmi  pri tom prehlušujeme svedectvo neznámych mučeníkov pravdy a   gestami  upokojujeme svoje svedomie.

Koľkokrát sme pomohli posunúť činy tu dokonané do minulosti, ktorá už dnešku nemá čo povedať. Koľkokrát sme mentorsky tvrdili, že by sa deťom vôbec nemali pripomínať takéto hrozné veci. Ako dlho budeme mlčať a počúvať ako niektorí politickí predstavitelia navrhujú zrušiť pamäť národa a uznať konečne, že sa vlastne nič nestalo. Koľkokrát?

Až sa za nich budeme modliť všemohúcemu Bohu o spásu a večné svetlo, myslíme viac na seba než na tých ktorí sú už na večnosti.  Oni totiž už k spáse došli a večné svetlo, ktorým je božia pravda im nezhaslo ani počas života ani potom. My sme na tom inak. Oni svoje svedectvo o  pravde vydali.
My   o   ňom   svedčiť   máme. 

hlavna stranka