hlavna strankaPietna spomienka pri príležitosti výročia odhalenia pamätnej tabule príslušníkom VTNP-PTP v Liptovskom Mikuláši.

Zdieľaj  | 


Hymnou Slovenskej republiky v podaní dychového orchestra 0zbrojených síl SR z Banskej Bystrice sa začala pietna spomienková akcia, ktorá sa uskutočnila 8. 11. 2014 v Liptovskom Mikuláši.

V podaní recitátorky Etely Trégerovej si prítomní vypočuli bá­seň od Márie Rázusovej-Martákovej „Vrbica môjho detstva".
V príhovoroch postupne vystúpili predseda Vojenských tábo­rov nútených prác -pomocných technických práporov (VTNP-PTP)
Ing. Ferdinand Varga,  okresní predsedovia klubov, poslanec VUC Žilina Ing. Ján Blcháč ,PhD., s požehnaním Liptovskomikulášsky predsedajúci zborový farár cirkevného zboru ECAV Mgr. Marián Bochníčka.
Okrem príslušníkov VTNP-PTP a ich rodinných príslušníkov, sa pietnej spomienky zúčastnili poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za Smer-SD, SNS na čele s krajským predsedom SNS Ing. Rudolfom Urbanovičom, prednosta Okresného úradu Ing. Ján Galvánek, zástupci Matice slovenskej s predsedom miestnej organizácie Mgr. Patrikom Fuzákom, dekan rímsko-katolíckej farnosti Mgr. Ing. Stanislav Culka a občania mesta. Ako hosť za partnerskú organizáciu Svetového združenie bývalých čsl. politických väzňov sa zúčastnil Kazimír Krivoš.
Organizáciu pri pietnom akte kladenia vencov prevzali prís­lušníci Vysokej vojenskej školy M.R. Štefánika v Liptovskom Mi­kuláši s jej prorektorom pre vedu doc. Ing. Marcelom Harakaľom, PhD.
Po položení vencov a zapálení sviečok pri pamätnej tabuli na bývalom Župnom dome, dnes: sídlo Okresného úradu, hudba zahra­la hymnickú pieseň a predseda okresného klubu VTNP-PTP Milan Grešo na záver poďakoval všetkým za účasť.hlavna stranka