hlavna stranka

65. výročie Barbarskej noci

65. výročie likvidácie rehoľných rádov si 13. apríla 2015 pripomenuli kladením vencov na cintoríne v Poprade pri Pamätníku obetiam komunizmu, za účasti primátora mesta Poprad Ing. Jozefa Švagerku, členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska, Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov a Politickí väzni - Zväzu protikomunistického odboja.


Zdieľať  | 

Účastníci pietnej spomienkovej akcie si v tento deň, ktorý je dnes Dňom nespravodlivo stíhaných, pripomenuli „Akciu K“, čo  bol krycí názov pre násilnú likvidáciu mužských rehoľných rádov v roku 1950 v bývalom Československu vtedajším komunistickým režimom. Svojou brutalitou sa do histórie zapísala pod názvom barbarská noc. Akcia mala prinútiť rehoľníkov, aby sa vzdali rehoľného života a mala oslabiť ich vplyv na ľudí.

V príhovoroch vystúpil aj primátor Popradu Ing. Jozef Švagerko, ktorý povedal, že hoci sa narodil v roku 1967 urobí všetko preto, aby sa už nič podobné nezopakovalo a aby sa na tieto udalosti nikdy nezabudlo.  Za organizátora pietnej akcie Konfederáciu politických väzňov Slovenska, s príhovorom vystúpila predsedníčka miestnej organizácie Anna Greňová. Báseň predniesla podpredsedníčka  Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov Elena Bačkorová. Za organizáciu Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja, vystúpila Soňa Lišková, dcéra bývalého politického väzňa a vnučka násilne odvlečeného do Gulagu.

hlavna stranka