hlavna stranka


Zúčastnili sme sa ocenenia osobností protikomunistického odboja. Ocenenie získala aj Ľudmila Pavlíková z Popradu.

Zdieľaj  | 


Na pozvanie predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka, sa predseda SZBPV Imrich Body a členka výboru SZBPV pani Elena Bačkorová zúčastnili v Primaciálnom paláci pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989, v rámci Festivalu slobody,  slávnostného programu spojeného s udeľovaním Ceny ústavu pamäti národa pod záštitou podpredsedu Národnej rady Jána Figeľa. V kategórii Statočný v našej pamäti a v našom srdci – cenu za odpor proti neslobode si prevzal bývalý člen katolíckeho disentu Anton Selecký. Cenu za prínos pre zachovanie pamäti národa prevzala rehoľná sestra a súčasne filmárka Ivica Kúšiková. V kategórii Statočný v našej pamäti a v našom srdci – mimoriadne ocenenie získal bývalý generálny sekretár Svetového kongresu Slovákov reverend Dušan Tóth žijúci v Kanade. Odovzdaných bolo aj 11 pamätných medailí a ďakovných listov účastníkom protikomunistického odboja a tým, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na tresty odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci, alebo spoločenskej diskriminácii z politických dôvodov. Ocenenými boli Božena Hoštáková, František Kalafut, plk.v.v. František Martoš, Martin Janec, Štefan Mordel, Jozef Nemlaha, Ľudmila Pavlíková, Ivan Polanský, Ladislav Záborský, Ján Zeman a Margita Zimanová. Mimoriadne odovzdali aj cenu Václava Bendu – pamätnú medailu za slobodu a demokraciu, ktorú každoročne udeľuje Ústav pro studium totalitních režimů, ktorý sa tento rok rozhodol udeliť ocenenie Eve Mosnákovej, prenasledovnej nacistickým i komunistickým režimom. Eva Mosnáková sa nemohla zúčastniť odovzdávania ceny Václava Bendu v Kutnej Hore.


https://drive.google.com/file/d/0BzyEPBqIcS6cNzcyeVBVbmJVc28/view?pli=1
Video:


17.11.2015

SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
 

 

V akej krajinke chceŠ žiť, KEĎ BUDEŠ mať 25?
Kampaň Svetového ZDRUŽENIA BÝVALÝCH POLITICKÝCH väZŇOV 2015/2016.
deň boja za slobodu a demokraciu - 17.november.

 
Napíš, nakresli, odfoť, pošli nám svoj názor, víziu v akej krajinke chceš žiť.

   Deti, školáci, študenti, mladé ženy a muži, vychovávatelia,  učitelia, predstavitelia organizácií, dovoľte nám, aby sme vás oslovili pri príležitosti štátneho sviatku Slovenskej republiky Dňa boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva (17.november),  v mene Svetového združenia bývalých politických väzňov. Chceme vás touto cestou prizvať k verejnej diskusii o vašich predstavách, ako by sa mala vyvíjať krajina, obec, mesto, prostredie v ktorom študujeme, pracujeme, žijeme, budeme žiť v súlade, alebo v kontraste s občianskymi, ľudskými právami a s odkazom sviatkov 17.novembra, aj v medzinárodnom kontexte. Zároveň nás touto formou môžete upozorniť na váš názor, že konkrétna osoba, rodina, komunita môže byť poškodzovaná nerešpektovaním, neprehlbovaním občianskych, ľudských práv.  Kampaň, súťaž „v akej krajinke chceš žiť, keď budeš mať 25“ má za cieľ formou kritického, tvorivého myslenia, povzbudzovať mladých ľudí k vytváraniu a vyjadrovaniu predstáv, názorov o našej spoločnej budúcnosti, prehlbovať vzťah k občianskym a ľudským právam.  Kampaň, súťaž bude vyhlasovaná každý rok vždy k 17.novembru. Bude trvať 1 rok a bude mať každý rok aj podtitul jedného z ľudských práv. Zároveň bude kampaň, súťaž prepojená s Európskym dňom občianskeho práva (25. októbra). 1.ročník bude vyhlásený 17.novembra 2015. Pri tejto príležitosti si vás dovoľujeme pozvať do kampane, súťaže „v akej krajinke chceš žiť, keď budeš mať 25“. V prípade Vášho záujmu, zapojenia nám v priebehu roku 2015/2016 zašlete elektronickou formou, napríklad text na 1A4, niekoľko menších obrázkov, alebo jeden obrázok na 1A4, alebo maximálne 10 sloganov na 1A4, alebo kombináciu uvedených spôsobov. Svetové združenie bývalých politických väzňov je pripravené vyjadriť svoj postoj k stavu slobody, demokracie, občianskym a ľudským právam každý rok pri príležitosti sviatku 17.novembra. Na vašu účasť, podporu sa tešíme.

Ing.Imrich Body
predseda

Kontaktné údaje: Poprad, Námestie Sv. Egídia 102/10, szcpv@szcpv.org, predseda@szcpv.org, 0910 399 685
hlavna stranka